Dini Mesajlar

Dini Mesajlar, Dini Sözler, İslami Mesajlar, En Güzel Dini Mesajlar yer almaktadır. 

En Güzel Dini Mesajlar
44 yorum

Her insanın kıymeti; “Ahlakının güzelliği” kadardır. Hz. Ali

En hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır. Hadis-i Şerif

Geçmişim için Estağfurullah, bugünüm için elhamdülillah, yarınım için İnşaAllah.

Duam belli, duyan belli, gerisi takdir-i ilahi.

Düne tövbe, bugüne secde, yarına dua yakışır.

Kendini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni işgal eder.

Hayat, iman ve cihaddır. (Hz. Hüseyin (r.a))

Özü doğru olanın sözü de doğru olur. Hz. Ali

En iyi nasihat; iyi örnek olmaktır. (Malcolm X)

Bin zulme uğrasan da, bir zulüm yapma. (Hz. Ali (r.a))

Allah C.C namaz dışında, başımızı öne eğdirmesin. (Amin)

Zalimler için yaşasın cehennem. (Bediüzzaman Said Nursi)

Gerçek zengin, bilgisi çok olan insandır. (Hz. Ali (r.a))

Güzel söz söyleyen, kimseden kötü söz işitmez. (Firdevsi)

Bütün kötülüklerin anahtarı hiddettir. Cafer bin Muhammed

Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol. (Mevlana)

Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar. (Mevlana)

Kainatta en yüksek hakikat imandır, Dini Mesajlar imandan sonra namazdır.

Bütün kötülüklerin anahtarı, hiddettir. (Cafer bin Muhammed)

İnsanın sözü hikmet, bakışı ibret ve susması ders olmalıdır.

Hasedciye rahat, kötü huyluyu da şeref yoktur. (Ahnef bin Kays)

Kula bela gelmez Hak yazmadıkça, Hak bela yazmaz kul azmadıkça.

Güzel ahlak; bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. (Hasan-ı Basri)

Müslüman için imkansız diye bir şey yoktur. “Kun fe yekun” vardır.

Şükreden insan, Rabbini bilir, Rabbini bilen insan, haddini bilir!

İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır, https://www.neguzelsozler.com yarısı şükürdür. Hz. Muhammed

İyiliği gizlemek kötülüğü gizlemekten daha üstündür. Ebu Bekir Ferra

Allah ile arasını düzeltenlerin, insanlar ile arasını Allah düzeltir.

Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir. (Hz. Ebubekir)

Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım başım göğe ererdi. (İmam-ı Azam)

Her kalbin çarpıntısı kendi ecelinin ayak sesleridir. (Beyazidi Bestami)

Hiç bir acı, cehaletten daha fazla zahmet verici değildir. (Hz. Ali (r.a))

İnsanların en âcizi dua etmeyen, en cimrisi de selam vermeyendir! Hz. Muhammed

Bozuk bir işi düzeltemezseniz, sabredin! Allahü teala onu düzeltir. Hadis-i Şerif.

Kibir, bele bağlanmış taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur. (Hacı Bayram-ı Veli)

Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. (Bediüzzaman Said Nursi)

Ey canımın sahibi yar! Sen benimle olduktan sonra; kaybettiklerimin ne önemi var. Mevlana

Geceler uzundur. Onu uyuyarak kısaltma. Gündüzler aydınlıktır, onu günahlarınla karartma.

Bütün kapıların anahtarını elinde bulunduran ALLAH’lM; Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. (Amin)

Haksızlığa baş kaldırmayanlar, onlardan gelecek her kötülüğe katlanmalıdırlar. (Hz. Ali (r.a))

Bizleri yeniden güzel bir güne kavuşturan ve bizi dini üzre sabit kılan Allah’a hamd ve şükürler olsun!

Haksızlık karşısında eğilmeyiniz; çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. (Hz. Ali (r.a))

İyilik yap ehli olana da olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. Etmez ise ehli sen olursun. Hz. Muhammed

Kısa Dini Sözler

Sayfamızda; Dini Sözler, İslami Sözler, Dini Mesajlar, Dini Whatsapp, Dini İnstagram, Dini Aşk Sözle

