10 Kasım Şiirleri

10 Kasım Şiirleri

4 Kasım 2017 22:22

Bu Sayfamızda: 10 Kasım Şiirleri, Atatürk Şiirleri, 10 Kasım İle İlgili Şiirler, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Şiirleri yer almaktadır.

MUSTAFA KEMAL’İ DÜŞÜNÜYORUM
Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
Yeleleri alevden al bir ata binmiş
Aşıyor yüce dağları, engin denizleri,
Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda,
lşıl ışıl yanıyor mavi gözleri…

Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında
Destanlar yaratıyor cihanın görmediği
Arkasından dağ dağ ordular geliyor
Her askeri Mustafa Kemal gibi.

Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel
Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere.
Al bir ata binmiş yalın kılıç
Koşuyorlar zaferden zafere…

Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
Ölmemiş bir Kasım sabahı!
Yine bizimle beraber her yerde.
Yaşıyor dört köşesinde vatanın
Yaşıyor damar damar yüreklerde.

sponsor line

Mustafa Kemal’i düşünüyorum:
Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda,
Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum.
Uykularıma giriyor her gece.
Elllerinden öpüyorum.
Ü. Yaşar OĞUZCAN

MUSTAFA KEMAL’LER TÜKENMEZ
Tükenir elbet gökte yıldız, denizde kum tükenir
Bu vatan bu topraklar cömert
Kutsal bir ateşim ki ben sönmez
İnanın Mustafa Kemal’ler tükenmez

Ben de etten kemiktendim elbet
Ben de bir gün geçecektim elbet
İki Mustafa Kemal var iyi bilin
Ben işte o ikincisi sonsuzlukta
Ruh gibi bir şey görünmez
İnanın Mustafa Kemal’ler tükenmez

Hep kardeşliğe bolluğa giden yolda
Bilimin yapıcılığın aydınlığında
Güzel düşünceler soyut fikirlerde ben
Evrensel yepyeni buluşlarda
Geriliği kovmuşum ben dönmez
İnanın Mustafa Kemal’ler tükenmez

Başın mı dertte beni hatırla
Duy beni en sıkıldığın an
Baştan sona herşeyiyle bu vatan
Sakın ağlamasın Kasım’larda Fatih’ler Kanunî’ler ölmez
İnanın Mustafa Kemal’ler tükenmez
Halim YAĞCIOĞLU

ATATÜRK GÜLÜMSEDİ
Atatürk gülümsedi öğretmenim
Siz sınıfa girince
Dağıldı kara bulutlar
Açıldı gonca.

Baktı ki okul yenidir
Siz yenisiniz düşünceler yeni
Atatürk gülümsedi öğretmenim
Saklayamadı sevincini.

Baktı ki gençsiniz bilgili
Eğitiyorsunuz yolunca yöntemince
Atatürk gülümsedi öğretmenim
Sevindi onca.

sponsor line

Baktı ki karışmış aramıza
Çiziyorsunuz yolu
Atatürk gülümsedi öğretmenim
Gözleri dolu dolu.
Anlaşılan bütün yaz
Atatürk gözünü kırpmamış
Çünkü boşmuş sıralar
Çünkü harf okunmamış.

Ama baktı ki gün doğmuş
Bir koşu varmışız okula
Özlemle açılmış kitaplar
Bir iştah kızda oğlanda.

Baktı ki zil çalmış sınıfa girmişsiniz
Bütün bakışlar sizde
Günaydın demiş derse başlıyorsunuz
Sımsıcak bir sevgi gözlerinizde

Baktı ki Türkiye’si Türkiye’miz
Aydınlık ufuklara yürüyor hızla
Atatürk gülümsedi öğretmenim
Kürsüde kendini görünce.
Talat TEKİN

10 KASIM TÜRKÜSÜ
Atаtürk! Anıtkаbir devrimlerini söyler
Bozkır ov
аlаrınа, Erciyes’e, Ağrı’yа
Ulusun egemen olduğunu
Özgür olduğunu
H
аykırаcаğım hаykırаcаğım işte
Senin sustuğunc
а!

Yolundа yürüyeceğim Atаtürk;
An
а bаbа oğul kız
Dere tepe buc
аk köy
Yeryüzü y
аşаmаlаrımlа değil
Or
аlаrdа, senin gittiğince!

Atаtürk, tаşıyаcаğım
Ç
аnаkkаle’de, Sаkаryа‘dа, Çаnkаyа‘dа, аl аl
Senin t
аşıdığını;
Yurdun gök ülküsü
D
аlgаlаnırken
Senin b
аyrаğını yücelteceğim.
Senin çıktığınc
а.
Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

MUSTAFA KEMAL’E GİDEN YOL
Karşıda bir ışık, bir ümit yolu
Kollarımı yarına güvenle açacağım,
Karşıda bir ışık, bir ümit yolu
Bırakın, Mustafa Kemal’e varacağım.

Ellerimi uzatıyorum, daha ötede
Son duraktan biraz daha ötede
Gücümün kuvvetimin kesildiği yerde
Karşıda Mustafa Kemal’i görüyorum;

Gün geçer devir değişir
En olmaz istekler biter,
Bir ses bırakmaz kişiyi yerinde
Mustafa Kemal’in sesi, “İleri” der.

Boyuna yeniliğe, ileriye
Boyuna en yüce gerçeklere doğru!
Apaydınlık bir yoldasınız, bakın
Karşıda Mustafa Kemal, Mustafa Kemal yolu

Attığım her adımı biliyorum
Yarın daha güzel, daha aydınlık!
Nasıl durabilirim, Mustafa Kemal sesleniyor
Uzattım ellerimi varıyorum.

sponsor line

Yürüyorum, yılmadan yürüyorum
Karşıda bir ışık, bir ümit yolu
İşte, ışıklar içinde büyüyen
Mustafa Kemal’i görüyorum
Mustafa CANPOLAT

ATATÜRK YAŞIYOR BABA
On kasımda üzgündü
bulut buluttu gözleri
“100’den çok fazla olacaktı
yaşı.”dedi canım babam
“eğer yaşasaydı o büyük adam! ”

“Üzülme,” dedim ona
“Ben üzülüyor muyum bak! ”
Nedenini açıkladım sonra:

Diyor ki öğretmenimiz:
“Yaşayıp göçmüş insanların
İsimlerinin sonunda
İki sayı görürsünüz…
İlki doğduğu yılı gösterir
Öldüğü yılı gösterir sonraki.

İngilterenin Ana Kraliçesi
Elizabeth (1558-1603)
Gibi örneğin
eğer ölmemiş olsaydı, adının
sonuna yıl yazılmazdı kadının.

Atatürk’ünküne bakalım bir de
Baştaki yıl var sondaki yok
(1881 – ……..)
demek ki o 10 Kasım Şiirleri ölmedi
hâlâ Kocatepe’de
dağları aşıyor baba
denizlere ulaşıyor
Atatürk yaşıyor baba!
Fevzi GÜNENÇ

ATATÜRK’Ü YİTİRMEK
Yıllar
Üst üste katlandıkça
Acımasız uzadıkça
Çelik mavisi gözlerinde
Her geçen gün
lşığını çoğalttıkça
Güzel vatanımızı
Kurtardığın anıldıkça
Seni yitirmedik ki
Dün olduğu gibi
Bugün de aramızdasın her an
Buna inan Ata’m
Yüzyıllar da geçse aradan
Sen her zaman anılan
Kutsal bir kahramansın.
Süleyman APAYDlN

GİDİYOR
Gidiyor, rastgelemez bir daha tarih eşine
Gidiyor, on yedi milyon kişi takmış peşine

Gidiyor, sonsuz olan kudreti sığmaz akla
Gidiyor, göğsünü çepeçevre saran bayrakla

Gidiyor, izleri üstün birikmiş yaşlar
Gidiyor, yerde kılıçlarla eğilmiş başlar

Gidiyor, harbin o en korkulu aslan yelesi
Gidiyor, sulhun ufuklarda yanan meş’alesi

Yine bir devr açacakmış gibi en başta O var
Hıçkıran seste O var, sessiz akan yaşta O var

Siliyor ruhunun ulviliği fani etini
Çiziyor ufka batan bir güneşin heybetini

Büyüyor, gökten inip toprağa yaklaştıkça
Büyüyor gitgide gözlerden uzaklaştıkça
Orhan Seyfi ORHON

ON KASIMLARDA YÜRÜMEK
Atatürk’üm işte 10 Kasım yine
Dalgalanır ağaçlarla oğullar
Dalgalanır oğullarla nineler
Dalgalanır ninelerle genç kızlar
Özlemin ta yüreğime işlemiş
Seni bulmak, seni görmek için ben
Bütün toprakaltıyla barışacağım

Ereceğim sana usta, barışta, başarıda
Öyle
Güçlüsün ki
Güçleneceğim
Öyle yücesin https://www.neguzelsozler.com ki, yüceleceğim
Düşüne düşüne seni kocaman kocaman
Dağlara, dağlara karışacağım

Ozan mıyım, ordu muyum, su muyum anlaşılmaz
Çağlar upuzun allığı yüreğimde ülkünün
Sanki bayrak bir kalemdir, sanki gökler bir kağıt
Sanki ellerim gece
Sanki ellerim gündüz
Yazacağım seni daha, bir daha
Ben senin ölümünle yarışacağım
Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

ATATÜRK’Ü DUYMAK
Ulu rüzgâr esmedikçe
Yaşamak uyumak gibi.
Kişi ne zaman dinç;
Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?
Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.
Ekmek olmak için önce
Buğday olmak gibi.

Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe
Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.
Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene
Her ışık-kaynak gibi.

En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,
Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,
Daha da yakınsın, daha da sıcak
Bıraktığın toprak gibi.

Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,
Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,
Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:
Olmaya devlet cihanda Atatürk’ü duymak gibi.
Behçet NECATİGİL

ATATÜRK’Ü GÖRDÜM DÜŞÜMDE

SizIer yaşadıkça çocukIarım
Ben de yaşıyorum demek,
İşte aranızdayım AhmetIer, MehmetIer’Ie,
SizIer yaşadıkça çocukIarım
EIeIe
Yanınızdayım

SizIer yaşadıkça çocukIarım
Daha ferah içim,
Gök daha geniş denizIer daha geniş,
Vatan ya vatan,
Vatan sonsuzIuktan geImiş
SonsuzIuğa açıIan yoI
Vatan siz.

sponsor line

SizIer yaşadıkça çocukIarım
BiIin ki
Ben de yaşarım,
Bir sevinç düştü mü içinize
Bir keder düştü mü içinize
BiIin ki
Aranızda ben varım.
A. Rıza ERGÜVEN

BİR TUTKUDUR MUSTAFA KEMAL
Bir Tutkudur Mustafa Kemal;
Nice sevdaIara değişiImeyen.
YitiriImiş KasımIarda açan umuttur,
Bir baştır, vazgeçiImeyen…

Bir Türküdür Mustafa Kemal;
Suskun ağızIarda söyIeşir, durur.
ÇaItıburnu’nda gözetir denizi.
KöroğIu’nda bağdaş kurup oturur…

Bir İnançtır Mustafa Kemal;
Yurdun dört yönünde, bir çağdır yaşayan.
Sarmış koIIarıyIa, çepçevre uIusu.
Sakarya boyIarından Akdeniz’e taşıyan…

Bir AnIamdır Mustafa Kemal;
BeIkahve’den dürbünüyIe seyrediyor İzmir’i.
ÖzgürIük diyor, aI atının üstünde,
Kırıyor kıIıcıyIa, tutsak eden zinciri…

Bir Bayraktır Mustafa Kemal;
ÇekiImiş kaIeIere, rüzgârda daIgaIanan.
Bozkırın bağrında yoI aIan kağnıIara,
Işık tutan, güç veren, yoI buIan…

Y.Doğan ERGENELİ

MUSTAFA KEMAL’İN ELLERİ

EIIeri konuşuyor Mustafa KemaI’in;
Zaferi, barışı yaratmış eIIeri.
Hürriyeti, saadeti, adaIeti
SevgiyIe dağıtmış eIIeri.

EIIeri konuşuyor Mustafa KemaI’in,
İçIi, temiz, mert eIIeri,
Bütün nimetIerini sunmuş bize
Türk sofrası gibi cömert eIIeri.

EIIeri konuşuyor Mustafa KemaI’in;
Öğretmen eIIeri.
Bir tahta başında, bir kürsüde
Bize bizi öğreten eIIeri.

EIIeri konuşuyor Mustafa KemaI’in;
Işık, deniz, seI eIIeri.
Bizi her şeyden çok seven
GüzeI eIIeri.

A. Hikmet PAR

Ayrıca Atatürk Şiirleri sayfamıza da bakmanızı öneririz.

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER
YORUMLAR (46)
Ziyaretçi
 1. Ziyaretçi Atam Kalbimizdesin

  Kalbimizdesin atam seni unutmadık unutmayacağızda..

  13 Kasım 2017
 2. Ziyaretçi ataturk

  Aynen dostum sana katılıyorum.

  18 Kasım 2017
 3. Ziyaretçi Ataturk Fanı

  Çok güzel Atatürk’ümüze armağan olsun.

  03 Mayıs 2017
 4. Ziyaretçi mikail

  Birde cumhuriyet şiiri olsa projeme layık olur.

  13 Nisan 2017
 5. Ziyaretçi www

  Atatürk ile ilgili olduğu için tek kelime ile mükemmel 😀😀😀

  16 Ocak 2017
 6. Ziyaretçi Yelda

  Eh işte ne yapalım sanki aradıklarım.

  08 Kasım 2016
 7. Ziyaretçi Ami̇ne

  Evet Kübra çok doğru bir şey söylüyorsun.

  12 Haziran 2016
 8. Ziyaretçi Ozlem

  Kime demek istedin

  21 Ekim 2016
 9. Ziyaretçi Ami̇ne

  Kemal hangi şiirler çok güzel.

  12 Haziran 2016
 10. Ziyaretçi Özlem

  Bize bu vatanı verdiğin için sonsuz teşekkürler..

  26 Nisan 2016
 11. Ziyaretçi Ozlem

  Aynen öyle Esracım.

  21 Ekim 2016
 12. Ziyaretçi Ayşe

  Bence Atatürk çocukları daha güzel.

  09 Kasım 2016
 13. @emirmuzaffer1 @emirmuzaffer1

  Teşekkür mü?

  08 Kasım 2017
 14. Ziyaretçi Betül

  Bana uyar hatta çok güzel.

  20 Nisan 2016
 15. Ziyaretçi Kemal

  Şiirler çok güzel.

  20 Nisan 2016
 16. Ziyaretçi Kübra

  Atatürk çooookk değerli, şiirlere gelince süpeeeeeeerrr..

  20 Nisan 2016
 17. Ziyaretçi Hiçkimse

  Bence deeeee.

  12 Kasım 2017
 18. Ziyaretçi Esra

  Bana uyar hatta süpermiş.

  13 Şubat 2016
 19. Ziyaretçi Ece

  İyi ye benziyor ama “Mustafa’nın Elleri” bir harika.

  05 Şubat 2016
 20. Ziyaretçi elif

  Ben 10 Kasım da Atatürk gülümsedi öğretmenim şiirini okudum.

  17 Kasım 2015
 21. Ziyaretçi aygül

  Yarış var ben Mustafa Kemal’i Düşünüyorum’u yazdım.

  05 Kasım 2015
 22. Ziyaretçi melisa şirinkız

  Ya daha kısa yokmu 4 kıta acil ya kendimiz yazılcak ama.

  03 Kasım 2015
 23. Ziyaretçi hatice

  Hepsini tek tek okudum hepsi çok güzel.

  30 Ekim 2015
 24. Ziyaretçi ataturk

  hmm ii gibi

  12 Mayıs 2015
 25. Ziyaretçi melek akçakavak

  Çok güzel olmuşşş………HARİKAAAAAAAAAAAAA.

  12 Kasım 2014
 26. Ziyaretçi yağmur budaktekin

  Ah Atatürk ah seni sevmeyenlere yazıklar olsun.

  10 Kasım 2014
 27. Ziyaretçi Ozlem

  Aynen öyle söylüyorsunuz bence hepsi çok güzel öğretmen şiirlerine de bakmanızı tavsiye edelim.

  22 Ekim 2016
DAHA FAZLA YÜKLE
 1. Ziyaretçi Özlem

  Bize bu vatanı verdiğin için sonsuz teşekkürler..

 2. Ziyaretçi Ozlem

  Aynen öyle Esracım.

 3. Ziyaretçi Ayşe

  Bence Atatürk çocukları daha güzel.

 4. @emirmuzaffer1 @emirmuzaffer1

  Teşekkür mü?

 5. Ziyaretçi Sema Daş

  Bende 10 Kasım Atatürk♥ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramında ”Mustafa Kemaller Tükenmez” Adlı şiiri okuyacam Beğendim ya güzel anlamları vardı şiirin :D

 6. Ziyaretçi Nisa

  Bence hepsi çok güzel 😃😃😁😊

 7. Ziyaretçi melek akçakavak

  Çok güzel olmuşşş………HARİKAAAAAAAAAAAAA.

 8. Ziyaretçi hatice bucak

  Ben söz istedim şarkı değil.

 9. Ziyaretçi Hakan Arslan

  Ben beğenmedim ya!!!

 10. Ziyaretçi Yelda

  Eh işte ne yapalım sanki aradıklarım.

 11. Ziyaretçi Ami̇ne

  Evet Kübra çok doğru bir şey söylüyorsun.

 12. Ziyaretçi Ozlem

  Kime demek istedin

 13. Ziyaretçi Ami̇ne

  Kemal hangi şiirler çok güzel.

 14. Ziyaretçi Ece

  İyi ye benziyor ama “Mustafa’nın Elleri” bir harika.

 15. Ziyaretçi elif

  Ben 10 Kasım da Atatürk gülümsedi öğretmenim şiirini okudum.

 16. Ziyaretçi aygül

  Yarış var ben Mustafa Kemal’i Düşünüyorum’u yazdım.

 17. Ziyaretçi yağmur budaktekin

  Ah Atatürk ah seni sevmeyenlere yazıklar olsun.

 18. Ziyaretçi Ozlem

  Aynen öyle söylüyorsunuz bence hepsi çok güzel öğretmen şiirlerine de bakmanızı tavsiye edelim.

 19. Ziyaretçi beyzanur

  Bence herpsi çokkkk güüzzeell

 20. Ziyaretçi Bora

  Hangisi daha güzel daha daha olarak??

 21. Ziyaretçi Glpr 😊😃😄☺

  Aynen 😊😁😄☺ öyle☺😊😀😃😄

 22. Ziyaretçi melisa şirinkız

  Ya daha kısa yokmu 4 kıta acil ya kendimiz yazılcak ama.

 23. Ziyaretçi begüm alagöz

  Keşke bir az daha uzun yazsaydınız bunlar çok kısa.

 24. Ziyaretçi Aynur

  Doğru söylüyorsun canım

 25. Ziyaretçi Suna

  Bence de, kızım 10 kasım da okuyacak.

 26. Ziyaretçi Rabia Büşra Yavuz

  Yok ben beyenmedim atatürkünde şiirinde bi sınırı var ama baştakine bayıldım o hariç

 27. Ziyaretçi t6

  harika

 28. Ziyaretçi hatice demirdaş

  Daha okumadım.

 29. Ziyaretçi www

  Atatürk ile ilgili olduğu için tek kelime ile mükemmel 😀😀😀

 30. Ziyaretçi Esra

  Bana uyar hatta süpermiş.

 31. Ziyaretçi ataturk

  hmm ii gibi

 32. Ziyaretçi mücahit

  çok uzun ama güzel

 33. Ziyaretçi MELİKE AYDIN

  Hepsi çok uzun beğenmedim.

 34. Ziyaretçi atatürk hayranı

  Gerçekten güzel şiirler var.

 35. Ziyaretçi dilara inceoglu

  Çok güzel kim yazdıysa teşekkür ederim.

 36. Ziyaretçi Asya Atılay

  Çok güzel yazılmış bir şiir tercih ediyorum.

 37. Ziyaretçi mikail

  Birde cumhuriyet şiiri olsa projeme layık olur.

 38. Ziyaretçi Betül

  Bana uyar hatta çok güzel.

 39. Ziyaretçi Kemal

  Şiirler çok güzel.

 40. Ziyaretçi hatice

  Hepsini tek tek okudum hepsi çok güzel.

 41. Ziyaretçi Kübra

  Atatürk çooookk değerli, şiirlere gelince süpeeeeeeerrr..

 42. Ziyaretçi Hiçkimse

  Bence deeeee.

 43. Ziyaretçi Atam Kalbimizdesin

  Kalbimizdesin atam seni unutmadık unutmayacağızda..

 44. Ziyaretçi ataturk

  Aynen dostum sana katılıyorum.

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız