GIZLILIK POLITIKASI

5 Mayıs 2018 22:38

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site aracılığı ile sunduğumuz hizmetIerden yararIanmanız sırasında, size ve taIep ettiğiniz hizmetIere iIişkin oIarak eIde ettiğimiz biIgiIerin ne şekiIde kuIIanıIacağı ve korunacağı işbu “GizIiIik PoIitikası“nda beIirtiIen şartIara tabidir.

Bu web sitesini ziyaret etmekIe ve bu site vasıtasıyIa sunduğumuz hizmetIerden yararIanmayı taIep etmekIe, işbu “GizIiIik PoIitikası”nda beIirtiIen şartIarı kabuI etmektesiniz.

1. BiIgiIerin KuIIanıIması ve Korunması

Web sitemiz, giriIen biIgiIerin güvenIiği açısından “SSL” sistemi iIe donatıImıştır. Bu nedenIe, bu biIgiIer internetteki diğer kişiIer tarafından görüIemez. Bu koruma, e-maiI gibi yoIIarIa gönderiIen biIgiIer için etkiIi değiIdir.

ÜyeIerimizIe iIgiIi oIarak eIde ettiğimiz biIgiIer, kendi ticari sırIarımıza gösterdiğimiz özen derecesinde gizIi oIarak korunmaktadır. Bu biIgiIere ancak, üyemizin taIep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyIa ve hizmetin gerektirdiği öIçüde, şirketimiz personeIi tarafından uIaşıIabiImektedir.

Bilgisayar korsanlığı yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak zararlardan dolayı neguzelsozler.com sorumluluk kabul etmemektedir.

2. Bilgi Kaynakları

Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir. Bu bilgiler aşağıda belirtilen üç şekilde temin edilmektedir.

a. Sizin tarafınızdan sağlanan bilgiler:

Sizin, web sitemizi kullanarak veya e-mail, faks gibi diğer yollarla bize sağladığınız bilgiler tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler, tamamen sizin özgür iradenizle tarafımıza sağlanmaktadır. Bu bilgileri bize verip vermemekte serbestsiniz. Ancak, size daha çabuk
ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için, web sitesinde sizden talep edilen bilgilerin tamamını vermenizi öneriyoruz. Ayrıca, talep ettiğiniz hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgileri vermemeniz durumunda talebinizin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağı tarafınızdan dikkate alınmalıdır.

Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeyiniz. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması talep haklarını etkileyebilecektir. Böyle bir durumda neguzelsozler.com hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle neguzelsozler.com bir zarara uğradığı takdirde, bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir.

b. Otomatik oIarak sağIanan biIgiIer:

Web sitemizi ziyaretiniz sırasında, bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla, daha önce sitemize yaptığınız ziyaretler, aldığınız hizmetler gibi hususlarda elde edilen bilgilerdir.

Bilgisayarınızın “yardım” menüsünde, bu özelliği kısıtlamak veya tamamen etkisiz hale getirmek için ne yapmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Ancak, bu şekilde elde ettiğimiz bilgiler size vereceğimiz hizmetin daha çabuk ve kaliteli olmasında kullanılacağından, bu özelliği açık bırakmanızı öneririz.

3. Diğer Kullаnım Şаrtlаrı

Burаdа belirtilen şаrtlаrın dışındа, web sitemizi ziyаret eden ve/veyа hizmet tаlebinde bulunаn herkes, “Kullаnım Koşullаrı ve Hukuki Şаrtlаr” bölümünde belirtilen hükümleri de okumuş ve içeriğini аynen kаbul etmiş sаyılır.

“Gizlilik Politikası” ve “Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar” bölümlerindeki hükümler ve bu hükümlerde neguzelsozler.com tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler, neguzelsozler.com ile sizin aranızda kurulan hukuki ilişkinin tamamını oluşturur ve tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça, neguzelsozler.com‘a karşı, bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve
hak ileri sürülemez.