44 YORUM
@hzali 8 ay önce

Allahın 99 İsmi (ESMA-ÜL HÜSNA)
1. ALLAH c.c. Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan.
2. Er-Rahmân Rahmetiyle muamele eden, esirgeyen.
3. Er-Rahim Merhamet eden, bağışlayan.
4. El-Melik Mülkün gerçek sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
5. El-Kuddûs Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
6. Es-Selâm Kullarını selâmete çıkaran.
7. El-Mü’min Gönüllerde iman ışığı uyandıran.
8. El-Müheymin Gözeten ve koruyan.
9. El-Aziz Mağlup edilmesi asla mümkün olmayan.
10. El-Cebbâr İstediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.
11. El-Mütekebbir Her şeyde büyüklüğünü gösteren.
12. El-Hâlık Her şeyi yoktan var eden.
13. El-Bârî Her şeyi uygun bir tarzda ve birbirine uygun yaratan.
14. El-Musavvir Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden.
15. El-Gaffâr Kullarının günahlarını örten, günahlarını bağışlayan.
16. El-Kahhâr Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan.
17. El-Vehhâb Çok fazla ihsan eden.
18. Er-Rezzâk Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
19. El-Fettâh Her türlü zorlukları kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
20. El-Alîm Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.
21. El-Kâbıd Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.
22. El-Bâsıt Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
23. El-Hâfıd Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan.
24. Er-Râfî Yukarı kaldıran, yükselten.
25. El-Muiz İzzet verip ağırlayan.
26. El-Muzil Zillete düşüren, hor ve hakir eden.
27. Es-Semî Her şeyi işiten.
28. El-Basîr Her şeyi gören.
29. El-Hakem Her işte hikmet ve adaletle hükmeden.
30. El-Adl Son derece adaletli olan.
31. El-Latîf İşlerin bütün inceliklerini bilen.
32. El-Habîr Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.
33. El-Halîm Yumuşak davranan, hilmi çok olan.
34. El-Azîm Pek azametli ve büyük olan.
35. El-Gafûr Çok bağışlayan, magfireti çok olan.
36. Eş-Şekûr Kendi rızası için yapılan iyi işleri, ziyadesiyle mükafatlandıran.
37. El-Aliyy Çok yüce. Pek yüksek olan.
38. El-Kebîr Büyüklüğünde hudut olmayan.
39. El-Hafîz Yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla tutan.
40. El-Mukît Yaratılmış her şeyin azığını veren.
41. El-Hasîb Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının hesabını soran.
42. El-Celîl Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.
43. El-Kerîm Çok ikram edici. Keremi ve mağfireti bol olan.
44. Er-Rakîb Bütün varlıklar üzerine gözcü olan.
45. El-Mücîb Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren.
46. El-Vâsî Lütfu bol olan.
47. El-Hakîm Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan.
48. El-Vedûd İyi kullarını seven, sevilmeye ve dostluğa hakkıyla layık olan.
49. El-Mecîd Şanı çok büyük ve çok yüksek olan.
50. El-Bâis Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran.
51. Eş-Şehîd Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.
52. El-Hakk Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.
53. El-Vekîl İşlerini kendisine bırakanların işini düzelten ve her şeyin iyisini temin eden.
54. El-Kaviyy Pek kuvvetli. Pek güçlü olan.
55. El-Metîn Çok sağlam olan.
56. El-Veliyy İyi kullarına, gerçek mü’minlere dost olan.
57. El-Hamîd Her türlü hamd ve övgüye layık olan.
58. El-Muhsî İstisnasız her şeyin tek tek sayısını bilen.
59. El-Mübdi Bütün mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan.
60. El-Muid Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
61. El-Muhyî İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.
62. El-Mümît Ölümü yaratan, öldüren.
63. El-Hayy Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.
64. El-Kayyûm Gökleri, yeri ve her şeyi tutan.
65. El-Vâcid İstediğini, istediği vakit bulan.
66. El-Mâcid Kadri büyük, keremi bol olan.
67. El-Vâhid Tek olan.
68. Es-Samed Sığınacak tek dayanak olan.
69. El-Kâdir Her şeye gücü yeten, her istediğini yapmaya kâdir olan.
70. El-Muktedir Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.
71. El-Mukaddim İstediğini ileri geçirip, öne alan.
72. El-Muahhir İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.
73. El-Evvel Başlangıcı olmayan, ilk olan.
74. El-Âhir Bitişi olmayan, son olan.
75. Ez-Zâhir Açıkca bilinen, âşikâr olan.
76. El-Bâtın Gizli olan.
77. El-Vâlî Her şeyi tek başına idare eden.
78. El-Müteâlî Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hâl ve tavırdan münezzeh olan.
79. El-Berr Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.
80. Et-Tevvâb Tövbeleri kabul eden.
81. El-Müntakim Suçluları adaletiyle cezalandırıp intikam alan.
82. El-Afüvv Affı ve rahmeti çok olan, bağışlayan.
83. Er-Raûf Pek acıyan, lütuf ve merhametle pek esirgeyen.
84. Mâlikü’l-Mülk Mülkün ebedi sahibi olan.
85. Zü’l- Celal-i ve’l-İkram Her türlü büyüklüğün, her türlü keremin sahibi olan.
86. El-Muksıt Bütün işleri birbirine uygun ve denk yapan.
87. El-Câmî İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.
88. El-Ganîyy Çok zengin olan.
89. El-Muğnî İstediğini zengin eden.
90. El-Mânî Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.
91. Ed-Dâr Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.
92. En-Nâfi Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan.
93. En-Nûr Alemleri nurlandıran.
94. El-Hâdî Hidayete ve doğru yola erdiren.
95. El-Bedî Örneksiz, misilsiz, hayret verici nice âlemler icad eden.
96. El-Bâki Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.
97. El-Vâris Servetlerin gerçek sahibi olan.
98. Er-Reşid Bütün işleri ezeli takdirine uygun bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştıran.
99. Es-Sabûr Çok sabırlı olan.

@Sanane 4 sene önce

Allahın her şeyi çok güzeldir.

@Sairul Islam Yunus Kokan 4 sene önce

Kur’an sedası, ruhun gıdası; şirk kokan müzikse, olsa olsa ruhun belası.

@Sairul Islam Yunus Kokan 4 sene önce

Ey nefsim! Yılan gibi kıvrım kıvrım olup, yalanla oynama! Ok gibi dosdoğru ol, hedeften sapma!

@Sairul Islam Yunus Kokan 4 sene önce

Kur’an’dır Allah’a ulaştıran hakikat, nefsindir eğer binebilirsen hakiki at.

@Sairul Islam Yunus Kokan 4 sene önce

İlimle tedavi edilmezse illet-i cehalet, bil ki artarak olur sonunda dalalet.

@Sairul Islam Yunus Kokan 4 sene önce

Teşbih-i kelam teşbih-i itikaddan gelir.

@Sairul Islam Yunus Kokan 4 sene önce

Sünnetin inkârı Ebû Cehil’den de cahil eder insanı.

@Sairul Islam Yunus Kokan 4 sene önce

Her gördüğünü tesettürsüzlükle suçlamak yerine, önce gözlerine tesettürü emret bak gereğine!

@Sairul Islam Yunus Kokan 4 sene önce

Şu elimizdekiler altın ve elmastır, kullandığımız tek para ihlastır.

@Hülya 4 sene önce

Yüce Rabbimiz bize şah damarımızdan bile yakınken eee biz neden uzaklarda arıyoruz ki :(

@Hüzünlü Gönül 5 sene önce

Ey kalbim!
Ey suları usul usul yükselen gizli deniz,
İçimiz damar damar parçalansa da,
Dışımız lâl gibi sessiz.

@Nazlı 5 sene önce

Dilim düğüm olmuş çıkmıyor kelimeler ağzımdan.Bir şeyler var ama çıkmıyor ne desem bilemiyorum SEN beni benden daha iyi bilirsin derman derttedir ya hani benim dermanımı da sen göster bana.

@Nazlı 5 sene önce

ALLAHım senin yolundan gidenlerden eyle bizleri.

@nurullah nihal 5 sene önce

Yüreğine kin tohumları ekme kızım. Dünyada ki bütün kötülüklere rağmen, umut tohumları ek kızım ek ki zafer doğrudan iyiden yana olsun ve Allahın adaletine hep inan. Elbette o iblislerin de bir hesap günü gelecek.

@Ayşe 5 sene önce

Çok güzel sözler Allah bizi onu hak edecek kullarından eylesin.

@ADEM 4 sene önce

Mal sahibi mülk sahibi hani bunun ilk sahibi, malda yalan mülkte yalan var birazda sende oyalan!!

@adem 4 sene önce

Uhud dağıdır bizim dağımız, o an kabul olur bizim duamız, Medine de yatar bizim peygamberimiz, ya Muhammed canım arzular seni.

@Adsız 5 sene önce

Dert varsa derman ALLAH’tır. Yol varsa yoldaş Resülulah’tır. Aksi yolda olanın sonu acıklı bir ah’tır.

@Deniz 6 sene önce

İki şeyi unut; Yaptığın iyiliği ve sana yapılan kötülüğü. İki şeyi unutma; Allah ve ölümü.

@hicran 6 sene önce

Ey Rabbim! Nar ile Nur arasında say yapan nefsime hakikati göster.

@Serir 6 sene önce

Hayırlı cumalar.


Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız