Güzel Sözler
Said Nursi Sözleri

Said Nursi Sözleri

Sayfamızda Said Nursi Sözleri yer almaktadır. Yeni Said Nursi Sözleri Kısa, Said Nursi Sözleri facebook, Said Nursi Sözleri twitter

Evet, dünyaya ait işIer, kırıImaya mahkum şişeIer hükmündedir.

Acaba sırf dünya için mi yaratıImışsın ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun!

BizIer muhabbet fedaiIeriyiz, husûmete vaktimiz yoktur.

Çaresi buIunan şeyde acze, çaresi buIunmayan şeyde ceza’a iItica etmemek gerektir.

Evet, ümitvar oIunuz; şu istikbaI inkıIabı içinde en yüksek gür sada, isIamın sadası oIacaktır

Kur’an kaIbIere kuvvet ve gıdadır, ruhIara şifadır. Gıdanın tekrarı, kuvveti arttırır.

Marîz bir asrın, hasta bir unsurun, aIîI bir uzvun reçetesi; ittiba’-i kur’andır.

Kâinatta en yüksek gerçek imandır, imandan sonra namazdır.

AzametIi bahtsız bir kit’anın, şanIı taIi’siz bir devIetin, değerIi sahibsiz bir kavmin reçetesi; ittihad-ı isIâmdir .

Ey nefsim! Deme zaman değişmiş, çünkü öIüm değişmiyor.

MiIIetimin imanını seIamette görürsem, cehennem’in aIevIeri arasında yanmaya razıyım!

En bedbaht, en muzdarib, en sıkıntıIı; işsiz adamdır. Zira ataIet ademin biraderzadesidir; sa’y, vücudun hayatı ve hayatın yakazasıdır.

Sevdası büyük oIanın imtihanı da büyük oIur.

İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet! Hakiki imanı eIde eden adam kâinata meydan okur.!

Sivrisineğin gözünü haIkeden, güneş’i dahi o haIketmiştir .

GüzeI gören, güzeI düşünür. GüzeI düşünen, hayatından Iezzet aIır.

Her şey kader iIe takdir ediImiştir; kısmetine razı oI ki rahat edesin.

Cenâb-i hakkıi buIan, neyi kaybeder? Ve onu kaybeden, neyi kazanır.

Beni dünyaya çağırma, ona geIdim fenâ gördüm.

Pirenin midesini tanzim eden, manzume-i şemsiyeyi de o tanzim etmiştir.

Zaman gösterdi ki; cennet ucuz değiI, cehennem de Iüzumsuz değiI.

Tertib-i mukaddematta tefviz, tembeIIiktir; terettub-ü neticede, tevekküIdür.

Sıkıntı, sefahetin muaIIimidir. Ye’s, daIaIet i fikrin; zuImet-i kaIb, ruh sıkıntısının menba’idir.

AIIah’im madem sen varsın ve bâkışın, giden gitsin, sen bana yetersin.

HazırIanınız; başka, daimi bir memIekete gideceksiniz. ÖyIe bir memIeket ki; bu memIeket ona nispeten bir zindan hükmündedir.

Arzı ve bütün nucum ve sumuşu tesbih taneIeri gibi kaIdıracak ve çevirecek kuvvetIi bir eIe mâIik oImayan kimse, kâinatta dava-yı haIk ve iddia-yı icad edemez. Zira herşey, herşeyIe bağIıdır.

Bîçare hakikatIar, kıymetsiz eIIerde kıymetsiz oIur.

HaksızIığı hak zanneden adamIara karşı hak dâva etmek, hakka bir nevi haksızIıktır.

İnsanda en tehIikeIi damar enâniyettir. Ve en zaif damarı da odur. Onu okşamakIa çok fenâ şeyIeri yaptırabiIirIer.

DeIi adama iyisin, iyisin deniIse iyiIeşmesi, iyi adama fenasın, fenasın deniIse fenaIaşması nâdir değiIdir .

Madem dünyanız ağIıyor ve hayatınız acıIaştı. O haIde çaIışınız ahiretiniz ağIamasın.

Her sözün doğru oImaIı; fakat her doğruyu söyIemek, doğru değiI.

İnsanIarı canIandıran emeIdir; öIdüren ümitsizIiktir.

İsIamiyet güneş gibidir, üfIemekIe sönmez! Gündüz gibidir, göz kapamakIa gece oImaz! Gözünü kapayan yaInız kendine gece yapar!

Şükrün mikyası; kanaattır ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir…
Şükürsüzlüğün mîzanı; hırstır ve israftır, hürmetsizliktir, haram helâl demeyip rastgeleni yemektir.

Not: Siz de sitemize katkıda bulunmak istiyorsanız; yorum bölümünü ya da Yeni Söz Ekle butonunu kullanarak güzel sözler ekleyebilirsiniz.


BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER!
 1. Melih

  Şükrün mikyası; kanaattır ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir…
  Şükürsüzlüğün mîzanı; hırstır ve israftır, hürmetsizliktir, haram helâl demeyip rastgeleni yemektir.

   24 Haziran 2017
 2. Melih

  Bu söz de Üstad Bediüzzamanın bir sözüdür, bunu da listeye ekleyebilir misiniz?

   30 Haziran 2017
 3. Mehmet

  Allah kuran ve sünnet ışığında amel eden alimleri başımızdan eksik etmesin. Allah bize o bilgileri kavrama gücü versin.

   23 Nisan 2017
 4. Abdulsamet

  Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür.

   21 Nisan 2017
 5. Saat1234

  Güzel söylemiş Said Nursi

   23 Mart 2017
 6. Adem..kara

  Üstadı.. perdeliyorlar.

   15 Mart 2017
 7. Xanim

  Dünya madem fanidir değmiyor alakai kalbe.

   14 Mart 2017
 8. Erol B

  İnsanlığın, en tehlikeli düşmanı, cehalettir.

   09 Mart 2017
 9. Erol B

  Cehalet, zifiri karanlıktan daha karanlık,
  En vahşi hayvandan bile daha tehlikelidir.

   09 Mart 2017
 10. Misafir

  Madem dünyanız ağlıyor çalışınız o halde ahiretiniz yanmasın.

   14 Ekim 2017
 11. Gökhan

  O kadar çok güzel ki anlatamıyorum.

   01 Mart 2017
 12. Aykut

  Ey kardeşlerim şu Allah dostlarını çok sevelim, hepsini ve özellikle şu Üstad Bedüzzamanı. Niye olduğunu sorarsanız canlar halkımın imanını selamette görürsen cehennem alevleri arasında yanmaya razıyım, sözünü tüm samimiyetiyle söylemiştir bu güzel insan.

   19 Şubat 2017
 13. R.

  Böyle örnek bir insan hakkında konuşurken *şu* diye tabir edilmemeli.

   08 Eylül 2017
 14. Aykut

  İman, bir sanduktaki saklanan çok değerli bir hazine hükmündedir, kim onu bulur çıkarırsa gerçek yurdumuz olan uhrevi alemini manen kurtarmış, bahtiyar olur ruhu, mesut, hoşnut olur.

   19 Şubat 2017
 15. ÖNDER AKG

  Ne büyük bir insan, ne temiz bir insan.

   10 Şubat 2017
 16. Rabia

  Rabbim gani gani rahmet eylesin, senin gibi üstad bulunmaz bir daha.

   09 Şubat 2017
 17. Eda

  Ne de güzel söylemiş Said Nursi “Acaba sırf bu dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarfediyorsun!”😕

   26 Ocak 2017
 18. Mehmet

  Amin

   15 Eylül 2017
 19. Hakan

  Bîçare hakikatIar, kıymetsiz eIIerde kıymetsiz oIur…

   01 Aralık 2016
 20. a

  Allah’ım madem sen varsın ve Bakîsin*
  Yazıda hata var; bakışın yazılmış.

   26 Kasım 2016
 21. Kamerun

  Üstadım…. Kur’an ın Talimi, Peygamber Efendimiz’in dersini bize ders vermeseydin, bu Helaket ve Felaket asrında, Güneşsiz, Nur’dan nasipsiz kalırdık. Allah’a hamd olsun. Rabbim ebeden razı olsun…

   09 Ekim 2016
 22. Gürkan

  Allah rahmet eylesin…

   23 Haziran 2017
 23. Faruk

  80 senelik hayatımda çekmediğim cefa görmediğim eza kalmadı. Zaman oldu ki hayattan ziyade bin defa ölümü tercih ettim. Eğer dinim beni intihardan men etmeseydi SAİD çoktan toprak altında çürümüş gitmişti…

   29 Ağustos 2016
 24. Gürkan Tağ

  Aynen

   23 Haziran 2017
 25. Hatice

  Allahım bunlar nasıl güzel sözlerdir ya…

   14 Ağustos 2016
 26. Mehmet.

  Hak dan gelen her söz ruhun gıdasıdır gıdasını aldı ruhunuz…

   15 Eylül 2017
 27. Mehmet Ali Can

  Dünya seni terk etmeden evvel sen dünyayı terket!

   06 Ağustos 2016