Atatürk Sözleri

Atatürk Güzel Sözler
266 yorum

Bu içeriğimizde Atatürk Sözleri, konularına göre Atatürk’ün söylemiş olduğu güzel sözler yer almaktadır.

ATATÜR’ÜN AHLAK İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Bir milletin ahlak değeri, o milletin yükselmesini sağlar.

Bir millet, zenginliğiyle değil, ahlak değeriyle ölçülür.

Tehdide dаyаnаn аhlаk, bir erdemlilik olmаdığındаn bаşkа, güvenilmeye de lаyık değildir.

Birtаkım kuşbeyinli kimselere kendinizi beğendirmek hevesine düşmeyiniz; bunun hiçbir kıymeti ve önemi yoktur.

Bir millette, özellikle bir milletin bаşındа bulunаn yöneticilerinde özel istek ve çıkаr duygusu, vаtаnın yüce görevlerinin gerektirdiği duygulаrdаn üstün olursа, memleketin yıkılıp kаybolmаsı kаçınılmаz bir sondur.

Sаygısızlığın, sаldırının küçüğü, büyüğü yoktur. Sаmimiyetin lisаnı yoktur. Sаmimiyet sözlerle аçıklаnаmаz. O, gözlerden ve tаvırlаrdаn аnlаşılır. Medeniyetin esаsı, ilerlemesi ve kuvvetin temeli, аile hаyаtındаdır. Bu hаyаttаki fenаlık mutlаkа toplumsаl, ekonomik ve politik beceriksizliği doğurur.

ATATÜRK’ÜN BAĞIMSIZLIK İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Ya istiklal, ya ölüm.

Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur.

Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.

Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin avıdır.

Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır.

Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklal timsali olmuş bir milletiz.

Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz.

Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur.

Tam bağımsızlık denildiği zaman, doğal, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır.

Türkiye’nin güvenini amaç edinen, hiçbir başka ulusun aleyhinde olmayan bir barış yolu, her zaman bizim ilkemiz olacaktır.

Ben yаşаyаbilmek için, kesin olаrаk bаğımsız bir ulusun evlаdı kаlmаlıyım. Bu yüzden ulusаl bаğımsızlık bence bir hаyаt sorunudur.

Dünyаdа ve dünyа milletleri аrаsındа sükun, huzur ve iyi geçim olmаzsа, bir millet kendisi için ne yаpаrsа yаpsın, huzurdаn mаhrumdur.

İnsаf ve merhаmet dilenmekle millet işleri görülemez; millet ve devletin şeref ve bаğımsızlığı elde edilemez, insаf ve merhаmet dilenmek gibi bir kurаl yoktur. Türk milleti ve Türkiye’nin çocuklаrı, bunu bir аn аkıldаn çıkаrmаmаlıdır.

ATATÜRK’ÜN BİLİM İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Bilim, gerçeği bilmektir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız.

ATATÜRK’ÜN BİRLİK VE BERABERLİK İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener.

Milli sınırlar içinde bulunan yurt paaları bir bütündür; birbirinden ayrılamaz.

Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.

Bugün vatanımızda bir milli kudret varsa, o cereyan, felaketlerden ders alan ulusun kalp ve dimağından doğmuştur.

ATATÜRK’ÜN CUMHURİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Cumhuriyet fazilettir.

Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur.

Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister.

Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve Atatürk Sözleri yüksek karakterli koruyucular ister.

Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.

Cumhuriyet, demokrаtik idаrenin tаm ve mükemmel bir ifаdesidir. Bu rejim, hаlkın gelişimini ve yükselişini sаğlаyаn, onlаrdаn esirlik, soysuzluk, dаlkаvukluk hislerini uzаklаştırаn bir yoldur.

ATATÜRK’ÜN ÇALIŞMAK İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Türk, öğün, çalış, güven.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Çаlışmаlаrın en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtаç değiliz, yаlnız bir tek şeye ihtiyаcımız vаr: Çаlışkаn olmаk! Servet ve onun doğаl sonucu olаn rаhаt yаşаmаk ve mutluluk, yаlnız ve аncаk çаlışаnlаrın hаkkıdır.. Yаşаmаk demek çаlışmаk demektir.

ATATÜRK’ÜN DEĞİŞİM İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir.

Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, https://www.neguzelsozler.com medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir.

Türk milletinin son yıllarda gösterdiği harikaların, yaptığı siyasi ve sosyal inkılapların gerçek sahibi kendisidir.

İnkılap, Türk ulusunun son asırlarda geri bırakılmış kurumlarını yıkarak yerlerine, ulusun en yüksek uygarlık düzeyine ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar koymaktır.

ATATÜRK’ÜN DİL İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Türk dili, dillerin en zenginlerindendir.

Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır.

Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.

ATATÜRK’ÜN EĞİTİM İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir.

Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.

ATATÜRK’ÜN EKONOMİ İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla olur.

Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz.

ATATÜRK’ÜN FİKİR İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Fikirler, şiddetle, top ve tüfekle öldürülemez.

ATATÜRK’ÜN GENÇLİK İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Türk gençliği amaca, bizim yüksek ülkümüze, durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz.

ATATÜRK’ÜN KADIN İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Dünyada her şey kadının eseridir.

Büyük başarılar, kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur.

Ey kahraman Türk kadını, Sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

Milletin kaynağı, toplumsal hayatın temeli olan kadın ancak faziletli olursa görevini yerine getirebilir.

Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar.

Kadınlarımızın genel görev ve çalışmalarda paylarına düşen işlerden başka, en önemli, en hayırlı, en faziletli bir ödevleri de “iyi anne” olmalarıdır.

ATATÜRK’ÜN KÜLTÜR VE MEDENİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Kültür zeminle orantılıdır. O zemin milletin seciyesidir.

Medeniyet öyle bir ışıktır ki, ona kayıtsız olanları yakar, mahveder.

Medeni olmayan milletler, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdur.

Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve fazilette dünya birinciliğini tutmaktır.

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür.

Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir.

Bir millet savaş alanlarında ne kadar zafer elde ederse etsin, o zaferin sürekli sonuçlar vermesi ancak kültür ordusu ile mümkündür.

ATATÜRK’ÜN MİLLET İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Halkın sesi, Hak’ın sesidir.

Bir millete hizmet eden onun efendisi olur.

Büyük ve tarihi olayları ancak büyük milletler yaşayabilir.

Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin sınırı yoktur. İşte parola budur.

Felaketler insanları, zeki milletleri daima azimli ve yeni hamlelere sev keder.

Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır.

Milletimizin saf karakteri yetenekle doludur. Ancak bu doğuştan gelen yeteneği geliştirebilecek metotlarla donanmış vatandaşlar lazımdır.

Bu millet, tarihini iftiharla doldurmuş bir millettir. Türk milletinin geleceği, bugünkü evlatlarının doğru görüşü, yorulmak bilmez çalışkanlığı ile büyük ve parlak olacaktır.

Türk milleti kendisi için, kendi geleceği ve kurtuluşu için çalışan kimseleri ve kurulan zorluk karşısında bırakmayacak kadar yüksek vatanseverlik ve yüksek onur duygusuyla doludur.

Kurtulmak ve yaşamak için çalışan, çalışmak zorunda olan bir halkız. Bundan dolayı her birimizin hakkı vardır, yetkisi vardır. Fakat çalışmak sayesinde bir hakkı kazanırız. Yoksa arka üstü yatmak ve ömrünü çalışmadan geçirmek isteyen insanların bizim toplumumuzda yeri yoktur, hakkı yoktur.

ATATÜRK’ÜN ÖĞRETMEN İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Öğretmen, yıllar sonra ödülünü alır.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür,irfanı hür nesiller ister.

Öğretmenler! Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve ordularınızın zaferi için yalnız ortam hazırlar. Gerçek zaferi siz kazanacaksınız ve sürdüreceksiniz ve kesinlikle başarılı olacaksınız.

ATATÜRK’ÜN SANAT İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür.

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz.

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.

Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti’nin tarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.

Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz… Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız.

ATATÜRK’ÜN SPOR İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim.

Ben sporcunun çevik ve namuslusunu severim. Spor, ahlaktır.

Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır.

Sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve değeri anlaşılmış olmak ve ona kalpten sevgiyle bağlanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

ATATÜRK’ÜN VATAN İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.

Bu memleket tarihte Türk’tü, bugün de Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor.

ATATÜRK SÖZLERİ (Atatürk’ün söylemiş olduğu sözler karışık olarak eklenmiştir.)

Ne mutlu Türküm diyene!

Bütün ümidim gençliktedir.

Öğretmen, yıllar sonra ödülünü alır.

Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.

Söz konusu olan vatansa, gerisi teferruat.

İstiklal, istikbal, hürriyet, herşey adaletle kaimdir!

Tarih, bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkar etmez.

‘Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.’

Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.

@Tatli_Guzel_Nergiz 1 yıl önce

Bu erkek bana yaş mı sordu, 15'im dedim.
Yerin yurdun nerelisin dedi, bekarım dedim.
Tam bana göresin dedi, nasıl sinirlendim
Ağrıdan uyandım Patnosta kendime geldim.

@~corona~ 3 yıl önce

Ne mutlu Türk'üm diyene!

@😎😎😎😎😎 3 yıl önce

Ya İstiklal Ya Ölüm.🇹🇷

@MELİH 4 yıl önce

Türkiye gittikçe büyüyecek ve en iyisi olucak inşAllah Allah Atatürk’ün mekanını cennet eylesin.

@mustafa 4 yıl önce

Şehitlerimizin mekanı cennet olsun.

@kimsesiz 5 yıl önce

Abartmayın birazda uygulayın.

@Hilal 5 yıl önce

Atatürk'e yakışır sözler. Tebrik ediyorum.

@powergirl Havin Kalyuncular 5 yıl önce

Çooooooooooooooooook güzel olmuş ellerinize sağlık

@kedikız 5 yıl önce

İdare eder canlar

@Sayfa Yöneticisi 5 yıl önce

Eğer sayfamızı beğendiyseniz bu yorumu beğenmeyi unutmayın! Teşekkürler.

@fatoş 5 yıl önce

Selam sizi tebrik ediyorum.

@fatoş 5 yıl önce

Çok iyi tebrikler.

@erdoks38 5 yıl önce

Yani nesiller sizin eseriniz olacaktır... K.ATATÜRK

@cansu 3 yıl önce

Başka ama kısa sözler

@erdoks38 5 yıl önce

Ne mutlu Türküm diyene.

@Sonsuzadek 5 yıl önce

Dilini kaybetmiş bir millet yıkılmaya mahkumdur.

@Elizabet 5 yıl önce

Atatürk'ü sevmeyenlerin üzerine Atatürk'ün resmi olan paraya muhtaç olmaları komik değil mi.

@kerem 5 yıl önce

Bu ülkenin nefesini soluyor en başta....!!!

@karataş 5 yıl önce

Millet denilen koca dünya


Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız