Fatih Sultan Mehmet Sözleri

fatih sultan mehmet sözleri
47 yorum

Bu sayfamızda; Fatih Sultan Mehmet Sözleri, Fatih Sultan Mehmet Mesajları, Fatih Sultan Mehmet Sözleri Kısa, Fatih Sultan Mehmet Sözleri Yeni, Fatih Sultan Mehmet Sözleri Facebook, Fatih Sultan Mehmet Sözleri Twitter yer almaktadır.

İnsan Allah’ı tanıdığı kadar insandır.

Hey gâziler! Yürümek gerek. Niçin duralım?

Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim.

Baykuştan pervâmız yok, biz şahinler sürüsüyüz.

Baykuştan korkumuz yok! Biz ki, şahinler sürüsü.

Baykuştan korkumuz yok! biz ki, şahinler sürüsü.

Düşmanı tanımak, tehlikeyi bertaraf etmek demektir.

Hristiyan diyarı kılıç ve kalkanlarını kaybettiler.

İmkanın sınırını görmek için imkansızı denemek lazım.

Biz toprakları değil, gönülleri fethetmeye gidiyoruz.

Biz toprakları değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz.

Savaş herkesle, barış ancak onurlu insanlarla yapılır.

Zaferin sırrı Hazreti Peygamber’in izini takip etmektir.

Kartal yavrularını korumak için ne güzel bir yuva yapmış.

Ey Konstantiniye! Ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım!

Hekimler bana neden kıydınız. ( Zehirlendiğini Öğrendiğinde)

Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.

Bir gece ansızın gelir krallığınızı imparatorluğuma katarım.

Allah bu milleti elli yıldan fazla rahata koymasın, alıştırmasın.

Gökteki güneş nasıl tekse, dünyada da tek devlet, tek din olmalı.

Benim kudretimin ulaştığı yerlere onların hayalleri bile ulaşamaz.

Kanımla yükselecekse, Hz. Muhammed’in dini, alın kılıçla doğrayın beni.

Sizlere tutsakları ve hazineleri bıraktım, ama anıtlar yalnız bana aittir.

Galata’yı gören, gönlünü cennetin en gizemli bahçesi Kevser’e bile bağlamaz.

İstanbul’da edindiğim yerleri, ecnebilere satanlar Allah’ın gazabına uğrasınlar.

Eğer kanım ile yükselecekse hz.muhammed’in dini; durmayın kılıçlar doğrayın beni.

Sırrıma sakalımın bir tek telinin vakıf olduğunu bilsem, sakalımı kökünden keserim.

İmparatoruna söyle, benim kudretimin ulaştığı yere onların hayalleri bile ulaşamaz!

İstanbul’u niçin fethettiklerini sorduklarında önce o benim gönlümü fethettiği için

Onlar boğazı zincirleyecek kadar zekiyse, biz de Fatih Sultan Mehmet Sözleri gemileri karadan yürütecek kadar deliyiz.

Kimsesiz bir kimse yok herkesin var kimsesi, Kimsesiz kaldım medet ey kimsesizler kimsesi.

Hakiki sanat muhteşem bir şehir vücuda getirmek ve halkının kalbini saadetle doldurmaktır.

İstanbulun Fethi Sözleri

Bu sayfamızda İstanbul'un Fethi Sözleri ve İstanbul'un Fethi ile ilgili Sözler ve İstanbulun Fethi i

Evet, padişah benim. Ancak siz yine de çiçekleri ona veriniz. Çünkü kendisi benim hocamdır.

Kayserlerin sarayına örümcekler ağlarını örmüşler, Efrasiyab’ın kulelerinde bir baykuş ötüyor.

Eğer kanım İle yücelecekse Hz. Muhammed’in (s.A.V) dini; durmayın ey kılıçlar ! Doğrayın beni!

Düşmandan yüz çevirmek korkaklıktır. Benim ikbalim yücedir. Talihsizlik ise düşmanın nasibidir.

Mozaiklerin üzerini alçıyla örtün ki, müminler rahatsız olmasın! Fakat bu şaheseri parçalamayın.

Bu gayr-i menkulatımdan elde olunacak nemalarla istanbul’un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim.

Agamemnon Truva’yı zaptettiğinde onu meşhur edecek bir Homeros https://www.neguzelsozler.com vardı. Benim ise bir Homeros’um yok.

Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyerek yaşattığınız yılanların, bir sonraki hedefi siz olursunuz.

Hayatım boyunca Allah’ın emirlerinden dışarı çıkmadım. Allah’ın rızasını kazanmak için uğraştım. Tek gayem bu idi.

Ben dahi kabul ettim ki, Galatalıların ayinleri ve erkânları ne vechile olageldiyse, yine aynı üslûpla devam etsin.

Din ile imanın akıl ve anlayışını sıkı tutmak gerekir. Yoksa ey Müslümanlar, o kiliseyi gören olabilir kâfir hemen!

Yunanlıların dehası mülkünü ganimet olarak eline geçiren Turahan’ın oğluna din ve devlet ne kadar şükran borçludur.

Dünya devleti ebedi değildir. Fani cihanda hiç kimse de ölümsüz değildir.İnsanların dünyada nefesleri sayılıdır ve ölümsüzlük kapısı kapalıdır.

İmparatorunuza söyleyin, şimdiki Osmanlı padişahı öncekilere benzemez. Bizim gücümüzün ulaştığı yerlere, sizin imparatorunuzun hayalleri bile ulaşamaz.

Beyine söyle, bu tavuklar nasıl ki bir çuval darıyı anında yedilerse, yeniçerilerim de savaşmaya değil, keçi otlatmaya alışık olan adamlarına böyle davranacaklardır.

Şeyhim akşemseddin hazretleri ile beraber yaptığım zikrin lezzetine dünyaları bile değişmem. Eğer şeyhim izin verseydi zikir yolunu tercih eder, saltanatı terk ederdim.

Ana, biz İslamiyetin kılıcını elimizde tutarız. Ancak bunca zahmet karşılığında gazi unvanını elde edemeden ölürsem Allah ve Peygamber’in katında yüzlerine nasıl bakarım?

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi. Saltanat dedikleri bir cihân kavgasıdır. Olmaya baht ü saadet dünyada vahdet gibi.

Ceneviz tüccarları serbestçe gezip ticaret yapabilirler. Yeniçeri ordusuna katılmak üzere, çocuklarını almayacağız. Dinimizi kabul etmeyenlere karşı asla cebir kullanmayacağız.

Eğer padişah siz iseniz, devletimizin bu zor gününde ordumuzun başında olmamanız törelerimize uymaz. Yok, eğer padişah ben isem, size emrediyorum, geliniz ve derhal ordularımın başına geçiniz!

İtalyanlarla aynı kökten olduğumuz ve onlar gibi, Rumlardan, Hektor’un kanının intikamını almaya hakkım olduğu halde, İtalyanların bana düşmanca davranmalarına ve Rumları bana karşı kışkırtmalarına hayret ediyorum.

Kent benimdir, lakin tutsakları ve ganimetleri size bağışlıyorum. Ülkemin sancakları pek çoktur. Konstantiniyye surlarına çıkacak yiğite en zengin, en güzel eyaletlerin beyliğini vereceğim ve hayal edemeyeceği kadar çok ihsana boğacağım.

Ben ki istanbul fatihi abd-i aciz fatih sultan mehmed, bizatihi alın terimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım istanbul’un taşlık mevkiinde kain ma’lumu’l-hudud olan 136 bab dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakf-i sahih eylerim. Şöyle ki.

Mahmud! Gemilerini tez donat. Uzakta yakında hiçbir limanda gemi kalmasın ki Ağrıboz gazasına giderim. Hepsi hazır olsun. Sana haber gönderince seninle birlikte yürüsünler. Çok iyi düşün ki, Ağrıboz’un fethi ne suretle olur ve ne gerektirir, onları tamam hazır et.

Külliyemde inşa ettirmiş olduğum imarethanede şehit askerlerimizin aileleri ve şehrin fukaraları yemek yiyeceklerdir. Yemek yemeye ve almaya teşrif etmeyen olursa, görevli zatlar yemekleri hava aydınlanmadan, kimsenin sokaklarda olmadığı zamanlarda, kapalı kaplarla evlerine götüreceklerdir.

Allah beni bu şehrin halkının müttefiki olarak bu zamana kadar sakladı. Biz bu şehrin düşmanlarına galip geldik ve onların vatanlarını aldık. Burayı makedonyalılar taşelyalılar ve moralılar almışlardı. Biz bunların bizlere karşı kötü davranışlarının intikamını yıllar geçmesine rağmen torunlarından aldık.

Beni hor gördüğünüz ve imzalanmış antlaşmalara aldırmadığınız ortadayken, yıllık on bin altın haraç ödemeye nasıl söz verebiliyorsunuz? Şimdi size iki seçenek veriyorum. Hangisini isterseniz seçin: Gereken haracı ödersiniz, ki o zaman aramızda barış olur ya da hemen çeker gider ve ülkenizi bana bırakırsınız!

On cerrah, on hatip, üç de hasta bakıcı atadım. Ayın muayen günlerinde Konstantiniyye’yi (İstanbul) gezecekler, istisnasız her kapıyı çalacaklar ve içerde hasta olup olmadığını sual edecekler, hasta bulunduğu vakit şifa bulmalarını sağlayacaklar. Durumları önem teşkil etmekteyse hiçbir masraf ettirmeyip darüşşifaya kaldırıp tedavi ettirecekler.

Ayrılıp gitmem mümkün değildir. Ya ben şehri alırım ya da şehir ölü yahut diri beni alır. Eğer imparator ayrılıp gitmek isterse kendisine Mora’yı bırakırım, dostluk antlaşması yaparım, oradaki karındaşına başka bir sancağı veririm. Ama şehire barışla girmezsem, www.savaşla girersem o zaman onu ve bütün soylu, ileri gelenleri ölümle cezalandırırım, geri kalan halkı köle olarak askerlerime dağıtırım. Bana ıssız da kalsa şehir yeter.

Bunlar ki, ellerinde bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür kulu olduğu halde günün belirli saatlerinde bu sokakları gezeler. Bu sokaklara tükürenlerin tükrükleri üzerine bu tozu dökeler ki yevmiye yirmiser akçe alsınlar; maazallah herhangi bir gıda maddesi buhranı da vaki olabilir. Böyle bir hal karşısında bırakmış olduğum 100 silah ehl-i erbaba verile. Bunlar ki hayvanat-ı vahşiyyenin yumurtada veya yavruda olmadığı sıralarda balkanlara çıkıp avlanalar ki zinhar hastalarımızı gıdasız bırakmayalar.

İşte bu benim Ayasofya vakfiyem, dolayısıyla kim bu Ayasofya’yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirirse, bir maddesini tebdil ederse onu iptal veya tedile koşarsa, fasit veya faşik bir teville veya herhangi bir dalavereyle Ayasofya camisi’nin vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kastederlerse, aslını değiştirir, fürüuna itiraz eder ve bunları yapanlara yol gösterirlerse ve hatta yardım ederlerse ve kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya kalkarlar, camilikten çıkarırlar ve sahte evrak düzenleyerek, mütevellilik hakkı gibi şeyler ister yahut onu kendi batıl defterlerine kaydederler veya yalandan kendi hesaplarına geçirirlerse ifade ediyorum ki huzurunuzda, en büyük haram işlemiş ve günahları kazanmış olurlar. Bu sebeple, bu vakfiyeyi kim değiştirirse, allah’ın, peygamber’in, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi bütün müslümanların ebediyen laneti onun ve onların üzerine olsun, azapları hafiflemesin onların, hasr gününde yüzlerine bakılmasın. Kim bunları işittikten sonra hala bu değiştirme işine devam ederse, günahı onu değiştirene ait olacaktır. Allah’ın azabı onlaradır. Allah işitendir, bilendir

@ASLAN SUYABATMIŞ 3 yıl önce

Doğruluklar tektir değişmez, bir de bakarsın Osmanlı gelir paaaaattt affetmez.

@Husamsarier. 4 yıl önce

Fatihin sözlerinde TÜRK kelimesine rastlamadım.. Bütün sözleri ümmetciliği referans almaktadır.
OSMANLI kurulduktan hemen sonra Türklüğü reddetmiş, ümmetçi bir devlet haline gelmiş.
Ne Osmanlıyla ne de Fatihle övünemeyiz.

Ömründe bir kez olsun Türk kelimesini kullanmayan insan nasıl bizim gurur kaynağımız olsun ki.
AMA YAPTIKLARINI TAKDİR EDERİM.

9 yanıtı görüntüle
@Meryem 4 yıl önce

Vallahi öyle böyle değil ne zeki adammış atamız 😁

@suleyman 4 yıl önce

Kanla alınan topraklar parayla satılamaz..

@Hasan 6 yıl önce

FSM 21 yaşındayken neler yapıyor bide bizdeki 21 yaşlara bak barlarda meyhanelerde dolanıyor.

@apocan 6 yıl önce

Hristiyan ol seninle dünyayı yönetelim diyen PAPA'ya; Sen sünnet ol, seni Şeyhülislam yapayım diyen Fatih Sultan Mehmet Han..!!

@Alp 6 yıl önce

Vay be ejdadımız neler yapmış neler söylemiş.

@Ali 7 yıl önce

Aklımdan geçenlerden sakalımın bir teli bile haberdar olsa onu derhal koparıp atarım.

@Güz yağmuru 6 yıl önce

Vayyyy Ali harikasın.????

@Derya 7 yıl önce

Bu sözlerin kaynağı nedir? bu sözlerin Fatih Sultan Mehmet'e ait olduğunun garantisi nedir? Kaynakçayı da yazarsanız iyi olur.

@FSM 7 yıl önce

Türk olmak zordur,
Dünya ile savaşırsın.
Türk olmamak daha zordur,
Türklerle savaşırsın.
FATİH SULTAN MEHMET

@Kezban 7 yıl önce

Bu dünya böyle komutan göremez bir daha Allah Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin mekanını cennet eylesin, kabir azabı çektirtmesin...

@Nilda 7 yıl önce

Güzelllllllllll

@İrem 8 yıl önce

Bugün, Fatih İstanbul'u görseydi; vefatından sonra, İstanbul Bizanslılar tarafından geri alınmış sanırdı!

6 yanıtı görüntüle
@Salih 8 yıl önce

Bunları söyleyen insan olamaz, çünkü insan kapasitesi buna erişemez, FSM İnsan üstü bişey...

@Adımı Yazmadım 3 yıl önce

Adam hakkında hadis var tabii böyle olacak biliyor musun? Ben onu örnek almaya çalışıyorum.

@Okan 8 yıl önce

Onlar denizi zincirleyecek kadar akıllı ise, biz de gemileri karadan yürütecek kadar deliyiz. Fsm Han

@Sewal 8 yıl önce

21 yaşında Türklere Anadolunun kapısını açmış, şimdi 21 yaşındaki gençlerin kafası belden aşağıya çalışıyor ya da madde bağımlısı çok yazık, bazı istisnaları tenzih ediyorum. ???

@Adımı Yazmadım 3 yıl önce

@İrem! Çok bilen çok yanılır.

@İrem 8 yıl önce

Anadolunun Türklere kapısı 1071 Malazgirt savaşında açılmıştır. O zaman daha Osman Bey bile yokken Fatih Sultan Mehmet nasıl olabilir. Ayrıca Sultan Mehmet han 21 yaşında 1453 yılında İstanbul'u fethetmiştir. Biraz tarihi araştıralım lütfen..

@Utr 8 yıl önce

Helal olsun Fatih Sultana.

@Öykü 8 yıl önce

Bence burda yazılanlar çok müthiş.
Ben öykü kitabi çıkartacağım, inşallah beğenirsiniz.

@Batuhan 8 yıl önce

Bir de Ey Constantine ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım..


Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız