Lenin Sözleri

Lenin Devrim Sözleri
0 yorum

Bu sayfamızda Lenin Sözleri, Vladimir İlyiç Lenin Sözleri, Devrimci Sözleri, Kominist Sözler yer almaktadır.

Tanrıları yaratan, korkudur.

Din herkesin kendi özel işidir.

Komünizm zorla kabul ettirilemez.

Parlamento burjuvazinin ahırıdır.

Silahsızlanma, sosyalizmin amacıdır.

Sosyalist devrimin şafağı sökmek üzere!

Gerçeklik her türlü kuramdan daha sinsidir.

Din, halkı uyutmak için afyon niteliğindedir.

Yeterince sık söylenmiş bir yalan gerçek olur.

Devrim kadının mutfaktan çıkıp ülke yönetmesidir.

Şiddet, elbette bizim düşüncelerimize yabancıdır.

Devrimci teori olmadan, devrimci hareket de olmaz.

Küçük hatayı büyütmenin en iyi yolu onu savunmaktır.

Ezilenlerin ve sömürülenlerin bayram günü DEVRİM olacaktır!

Sinema tüm sanatların içinde bizim için en önemli olanıdır.

Demokrasi olmadan bir ülke ne özerk olabilir, ne de bağımsız.

İnsan zihni, maddi dünyayı yansıtmakla kalmaz, onu değiştirir de.

Köle sahipliği ve kölelik, tarihteki Lenin Sözleri ilk büyük sınıfsal bölünmeydi.

Devlet varsa özgürlük yoktur. Özgürlük olduğunda devlet olmayacaktır.

Sandıkları yakacak kadar gücünüz yoksa, boykotun da bir anlamı yoktur.

Demokrasi ne kadar tam ise, gereksiz duruma geleceği an da o kadar yakındır.

Az gelişmiş toplumlarda “ordu”, kendi halkına karşı kullanılmak için vardır.

Sınıfların karşılıklı ilişkisini açığa çıkarmak devrimci partinin baş görevidir.

Giderek daha çok insan şunu sorar oldu: Bu savaş neden başladı? Ne uğruna sürüyor?

Emperyalizm, yüksek düzeyde gelişmiş kapitalizmdir; emperyalizm demokrasinin inkârıdır.

Burjuvayı yok etmenin en iyi yolu, onları https://www.neguzelsozler.com vergi ve enflasyon taşları arasında öğütmektir.

Biz devlet dediğimizde, devlet biziz, o biziz, o proleterya, o işçi sınıfının öncü muhafızı.

En derin dinsel önyargı kaynağı yoksulluk ve bilgisizliktir; savaşmamız gereken kötülük de budur.

Devrimler olmaksızın sözde demokratik bir barış, dar kafalı bir ütopyadan başka bir şey değildir.

Devletin ortadan kaldırılmasına ilişkin anarşist düşünce, bulanık ve devrimci olmayan bir düşüncedir.

Kapitalistler; zenginler için basını para ile tutma özgürlüğünü, basın özgürlüğü olarak nitelendirirler. 

Mahkeme bir iktidar organıdır; liberaller bunu bazen unutuyorlar, ama bir Marksistin bunu unutması suçtur.

Gericilik baskıyla değil, insanların eğitilmesiyle yok edilir. Baskılamak, onu canlandırmaktan başka bir işe yaramaz.

İster monarşi olsun ister cumhuriyet: Monarşi, köle sahiplerinin monarşisi; cumhuriyet, köle sahiplerinin cumhuriyetiydi.

Kapitalist sömürü ve cinayet dünyasının karşısına, proleter barış ve halkların birliği dünyasının yığınlarını çıkartınız.

Her devlet, ezilen sınıfa karşı yöneltilmiş “özel bir baskı gücü”dür. O halde, hiçbir devlet, ne özgürdür, ne de halk devleti.

Din, sermaye kölelerinin insancıl düşlerini, insana daha yaraşan bir yaşam isteklerini içinde boğdukları bir çeşit ruhsal içkidir.

Teorinin olmayışı, devrimi bir akımın var olma hakkını ortadan kaldırır ve onu eninde sonunda kaçınılmaz olarak siyasi iflasa mahkum eder.

Sermaye var olunca, toplumun tümü üzerinde egemenlik kurar ve hiç bir demokratik cumhuriyet, hiçbir oy hakkı onun niteliğini değiştiremez.

Biz, dilimizi ve ülkemizi seviyoruz, ve onun emekçi yığınlarını demokratik ve sosyalist bilinç seviyesine yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz.

İşçiler daha yüksek ücret için greve çıkarlarsa sendikacılık yapıyorlardır. Yahudilerin dövülmesine karşı greve çıktıklarında ise gerçek sosyalisttirler.

Bir oportünist her formüle kolayca imzasını atar, ve onu aynı kolaylıkla terk eder, çünkü oportünizm demek, kesin ve sağlam ilkelere sahip olmamak demektir.

Vatandaşlar arasında, dini inanışlardan kaynaklanan ayrımcılığa tahammül edilemez. Vatandaşın dininin resmi belgelerdeki yalın ifadesi bile kaldırılmalıdır.

Ömürleri boyunca didinip yokluk içinde yaşayanlara, dinle, bu dünyada bulundukları sürece itaatkar olmaları ve tanrısal bir ödül umuduyla avunmaları öğretilir.

İnsanlık henüz gelişmedi, ve biz henüz işçilerin, tarım emekçilerinin, köylülerin, asker temsilcilerinin Sovyetlerinden daha üstün ve daha iyi bir hükümet şekli bilmiyoruz.-

Emekçi halkın büyük çoğunluunun yaşam koşulları onları öyle bir durumda bırakır ki, devlet işleri üzerinde düşünmek için ne yeterli boş zamanları vardır ya da olabilir, ne olanakları.

İlk yorumu sen yapmak ister misin

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız