Lokman Hekim Sözleri

Lokman Hekim Nasihatler
8 yorum

Bu sayfamızda Lokman Hekim Sözleri, Lokman Hekimden Oğluna Öğütler yer almaktadır.

LOKMAN HEKİM SÖZLERİ

Şükür nimeti bereketlendirir.

Herkese karşı saygılı davran.

Sorulmadan hiçbir şeye karışma.

Sırrını gizleyen muradına erer.

Çok yeme, sıcak yeme, çiğ yeme.

Doğru konuş fakat sert olmasın.

Ayağını sıcak, başını serin tut.

Şüphe seni kimse ile dost etmez.

Sağa sola bakma daima önüne bak.

İyiliği emret, kötülüğe mâni ol.

Allah ile ölüm hatırdan çıkmamalı.

Hekimler ahmaklığa deva bulamazlar.

Sana ihtiyaç arz eden kimseyi kırma.

Tevazudan ayrılma (Alçak gönüllü ol).

Öfkelendiğin zaman sözünü tutarak söyle.

Öfkenin evveli delilik, sonu pişmanlıktır.

Kendi ekmeğini başkaların sofrasında yeme.

Dostunu iyilik veya kötülük zamanında sına.

Çocuklarının talim ve terbiyesine dikkat et.

Oburluk ve iştahsızlık bedenin baş düşmanıdır.

Evden evvel komşu, yoldan önce de arkadaş edin.

Edebî olmayan şahıs, ruhu olmayan ceset gibidir.

Dostlarına ve ahbaplarına saygı ile ikram göster.

Malını dosta düşmana teşhir etme. (gösteriş yapma)

Geçmişte seninle düşmanlığı olmuş kimseye güvenme.

Az yemeyi, az uykuyu, az konuşmayı kendine adet et.

Ömrün boyunca Allah’a ihlas ile yönel ve ona güven.

Tecrübenin çokluğu, aklı geliştirir ve olgunlaştırır.

Kendin için hoş görmediğin şeyi başkalarına reva görme.

Akrabalarınla ilişkilerini kesme, onlara Lokman Hekim Sözleri yakınlık göster.

Başkasının yanında kendini veya ailenden birini methetme.

Sus ve düşün; dil belasından kurtulmanın devası bunlardır.

Yeryüzü halkı arasında âlim, maden içindeki altın gibidir.

İyiliği tecrübe edilmiş insanlar hakkında suizanda bulunma.

Küçüğünü hor görme; küçüklük ancak Allah huzurunda belli olur.

Bir tedbir alacağın zaman ahlak ve bilgi sahibi kimseye akıl danış.

Ey oğulcağızım, ciğerparem! Allah’ı tanı, ona hiçbir şeyi ortak koşma.

Böbürlenerek yürüme. Allah, büyüklük taslayanları ve övünenleri sevmez.

Bir gönül yapmak gelmiyorsa elinden, bari bir gönül yıkılmasın dilinden.

Konuşurken sözlerine alay ve şaka https://www.neguzelsozler.com cinsinden güldürücü laflar karıştırma.

“Oğulcağızım! Allah’a şirk koşma çünkü şirk elbette çok büyük bir zulümdür.

Tembel, uykusu çok, Allah’tan uzaklaşmış ve fakirliğe mirasçı olan kimsedir.

Dost edineceğin insanı önce kızdır, yaptıklarını incele ve kararını öyle ver.

Başına gelene sabret. Çünkü bunlar üzerinde titizlikle durulması gereken şeylerdir.

Kaş göz işareti ile şunu bunu yere serecek veya küçük düşürecek hareketlerde bulunma.

Olgun insanın mihenk taşı akıl danışmak, güler yüz, nefse hakimiyet acıya katlanmaktır.

İki şeyi asla unutma: Allah’ı ve ölümü. İki şeyi de unut: Yaptığın iyiliği, gördüğün kötülüğü.

Birinin evine misafir gittiğinde gözünü ve dilini sıkı tut, etrafa göz gezdirmekten ve gevezelikten sakın.

Zikir ve duadan bir an olsun bile gafil kalma Aksi takdirde etrafımızda dolaşan habis ruhlara mahkum olursun.

Lokman Hekime: “Hastamıza ne yedirelim?” diye sorduklarında, şu cevabı vermiş: Acı söz yedirmeyin de ne yedirirseniz yedirin!

Arkadaşlarına yapmış olduğun iyilikleri unut. Onlardan teşekkür bekleme. Mükafatı Allah’tan bekle. Emellerini O’nun ihsanına bağla.

Beklentilerinin esiri olma. Herkesi olduğu gibi kabul et ve kimseyi değiştirmek için çabalama. Hak eden yanında olsun, etmeyen uzak dursun.

Başkalarının sana yaptıkları fenalıkları unut ama senin onlara yaptığın fenalıkları asla unutma. Onu tekrar iyilik yapmakla bertaraf etmeye çalış.

Ey oğlum! Âlimler meclisine devâm et. Bahar yağmuru ile yeryüzünü yeşillendiren Allahü teâlâ, âlimlerin meclisindeki hikmet nûru ile de müminlerin kalbini aydınlatır.

Başkalarının evlerinde olduğun zaman gözlerini evlerindeki eşyalardan kapat, Kapı pencereden sakın Çünkü bu, kötü hisleri hane halkında veya sende uyarır, önüne geçemezsin.

LOKMAN HEKİM ÖĞÜTLERİ

Ey oğul!
Takvayı kendin için kârlı bir ticaret olarak kabul et. Çünkü böyle ticaretler sonsuz kazançlar temin eder.

Ey oğul!
Cenaze merasimlerine katıl. Düğün merasimlerinden de uzak durmaya çalış. Çünkü cenaze sana âhireti hatırlatır; düğün ise dünyaya çeker.

Ey oğul!
Horozdan daha geri kalma. Çünkü sen uykunun derinliklerinde iken, o dünyayı sese vererek insanları uykudan uyandırmaya çalışır.

Ey oğul!
Tevbeyi geciktirme. Çünkü ölüm ansızın geliverir.

Ey oğul!
Cahil kimselerle dostluk kurma. Çünkü onunla dost olursan, kendi yaptıklarını senin hoş karşıladığını sanar.

Ey oğul!
Allah’tan hakkıyla kork. Kalbinin bozuk olduğunu bildiğin halde başkalarının sana saygı göstermesi için takva ehli olduğunu ihsas ettirme.

Ey oğul!
Şimdiye kadar susmaktan dolayı hiç pişmanlık duymadım. Çünkü söz gümüşse, sükût altındır.

Ey oğul!
Kötülük ve günahlar senden sakındığı gibi, yani işlemedikçe sana dokunmadığı gibi, sen de onlardan sakın. Çünkü kötülük kötülüğü, günah da günahı çeker.

Ey oğul!
Âlimlerin meclisinde bulun. Hikmet ehlinin sohbetlerini dinle. Çünkü Allah kuru toprağı yağmurla nasıl canlandırırsa, ölmüş kalbleri de hikmetli sözlerle öyle diriltir.”

Ey oğul!
Allah, yalancının yüz suyunu kurutur, haya duygusunu giderir. Ahlâksız kimsenin de sıkıntısı hiç eksik olmaz.

Ey oğul!
Kayaları uzaklara taşımak, ahmak adama laf anlatmaktan daha kolaydır.

Ey oğul!
Cahili vasıta olarak kullanmaktan, işini gördürmekten uzak dur. Şayet akıllı birisini bulamazsan kendi işini kendin gör.

Ey oğul!
Kendi milletinden olmayan bir kızla evlenme. Aksi takdirde çocukların ileride sıkıntıdan kurtulamazlar.

Ey oğul!
Öyle bir zaman gelecek ki, sabırlı insanların bile yüzü gülmez olacaktır.

Ey oğul!
Katılacağın meclisleri kendin ara bul. Allah’ın anıldığı meclisleri bulunca hemen oturuver. Çünkü âlim isen ilmin artar, cahil isen yeni bir şeyi öğrenmiş olursun. Oraya inen rahmetten sen de payını alırsın. Allah’ın anılmadığı meclislere hiç katılma. Çünkü âlim de olsan, cahil de olsan zarar görürsün. Ayrıca oraya inecek olan İlâhî gazaptan sen de nasibini alırsın.

Ey oğul!
Sofrana takva ehli mü’minleri davet et.

Ey oğul!
Her işinde ilim ve tecrübe sahibi kimselerle istişare et, onların fikrini almaya çalış.

Ey oğul!
Dünya dipsiz bir denizdir. Onda niceleri boğulmuştur. Bunun için takvadan bir gemi edin. İçine îmânı yükle. Tevekkül yelkeniyle açıl. Ancak bu şekilde selâmetle yol alır, sahile çıkarsın.

Ey oğul!
Nice ağır yükler taşıdım. Fakat kötü komşu kadar ağır bir yüke rastlamadım. Nice acılar tattım, fakat fakirlikten daha şiddetli bir acı tatmadım.

Ey oğul!
İnsan fakir de olsa ilim ve hikmetiyle hükümdarların meclisinde yer alır.

Ey oğul!
Birisiyle dostluk kurmak istiyorsan, önce onu öfkelendirecek bir şey yap. Şayet öfkeli iken sana insaflı davranırsa ona yaklaş, insafsız davranırsa uzak dur.

Ey oğul!
Dünyaya geldin geleli âhirete doğru yol alıyorsun. Bunun için âhiret yurdu, sana dünya yurdundan daha yakındır.

Ey oğul!
Dilini ‘Allah’ım, beni affet’ demeye alıştır. Çünkü öyle anlar vardır ki, o saatlerde Allah duaları reddetmez, istediğini ihsan eder.

Ey oğul!
Borçlanmaktan uzak dur. Çünkü borç, seni gündüz zillete sürükler, gece de üzüntüye boğar.

Ey oğul!
Allah’tan öyle bir şey iste ki, günah işlemeye cesaretin olmasın. Ve Allah’tan öyle kork ki, rahmetinden hiçbir zaman ümidin kesilmesin.

Ey oğul!
Bir cemaatin bulunduğu yere gittiğin vakit, önce onlara İslâmın okunu at, yani selâm ver. Sonra bir köşeye otur, onları konuşuyor halde görmedikçe sen de konuşma. Şayet Allah’ın zikrine dalacak olurlarsa sen de onlara katıl. Fakat başka bir söze geçerlerse oradan ayrıl.

Ey oğul!
İki dünyada mes’ut olmak istiyorsan, kendini anla. Okuyup bilgili olmaya çalış. Çalış ki, bilenle bilmeyen bir olmaz.

Ey oğul!
Tembel olma. Tembellik bedbahtlık alâmetidir.

Ey oğul!
Acele etme, acele şeytan işidir.

Ey oğul!
Ahlâkını düzelt. Dostuna da, düşmanına da güler yüz göster. Ancak değerin ve itibarın kırılacak derecede hareket etme.

Ey oğul!
Her şeyin hayırlısı olan orta yolu tercih et.

Ey oğul!
Yolda yürürken yüzünü gözünü oraya buraya çevirme ki, gönlün vesvesede kalmasın.

Ey oğul!
Bir cemaat içinde bulunduğunda onlar ayakta iken oturma. Oturdukları zaman sen de oturuver.

Ey oğul!
Bıyık ve sakalınla oynama. Parmağını burnuna sokma. Yollara tükürme, sesli sümkürme. Elinle sinek kovalamayı terk et.

Ey oğul!
Sükût ve teenni ile hareket et. Az konuş. Çok konuşmak, yanılmaya sebeptir.

Ey oğul!
Konuşurken sözü fazla dağıtma. Aksi takdirde şerefine zarar gelir. Konuşurken başkalarını utandırma. Kaş göz işareti yapma. Güzel ve lâtif sözleri duymaya çalış. Fazla hayrete düşme. Sözün tekrarlanmasını isteme. İnsanları güldürecek ve kendini maskara edecek sözlerden sakın.

Ey oğul!
Kimse hakkında atıp tutma.

Ey oğul!
Senden bir şey istendiği zaman, elinden geliyorsa vermeye çalış. Birinden bir şey istediğinde de fazla ısrar etme.

Ey oğul!
Dinle alakası olmayan meselelerde aksi vaki ise tartışmaya ve münakaşaya girme.

Ey oğul!
Acizliğini ve fakirliğini hiç kimseye, hattâ ailene dahi açma ki, onların yanında itibarın düşmesin, sözünü dinlemez olmasınlar.

Ey oğul!
Hizmetçi ve benzeri kimselerle şakalaşma. Çünkü bunlarla şakalaşmak hakaret ve düşmanlığa sebep olur. Onlara öyle muamele et ki, hem seni sevsinler, hem de senden korksunlar.

Ey oğul!
Çocukları ve elinin altındakileri terbiye ederken şiddetten sakın. Öfkelendiğin vakit vakarla geçiştirmeye çalış. Mümkün olursa sövüp dövme ki, aksi takdirde onların gözünde mehabetin yok olur. Kendini ve çocuklarını övüp durma. Hayasız gençlerle ve o halde olan kız çocukları ile ülfet etme. Çünkü dünya ve âhirette mezellete sebep olur.

Ey oğul!
Bir kimse ile bozuşursan, dilini tut ve makbul olan sözü söyle. Önce düşün, sonra söze giriş. Herkesin değerini ve layık olduğu hürmeti muhafaza eyle.

Ey oğul!
Bir kimsenin davetinde bulunduğun vakit, azla yetin. Dalkavukluk edip de o yemeği övmekle başkalarının yemeğini kötüleyip tahkir etme.

Ey oğul!
Bir kimsenin evinde misafir kaldığın vakit gözlerine dikkat et. Her tarafa bakıp durma. Durumuna vakıf olduktan sonra dine aykırı da olsa sırrını ifşa etme.

Ey oğul!
Emanete hiyanetten elini çek.

Ey oğul!
Bir işe başladığın zaman, meydana gelmeden önce kimseye açma ki, mahcup düşmeyesin.

Ey oğul!
Sadakayı çok ver. Mal sevgisini gönlünden çıkar.

Ey oğul!
Doğru söyle, Allah’tan gelene razı ol.

Ey oğul!
Yemekten önce ve sonra ellerini yıka. Bu hal fakirliğini giderir, göze kuvvet verir.

Çok yemek kalbe katılık ve gaflet verir. İbadette tembelliğe sebep olur.

Yemeğin başında Bismillah, sonunda Elhamdülillah, ortasında da nimetin Allah’tan geldiğini düşün.

Tek elle ekmeği koparma. Bu hareket kibirli insanların âdetidir.

Yemeğin başında ve sonunda bir parça tuz yemek birçok hastalığa karşı devadır.

Lokmayı küçük tut ve iyice çiğne.

Misafir geldiği zaman mümkünse yemeği büyük kaba koy, berekete sebep olur.

Yemek yerken önünden al, ekmeğin ve tabağın ortasından alma.

Elinden ekmek ve yemek parçası düştüğünde al, temizle ve öyle ye.

Sıcak olan yemeğe soğutmak için ağzınla üfleme, soğuyuncaya kadar bekle.

Yemeği çabuk yeme.

Hurma ve kayısı gibi sayılabilir meyveleri teker teker ye, çifter çifter yeme ve çekirdeklerini bir tarafa topla.

Yemek arasında çok su içme. Su içerken bardağın içine bak. İçine uygunsuz bir şey düşmüş olmasın. Suyu içerken üç nefeste içiver.

Yemeğe herkesten önce el uzatma.

Yemek esnasında güzel şeylerden bahset.

Sofrada bulunan arkadaşlarına ara sıra göz ucuyla bak. Yemek ve ekmeği o tarafa sür.

Misafirler çekingen davranırlarsa üç defadan fazla yemeleri için ısrar eyleme. Yemek yeme isteğin yoksa özür beyan eyle.

Ey oğul!
İlim ve takva ehli veya herhangi bir sebeple senden ileride bulunan bir kimsenin huzurunda dilini tut.

Ey oğul!
Senin iyiliğini isteyen dostlarının tavsiye ve öğütlerini can kulağıyla dinle.

Ey oğul!
Sözünde, işinde ve gidişinde doğru ol. Doğru olan sözlerinin bile hayrete ve tereddüde sebep olacaksa, söyleme daha iyi.

Ey oğul!
İnsanların gönlünü almaya çalış. Allah’ın rahmetinden ümidini kesme.

Ey oğul!
Açıkta ve gizlide iyi olmaya çalış. Varlık yokluktan, akıl sarhoşluktan iyidir. Bir şeyi vaktinden önce isteme.

Ey oğul!
İçini dışından daha çok süsle: İçin Hakkın, dışın halkın baktığı yerdir. Her yerde ve her zaman Allah’ı yanında hazır nazır olarak bil. Allah nazarında seni utandıracak işi bırak.

@Ali 4 yıl önce

Allah rahmet eylesin Lokman hekime...
Allah dostu bir insan...
Onun gibi olabilmek bizlere de nasip olur inşallah...

@Coskun 7 yıl önce

Demini almışsa cümleler, doldur.

@Ecrin 8 yıl önce

Olmuş ama uymamış.

@Sefa 8 yıl önce

İnsanların kusurları hakkında imada bulunmaktan sakın..

@Ece 8 yıl önce

Bu sözler müthiş değil muhteşem harika yazmışsın sağ ol sen harikasın:)

@fercan 10 yıl önce

Bu sözler üzerine yorum yazılmaz ancak saygı ile eğilinir

@Özür Dilerim 7 yıl önce

Bu yüzden mi yorum yazdın

@merve 11 yıl önce

Sözler fena değil güzel:)

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız