Şeyh Edebali Sözleri

Şeyh Edebalinin Osman Beye Nasihati
21 yorum

Sayfamızda Şeyh Edebali Sözleri, Şeyh Edebali Öğütleri, Şeyh Edebali Nasihatleri yer almaktadır.

Mert ol, yürekli ol.

Kimsenin umudunu kırma.

Gördün söyleme, bildin bilme.

Usul bil, adap bil, sınır bil.

Ananı ve atanı say! Bil ki bereket, büyüklerle beraberdir.

Durmaya, dinlenmeye hakkımız yok. Çünkü zaman yok, süre az!

Yüksekte yer tutanlar aşağıdakiler kadar emniyette değildir.

Sevildiğin yere sık gidip gelme; muhabbet ve itibarın zedelenir…

Faydalı ile faydasızı ayırt edebilenler, bilgi sahibi olanlardır.

Açık sözlü ol! Her sözü üstüne alma! Gördün, söyleme; bildin deme!

Yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı, Allah Teâlâ yardımcın olsun.

Sana yükünü taşıyacak güç, ayağını sürçtürmeyecek akıl ve kalp versin.

Bu dünyada inancını kaybedersen, yeşilken çorak olur, çöllere dönersin.

Sabır kara bir dikeni yutmak, diken içini parçalayıp geçerken de hiç ses çıkarmamaktadır.

Hayvan olur semeri kalır; insan olur eseri kalır. Gidenin değil bırakmayanın ardından ağlamalı.

Üç kişiye acı; cahiller arasındaki âlime, zenginken fakir düşene, hatırlı iken itibarını kaybedene.

Sevgi davanın esası olmalıdır. Sevmek ise sessizliktedir. Bağırarak sevilmez. Görünerek de sevilmez.

En büyük zafer nefsini tanımaktır. Düşman, insanın kendisidir. Dost ise, nefsi tanıyanın kendisidir.

Kişinin gücü günün birinde tükenir ama bilgi yaşar. Bilginin ışığı kapalı gözlerden bile içeri sızar aydınlığa kavuşturur.

Bey memleketten öte değildir. Bir savaş yalnızca bey için yapılmaz. Durmaya dinlenmeye hakkımız yok çünkü zaman yok süre az.

Milletin, kendi irfanın içinde yaşasın. Ona sırt çevirme. Her zaman duy varlığını. Toplumu yöneten de, diri tutan da bu irfandır.

Sen ve arkadaşlarınız kılıçla, bizim gibi dervişler de düşünce, fikir ve dualarla bize va’dedilenin önünü açmalıyız. Tıkanıklığı temizlemeliyiz.

Yalnızlık korkanadır. Toprağın ekim zamanını bilen çiftçi, başkasına danışmaz. Yalnız başına kalsa da! Yeter ki, toprağın tavda olduğunu bilebilsin.

Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bilemez. Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam başasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın…

İnsan bir kere oturdu mu, yerinden kolay kolay kalkmaz. Kişi kıpırdamayınca uyuşur. Uyuşunca laflamaya başlar. Laf dedikoduya dönüşür. Dedikodu başlayınca da gayri iflah etmez. Dost, düşman olur; düşman, canavar kesilir!

İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Dünya, senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. Bütün fethedilmemiş gizlilikler, bilinmeyenler, ancak senin fazilet ve adaletinle gün ışığına çıkacaktır.

ŞEYH EDEBALİ’NİN OSMAN GAZİ’YE VASİYETİ (Özet)

Ey oğul! Artık Beysin…
Bundan sonra öfke bize, gönül almak sana…
Suçlamak bize, katlanmak sana…
Acizlik bize, yanılgı bize, hoş görme sana…
Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize, adalet sana…
Kötü göz, som ağız, haksız yorum bize, bağışlamak sana…
Ey oğul!
Bundan sonra bölmek bize, bütünlemek sana…
Üşengeçlik bize; uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana…
Ey oğul!
Sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz…
Şunu da unutma:İnsani yaşat ki devlet yaşasın.
Ey oğul!
Yükün ağır, işin çetin.
Allahü Teala yardımcın olsun!

ŞEYH EDEBALİ’NİN OSMAN BEY’E NASİHATİ (Tam Metni)

Ey Oğul!

Beysin! Bundan sonra öfke bize; uysallık sana… Güceniklik bize; gönül almak sana… Suçlamak bize; katlanmak sana… Âcizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana… Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize; adâlet sana… Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize; bağışlama sana…

Ey Oğul! Şeyh Edebali Sözleri

Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek sana… Üşengeçlik bize; uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana…

Ey Oğul!

Yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı… Allah Teâlâ yardımcın olsun. Beyliğini mübârek kılsın. Hak yoluna yararlı etsin. Işığını parıldatsın. Uzaklara iletsin. Sana yükünü taşıyacak güç, ayağını sürçtürmeyecek akıl ve kalp versin.

Sen ve arkadaşlarınız kılıçla, bizim gibi dervişler de düşünce, fikir ve duâlarla bize vaad edilenin önünü açmalıyız. Tıkanıklığı temizlemeliyiz.

Oğul!

Güçlü, kuvvetli, akıllı ve kelâmlısın… Ama bunları nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen, sabah rüzgârlarında savrulur gidersin!

Öfken ve nefsin bir olup aklını mağlûb eder. Bunun için dâimâ sabırlı, sebatkâr ve irâdene sahip olasın!..

Sabır çok önemlidir. Bir bey, sabretmesini bilmelidir. Vaktinden önce çiçek açmaz. Ham armut yenmez; yense bile bağrında kalır. Bilgisiz kılıç da tıpkı ham armut gibidir.

Milletin, kendi irfânı içinde yaşasın. Ona sırt çevirme. Her zaman duy varlığını. Toplumu yöneten de, diri tutan da bu irfandır.

Oğul! https://www.neguzelsozler.com

İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezânında ölürler.

Dün ya, senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. Bütün fethe dilmemiş gizlilikler, bilinmeyenler, ancak senin fazîlet ve adâletinle gün ışığına çıkacaktır.

Ananı ve atanı say! Bil ki bereket, büyüklerle beraberdir.

Bu dün ya da inancını kaybedersen, yeşilken çorak olur, çöllere dönersin.

Açık sözlü ol! Her sözü üstüne alma! Gördün, söyleme; bildin, deme! Sevildiğin yere sık gidip gelme; muhabbet ve îtibârın zedelenir…

Şu üç kişiye; yani câhiller arasındaki âlime, zenginken fakir düşene ve hatırlı iken îtibârını kaybedene acı!..

Unutma ki, yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar emniyette değildir.

Haklı olduğun mücâdeleden korkma! Bilesin ki, atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli (korkusuz, pervâsız, kahraman, gözüpek) derler.

En büyük zafer nefsini tanımaktır. Düşman, insanın kendisidir. Dost ise, nefsi tanıyanın kendisidir.

Ülke, idâre edenin, oğulları ve kardeşleriyle bölüştüğü ortak malı değildir. Ülke sadece idâre edene âittir. Ölünce, yerine kim geçerse, ülkenin idâresi onun olur. Vaktiyle yanılan atalarımız, sağlıklarında devletlerini oğulları ve kardeşleri arasında bölüştürdüler. Bunun içindir ki, yaşayamadılar, yaşatamadılar… (Bu düstur Osmanlı’yı altı asır yaşatmıştır.)

İnsan bir kere oturdu mu, yerinden kolay kolay kalkamaz. Kişi kıpırdamayınca uyuşur. Uyuşunca lâflamaya başlar, lâf dedikoduya dönüşür. Dedikodu başlayınca da gayri iflâh etmez. Dost, düşman olur; düşman, canavar kesilir…

Kişinin gücü, günün birinde tükenir, ama bilgi yaşar. Bilginin ışığı, kapalı gözlerden bile içeri sızar, aydınlığa kavuşturur.

Hayvan ölür, semeri kalır; insan ölür eseri kalır. Gidenin değil, bırakmayanın ardından ağlamalı… Bırakanın da bıraktığı yerden devam etmeli.

Savaşı sevmem. Kan akıtmaktan hoşlanmam. Yine de bilirim ki, kılıç kalkıp inmelidir. Fakat bu kalkıp-iniş yaşatmak için olmalıdır. Hele kişinin kişiye kılıç indirmesi bir cinâyettir. Bey, memleketten öte değildir. Bir savaş, yalnızca bey için yapılmaz.

Durmaya, dinlenmeye hakkımız yok. Çünkü, zaman yok, süre az!..

Yalnızlık, korkanadır. Toprağın ekim zamanını bilen çiftçi, başkasına danışmaz. Yalnız başına kalsa da… Yeter ki, toprağın tavda olduğunu bilebilsin.

Sevgi dâvânın esâsı olmalıdır. Sevmek ise, sessizliktedir. Bağırarak sevilmez. Görünerek de sevilmez!..

Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bilemez. Osman! Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın!..

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Âbide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı, Erkam Yayınları

@EWF 4 yıl önce

Çok iyi, bu arkadaşın gönderilerini beğenip, yorum yazmayı unutmayın

@Muhammed Ali Cicek 4 yıl önce

Kimse görmek istemeyenler kadar kör değil....

@Yaren 8 yıl önce

Allah rahmet eylesin, Şeyh Edebali Rabbim bizleri de şefaatine nail eylesin inşallah amin.

@CauCasian 7 yıl önce

Şefaat Allahın izniyle Peygamberimizdendir...
Şefkat ya Resulallah...

@meral 8 yıl önce

Şefaat yalnızca Allahtandır.

@Zambak 8 yıl önce

Bu büyük alimimize Allahtan rahmet diliyoruz. İnşallah cenabı hakkın rahmeti üzerine olur bu mübarek günde bizi aydınlattığı için şükranlarımızı sunuyoruz???

@aaaa 8 yıl önce

HAK c..c rahmet eylesin ..

@Ömer 8 yıl önce

Ne güzel söylemiş şeyhim 21. yüzyılda ve uzay teknoloji çağı ama gel de düşün bundan asırlar önce alimler evliyalar neler neler keşfetmişler, bu onca imkanın bulunduğu bu devrimizde bizler günü gün etme ve git gide tembel tembel uğraştıklarımıza bak. Hz. Peygamber iki günü bir olan ziyandadır demişti biz neredeyiz....

@Ersin 8 yıl önce

Allah bizleri alim ve evliyalarımızın izinden ayırmasın, ama yanlış anlaşılmasın insan kimi zaman kendisi bir söz bir nasihat veya bir dayakla bulur bense Şeyh Edebalı'nın sözleriyle kendimi buldum...

@Aleks Karakoç 8 yıl önce

Bu beni anlatıyor; Üç kişiye acı; cahiller arasındaki alime, zenginken fakir düşene, hatırlı iken itibarını kaybedene.

@hayriye 8 yıl önce

Dedim bu dünya ne garip bir handır, dedi sabret her şey imtihandır.

@sadık bektaş 9 yıl önce

İnsani yaşat ki devlet yaşasın.

@ibrahim 9 yıl önce

Ecdadımıza bakıyorum bir de acdadımızdan kalan bu nesle, çok ama çok dağlar kadar çok fark var. Allah şimdiki nesli ıslah etsin.

@Şey Şamil 8 yıl önce

Yeni nesilin ALLAH yardımcısı olsun. Onların ahiret cennet cehennem gibi bir dertleri yok. Ot gibi hayat yaşama peşinde.

@m.ömer faruk sabuncu 10 yıl önce

Ecdadın şeyhine ve ecdada el-fatiha, çok güzel ve akıl küpü sözler için tşk.

@Yaren 8 yıl önce

Aynen okudum Rabbim onları mağfiret eylesin rahmet eylesin, bizleri de şefaatlerine nail eylesin.

@Ahmed said 7 yıl önce

Var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun.


Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız