Şeyh Şamil Sözleri

0 yorum

Sayfamızda Şeyh Şamil Sözleri yer almaktadır.

Sonunu düşünen kahraman olamaz.

Allahtan kullarına şer erişmez.

Faydasız ilimden Allah’a sığınırım.

Vatanınız için öldürünüz şehit olunuz.

Nefsini baş tacı eden, dinini hor görür.

Mü’min sendelerse Allah o na destek olur.

Kıl kadar bile olsa ışık gördüğün yere git.

Müslüman idareler işlerini şura ile görürler.

Kamil kişi yürümeye nasıl başlarsa öyle bitirir.

Düşmana karşı diri kedi, ölmüş aslandan iyidir.

Maddi silahlar yalnız başına hiç bir işe yaramazlar.

Kahrolsun sefil esaret! Yaşasın şanlı ve güzel ölüm!

Yüksekteyken küçülmeli, kuvvetliyken insaf etmelisin.

Allah’la açık ve gizli muameleniz edep üzerine olsun.

Arkadaşını affet. Affettiğini hatırlatma ve hatırlama.

İnsanların en yükseği ve en asili Allah’tan en çok korkanıdır.

Vatanın kurtuluşu ve istiklal yolunda cehd ve cenk gereklidir.

Hürriyetimiz, zulüm ve kahrın döktüğü kanlarla kazanılacaktır.

Mü’min (Allah yolunda) sendelerse Allah ona destek olur.

Şehitlerin ruhları yeşil kuş kanatları içinde Allah’a kavuşur.

Hakkı kabul ve ilan etmek islami yaşayışın esasını teşkil eder.

İnsanların en yükseği ve en asili Allah’tan en çok korkandır.

Çar’ı büyük görenler Allah’a şirk koşan kâfirlerden farksızdır.

Allah kuvvetlilerin başaramadığını bir zayıfa başartmaya kadirdir.

İstilaya uğrayan vatan toprakları sulh ile ele geçmez, cenkle alınır!

Gönüllerden kibiri çıkarmak yüce dağları iğne ile kazımaktan daha zordur.

Müslümanlık esasına göre kurulan idare teşkilatı ile diktatörlük bağdaşamaz.

Dünyada menfaat için sevgi gösterisinde bulunan insanlar kadar alçağı yoktur.

Allah büyüktür. Yardımını vatanı ve kendi uğrunda savaş edenlerden esirgemez.

Allah’ın sana verdiği nimetlerle günah ve kötülük yolunda kuvvet kazandırmamalısın.

Her şeyin bir hizmet edicisi vardır. Dinin hizmet Şeyh Şamil Sözleri edicisi de edep ve vatan görevidir.

Hayrın kümelendiği evin anahtarı tevazu , şerrin kümelendiği evin anahtarı ise gururdur.

Kamil kimse vatanında her hangi bir şey kıpırdar veya doğarsa bundan haberdar olmalıdır.

Allah’a giden yollar gökteki yıldız sayısından fazladır. Biz o yollardan birini arıyoruz.

Allah dilediğini imansızlık karanlığında boğar. Fakat sevdiği kulunu hidayete ve aydınlığa kavuşturur.

Ölümü sevgili gibi kucaklayan ve şehitliğe susayan insanlara, esaret teklif etmek çok boş ve gülünçtür.

Ben Müslümanım, Müslüman olanlar kendilerini esarete almak isteyen zorba rejimlerle çarpışmak mecburiyetindedir.

Vatan istilacılarına isyan edenlerin kırık utangaç hali, benim için , ibadetle olanların sert ve dik tavırlarından iyidir.

Ey Allah’ın makbul kulları ! Ey vatan dağlarının emsalsiz ziyneti şerefli muhafızlar! Bu vatan sizindir , sizin olacaktır.

Bir naibe gönül bağlarken onda keramet aramayınız. Sadece şeriata saygı beslediğini ve hak yolunda yürüdüğünü görmek yeterlidir.

Savaşımız, çarların, ruhani reislerin ve eşkıyaların milletimizden gaspettikleri https://www.neguzelsozler.com haklarını iade için sonuna kadar devam edecektir.

Müslümanlığı ve vatanınızı kurtarmak istiyorsanız bir tek yolu vardır. Düşmanlarınızın ellerindeki öldürücü silahları aleyhinizde kullanmasına izin vermeyiniz.

Müslümanlar zulme dayanan bir devletin esiri olamaz. Zulüm sistemi ile teşkilatlanan Çarlık Rusya’sı ya zulümden vazgeçmeli ya baş eğmeli yada ortadan kalkmalıdır.

Bundan sonra onların mukadderatı çizilmiştir, onları yok edeceğiz, hiç bir kimseye müsamaha etmeyeceğiz. Bütün Kafkasya’nın ırmakları gölleri ancak onların kanları ile boyandığı zaman kurtulmuş olacağız.

Bizden torunlarımıza kalacak en büyük miras, hürriyet uğrunda savaşmak, hakkı yayma uğrunda can vermek olacaktır. Torunlarımız hürriyet ve istiklal uğruna yapılan savaşların kuyruğu değil, başı olmalıdır.

Çarlar ölecektir, petrolarınız, ve katerinalarınız gibi nikola da gözleri arkasında gidecektir. Fakat Kafkasya mutlaka kurtulacak hür ve mesut olacaktır. Allah, hak ve vatan uğrunda çarpışanlara yardımcı olsun.

Ey Dağıstan ve Çeçenistan milletleri! Dinleyiniz beni. Ben sizleri para ve menfaat için bu savaşlara sürüklemedim. Bu Allah’ın emridir. Toprağımızı hürriyetimize kavuşturmak ülkümüzdür. Bu emre itaat ediniz. Hiç birimiz kamasını kınına sokmasın. Parolamız ölünceye kadar savaş olmalıdır.

Ölüm bizi Allah’ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik o’nun eserlerini gördük, o’nun emirlerindeki isabete inandık, o’nun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine o’ na kavuşmayı özlemeliyiz. Ölüm kafirler için bir azap bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve sadet olmalıdır.

Ancak, Allah yolunda kan dökünüz vatanın hürriyetine saadetine refahına ve servetine göz dikenlere , el uzatanlara aman vermeyiniz. Sizi kovdukları ve geri sürdükleri bir tek karış yurt toprağını düşman elinde bırakmayınız. Onları daima geldikleri yere sürünüz. Adam öldürmek ve Allah’ın binasını yıkmak fena bir şeydir. Fakat vatan uğrunda ölmek ve öldürmek Allah’ın takdis ettiği ulu bir vazifedir.

Milletim, siz Allah’a karşı çok günahlarla suçlusunuz. Siz dini ölüme mahkum ediyorsunuz. Namazlarınız oruçlarınız nafiledir. Dualarınız Allah ile bir istihzadır. İbadetleriniz o’nu oyalamak arzusundan başka bir şey değildir. Evet, namaz kılın, oruç tutun, fakat unutmayınız ki en büyük ibadet gazavattır. Ruslar topraklarımızı çiğniyorlar , ben size ancak kurtuluşun savaşta olduğunu söylüyorum. Ruslara ölüm!!!

Kafkasyalılar! Senelerden beri göğüslemeye çalıştığımız en vahim an gelip çatmıştır. Yapabileceğimiz tek düşmanla fasılasız ve amansız çarpışmaktır. Bugüne kadar harp etmek şeref ve vatan borcu idi. Fakat bugün hepimizin üstüne farz olmuştur. Kafkasya‘nın hürriyeti için son kurşununa son kılıcına ve sağlam kalan son bileğe kadar dövüşmeyen kafirdir. Küfrün ve hıyanetin cezası merhametsizce ve derhal ölümdür.

Söyleyin o Rus Çar’ına; basında bulunduğum bu kahramanların kalplerinde kökleşen zafer imanı,kökünden kazınmadıkça; en genç muharıplerimle, en ihtiyar naiplerime kadar tek kurşunları ve tek kolları kalıncaya kadar bu mübarek vatanı, son dağına,son köyüne ve en son kaya parçasına kadar karış karış müdafaa etmekten beni hiçbir kuvvet men edemeyecektir. Bu uğurda bütün evlad ve ailemi kılıçtan geçirseniz, en son müridimi yok etseniz tek başıma ve son nefesime kadar; sizinle yine doğuşeceğim. Son cevabım budur!

İlk yorumu sen yapmak ister misin

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız