Çanakkale Şiirleri

Çanakkale Şiirleri

15 Mart 2017 19:30

Bu sayfamızda; Çanakkale Şiirleri, Çanakkale Şehitleri ile ilgili Şiirler, Çanakkale ile ilgili Şiirler yer almaktadır.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ (ÖZET)
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer,
O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer.

Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak.
Kafa göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak
Vurulup, tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor.

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker
Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.
Mehmet Akif ERSOY
NOT: Bu şiirin tamamı son şiirden sonra eklenmiştir.

BİR YOLCUYA
Dur yolcu! bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

sponsor line

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
Gördüğün bu tümsek, Anadolu’nda
İstiklal uğrunda, namus yolunda
Can veren Mehmet’in yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan parçası geçerken ele,
Mehmed’in düşmanı boğduğu sele
Mübarek kanının akıttığı yerdir.

Düşün ki, haşr olan kan, kemik eti
Yaptığı bu tümsek, amansız çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tattığı yerdir.
Necmettin Halil ONAN

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ
Şeytanlar birleşerek dört bir koldan sardılar,
Türk’ü tanımadılar, kolay lokma sandılar.

Göz koymuşlar alçaklar meğerse yurdumuza
Kürt ‘ü Çerkez ‘i Laz ‘ı koştuk omuz omuza.

Girdiler boğazlara, kendilerinden emin
Düşünmedi küstahlar, bu millet etmiş yemin.

Boğazlar ki Vatanın vazgeçmez tapusudur
Asla Geçilemeyen güvenlik kapısıdır.

Etten duvar Mehmetçik tek vücut ve tek yürek
Düşmana karşı durdu; ” Allah Allahdiyerek..

sponsor line

Öyle çetin savaş ki, kol, gövde, bacak yerler
Gökten mermi yağıyor, kanla dolmuş siperler.

Adeta mahşer yeri candan serden geçilmiş
” Ya İstiklal Ya Ölümdiye kasem içilmiş.

Aslan Seyit onbaşı; bir orduya bedeldi
Attığı o dev mermi koca gemiyi deldi.

Düşman gemisi battı boğazda yavaş yavaş
Şükürler olsun Rab`bim kazanılmıştı savaş

Allah`ın bir lütfu bu şaştı tüm Dünya alem
Nasıl anlatabilsin yazamaz susar kalem

Üçyüz bin şehit verdik, düşün bir dile kolay,
Var mı eşi benzeri var mı böyle bir olay.

Türk Milleti minnettar tarih yazdı yiğitler
Bu ne büyük destandır ölmez aziz şehitler.

Ey kudurmuş küstahlar ” Türk’e kefen biçilmez
Aklınızda bulunsun ” ÇANAKKALE GEÇİLMEZ”.
Turgay ATA

ZAFER TÜRKÜSÜ
Yaşamaz ölümü göze almayan,
Zafer, göz yummadan koşana gider.
Bayrağa kanının alı çalmayan,
Gözyaşı boşana boşana gider!

Kazanmak istersen sen de zaferi,
Gürleyen sesinle doldur gökleri,
Zafer dedikleri kahraman peri,
Susandan kaçar da coşana gider.

Bu yolda herkes bir, ey delikanlı,
Diriler şerefli, ölüler şanlı!
Yurt için dövüşen başı dumanlı,
Her zaman bu şandan, o şana gider.
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

BAYRAĞIM
Şehit kanlarıyla, vermişim rengini,
Gökten Ay’la-Yıldızı koparmışım;
Yüreğimi koymuşum sana, yüreğimi;
Birde vatan sevgimi
Dalgalan ey şanlı Bayrağım;
Sen dalgalan, ben coşayım,
Uğruna destanlar yazayım!

sponsor line

Delikanlımın damarındaki kansın,
Sen, cansın, canansın.
Yansın, bu yürekler sana yansın;
Vatan aşkıyla yansın
Dalgalan ey şanlı Bayrağım;
Sen dalgalan, ben coşayım,
Uğruna destanlar yazayım!

Sevgisin, Mutluluksun, Umutsun;
Aşksın, Destansın, bulutsun;
Sen bensin, Benliğimsin
Sana, canım feda olsun!
Dalgalan ey şanlı Bayrağım;
Sen dalgalan, ben coşayım,
Uğruna destanlar yazayım!

ÇANAKKALE SAVAŞI
Bir şavaş vardı Çanakkale’de
Şehit kan verdi göz göre göre!
Yaş 5-65 demedi,
Şehit etti Türkiye’yi!

Gazisi var şehidi,
Canını verdi bu vatana!
Gerçek bir imanla,
Kazandı bu savaşı.

Yenilgiye düştü karşı taraf,
Silah bol,iman az.
Vatan sevgisi yoktu,
Gönülde büyük eksik var.

Çanakkale Destanım
Çanakkale şanımsın,
En büyük Çanakkale Şiirleri destanımsın.
Binlerce Mehmetçiğe,
Bağrında kabristanımsın.

Çanakkale şerefim,
Binlerce neferlerim.
Dalgalanır rüzgarıyla,
Bayrağım nefeslerinin.

Gökyüzünden hilal düştü,
Al olmuş ten üzerine.
Yıldız kopardı melekler,
Sundular şehitlerime.

Ay yıldız kucaklaştı,
Kanlarımızla bayraklaştı.
Çanakkale geçilemedi,
Şehitlerimle destanlaştı.
Erdinç SERT

ÇANAKKALE
Gün geçmiş,yıl geçmiş ne yazar.
Her karış torağında bin,şehit bir mezar.
Yeryüzünde yaşadıkça,tek dişi canavar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Sen rahat uyu ey şanlı şehit.
Gölgesinde gölgelen al bayrağın.
Hangi kem göz sana edebilir nazar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Yedi cihana yeter yazdığın destan.
Gök kubbe ay,yıldız sana verir selam.
Çanakkaleyi düşmana yaptınya mezar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Dünya döndükçe Çanakkale yine geçilmez.
Kanınla suladın toprağı hangi canlı seni bilmez.
Sen yazdın cihana şanlı tarihi artık kim bozar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.
Şefik AYDEMİR

ÇANAKKAE İLE ATAM
Atam senin sayende herşey oldu,
Sana minnettarız Atam
Çanakkale savaşında
Düşmanları yenip
Vatanı milleti kurtardın Atam
O,düşüncelerine,fikrine,
Sevgine,saygına,
Cesaretine,yeteneğine,
Hayranım Atam.

ÇANAKKALEDE OTUZBİN ŞEHİT
Çanakkalede otuzbin şehit,
Hepsi bir birbirinden yiğit,
Bundan sonrasını tarihler yazar,
Çanakkale de analar ağlar.

Derdim derdim garip halim,
Kanı içmiş dağlar sanki düşmanım,
https://www.neguzelsozler.com /> Ne analar ne bacılar,
Çanakkalede zaferler yatar.

Düşman pusu atmış çanakkale yollarına,
Yol vermiyor dağlar nice yiğit aslanlara,
Yol vermesen küserim yara,
Deli gönlüm gitmek ister şanıyla.

Mermiler yağıyordu yağmur gibi yiğitlerimizin üstüne,
Ay yıldızlı bir bayrak dalgalanıyordu gök yüzünde,
Mekanınız cennet olsun ebediyetde,
Çanakkalede şehitler yatar diz dize.
Haydar TURAN

ÇANAKKALE
Savaşmak için değil koşmaları
Şehit olmaya koşuyor her biri
Boşuna değil coşmaları
Onları coşturan aziz milleti

Askerler neredeyse kucaklaşacak
Siperler o kadar yakın ki kendilerine
Mermiler geçecek delik bulacak
Çarpmamak için birbirine

Atam çelik gibi bakıyor düşmana
Sıkıysa gelin alın toprağımızı
Arkası sağlam, bakmıyor arkasına
Dalgalatarak geliyor yiğitler bayrağımızı

Haykırışlar, feryatlar, nidalara karışmış
Kurşun yarası bile hissetmezler
Kader, Mehmed’ime ölmek yazılmış
Bu koca yürekler asla pesetmezler

Saçılmış tohum gibi ölü bedenler
Birbiri üstüne yatıyor mehmetler
Sulanmış kanlarla topraklar, tepeler
Çıkacak, yeşerecek ağaçlar, verecek meyveler
Muhterem ASLAN

ÇANAKKALE DESTANI
YıI 1915
18’indeyiz Martın.
Kendine geI biraz!
Pek tekin değiIdi ÇanakkaIe’nin suyu,
GeçiImez bu boğaz…
GeçiImez bu boğaz…
Bizi
Ne topun yıIdırır,
Ne kurşunun.
Çünkü artık
BaşIadı cengimiz.
Er meydanında buIunmaz dengimiz…
Sen misin Mustafa KemaI’im iIeri diyen?
İşte fırIadık siperden.
Sırtına yükIenmiş kahraman
Seyit 276 kiIoIuk mermiyi,
Koşuyor bataryasına ateşIer içinden.
Bu mermi denizIere gömecek EIizabet’i Buvet’i…
Yanıyor bugün AnafartaIar yanıyor,
DenizIer yanıyor,
DağIar yanıyor.
Zafer bizimdir artık
Düşman zırhIıIarı batıyor…
Türk’üm,
Muzaffer oIarak doğmuşuz bir kere.
Bir karış toprak uğruna Kimimiz şehit oIuruz.
Kimimiz gazi.
Hiç değişmez bu yazı.
Dünyada her yer geçiIir beIki
Lâkin geçiImez ÇanakkaIe Boğazı..
Fahri ERSAVAŞ

18 MART ÇANAKKALE
BuIutIar sarmıştı her yanı,
Kapkara bir geceydi,
Yağmur,bardaktan boşaIırcasına,
Sağnak gibi yağıyordu,
Yedi düveIin gemiIerinden yükseIen,
Top,tüfek sesIeri,
Her yanı inIetiyordu,
Mustafa KemaIin askerIeri,
AsIanIar gibi dövüşüyordu,
Ve ÇanakkaIe kahramanca,
Düşmana seIam veriyordu,

Kükrüyordu tepeden,
Mustafa KemaI,
Vatanıma ayak basacaksa düşman,
Yaşamanın ne gereği var,
En son nefer öIünceye kadar,
Dövüşeceksiniz asIanIar,
Görecek bütün dünya,
Ne asIanIar doğururmuş,
EmineIer,HatçeIer,AyşeIer,FatmaIar.
AIi Osman YILMAZ

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ
Çanakkale içinde vurdular beni
Ölmeden mezara koydular beni
Of gençliğim eyvah
Çanakkale köprüsü dardır geçilmez
Al kan olmuş suları bir tas içilmez
Of gençliğim eyvah
Çanakkale içinde aynalı çarşı
Anne ben gidiyorum düşmana karşı
Of gençliğim eyvah
Çanakkale içinde bir dolu testi
Anneler babalar ümidi kesti
Of gençliğim eyvah
Çanakkale’den çıktım yan basa basa
Ciğerlerim çürüdü kan kusa kusa
Of gençliğim eyvah
Çanakkale içinde sıra söğütler
Altında yatıyor aslan yiğitler
Of gençliğim eyvah
Çanakkale’den çıktım başım selamet
Anafarta’ya varmadan koptu kıyamet
Of gençliğim eyvah.

Çanakkale Türküsü Video Klip

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE
Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi.
-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya-
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde-gösterdiği vahşetle ‘bu: bir Avrupalı’
Dedirir-Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!
Eski Dünyâ, yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer,
Kaynıyor kum gibi, mahşer mi, hakikat mahşer.
Yedi iklimi cihânın duruyor karşında,
Ostralya’yla beraber bakıyorsun: Kanada!
Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk:
Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ…
Hani, tâuna da züldür bu rezil istilâ!
Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asil,
Ne kadar gözdesi mevcûd ise hakkıyle, sefil,
Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına;
Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.
Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz…
Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.
Sonra mel’undaki tahribe müvekkel esbâb,
Öyle müdhiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.

Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
Beriden zelzeleler kaldırıyor a’mâkı;
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam,
Atılan her lağamın yaktığı: Yüzlerce adam.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkaaz-ı beşer…
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,
Boşanır sırtlara vâdilere, sağnak sağnak.
Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller,
Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.
Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere,
Sürü halinde gezerken sayısız teyyâre.
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler…
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
Alınır kal’â mı göğsündeki kat kat iman?
Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?
Çünkü te’sis-i İlahi o metin istihkâm.

Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler,
Beşerin azmini tevkif edemez sun’-i beşer;
Bu göğüslerse Hudâ’nın ebedi serhaddi;
‘O benim sun’-i bedi’im, onu çiğnetme’ dedi.
Asım’ın nesli…diyordum ya…nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmiyecek.
Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar…
O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,
Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi…
Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmiyecek makberi kimler kazsın?
‘Gömelim gel seni tarihe’ desem, sığmazsın.
Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb…
Seni ancak ebediyyetler eder istiâb.
‘Bu, taşındır’ diyerek Kâ’be’yi diksem başına;
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle,
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
Ebr-i nîsânı açık türbene çatsam da tavan,
Yedi kandilli Süreyyâ’yı uzatsam oradan;
Sen bu âvizenin altında, bürünmüş kanına,
Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem;
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana…
Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.
Sen ki, son ehl-i salibin kırarak savletini,
Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddin’i,
Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran…
Sen ki, İslam’ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;
Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın;
Sen ki, a’sâra gömülsen taşacaksın…Heyhât,
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât…
Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,
Sana âğûşunu açmış duruyor Peygamber.
Mehmet Akif ERSOY

 

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER
SÖZLER (5)
Ziyaretçi
 1. Ayca Ayça

  Tarihimiz ÇANAKKALE💣

 2. Yasarcan Yaşarcan

  İrkildi bir millet Çanakkale’ye sefer ilan olanda,
  Sıraya girdi yiğitler gönüllü olmak için dört bir yanda,
  Ordu yok,asker yok,silah yok,cephane yok ne fayda,
  Onlar asker olmaya,gazi olmaya,şehit olmaya razı idiler.

 3. elif karabulut elif karabulut

  Belki,
  Belki bir gün gelir,
  Yaramı sarar,
  Belki bu acıyı bir gün kendi tadar,
  Belki sevdanın,
  Ne demek olduğunu anlar.
  Belki,
  Benim yandığım gibi,
  Bir gün kendi yanar.
  (Kendi şiirim)

DAHA FAZLA YÜKLE
 1. elif karabulut elif karabulut

  Belki,
  Belki bir gün gelir,
  Yaramı sarar,
  Belki bu acıyı bir gün kendi tadar,
  Belki sevdanın,
  Ne demek olduğunu anlar.
  Belki,
  Benim yandığım gibi,
  Bir gün kendi yanar.
  (Kendi şiirim)

 2. Yasarcan Yaşarcan

  İrkildi bir millet Çanakkale’ye sefer ilan olanda,
  Sıraya girdi yiğitler gönüllü olmak için dört bir yanda,
  Ordu yok,asker yok,silah yok,cephane yok ne fayda,
  Onlar asker olmaya,gazi olmaya,şehit olmaya razı idiler.

 3. Ayca Ayça

  Tarihimiz ÇANAKKALE💣

YORUMLAR (129)
Ziyaretçi
 1. Ziyaretçi Ahmet

  Muhteşem

  05 Nisan 2018
 2. 19 Mart 2018
 3. Ziyaretçi Esra

  Helaaalllll

  18 Mart 2018
 4. Ziyaretçi Piskopat

  Ödevim var 3 kıtalık Çanakkale konulu kendi yazdığınız şiir lütfen.

  12 Mart 2018
 5. Ziyaretçi Nc Vsbgg

  Acaba hangisini seçsem söyleyebilir misiniz?

  12 Mart 2018
 6. Guzel Sozler neguzelsozler.com

  Kısa olacaksa BİR YOLCUYA uzun olacaksa ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ şiirlerini öneririm.

  12 Mart 2018
 7. Ziyaretçi Pınar

  Çok güzel. 👍👍👍👍👍

  26 Şubat 2018
 8. 06 Mart 2018
 9. Ziyaretçi Ali

  Acayip müthiş

  24 Kasım 2017
 10. 30 Kasım 2017
 11. Ziyaretçi Zeynep

  Ben bayıldım çok güzel ödevimde kullandım bu siteyi, kurana teşekkürler..

  02 Mayıs 2017
 12. 30 Kasım 2017
 13. Ziyaretçi Şiirsever

  Bende kullandım gerçekten güzel bir site🤗😉🖒👌👏

  14 Şubat 2018
 14. 01 Mart 2018
 15. Ziyaretçi Nisa

  Bu şiirler çok güzel.

  29 Mart 2017
 16. Ziyaretçi sema

  Ben bütün şiirleri çok beğendim.

  14 Kasım 2017
 17. Ziyaretçi Mi̇necraft

  Süperrrr…

  26 Mart 2017
 18. Ziyaretçi Batu 05

  Bencede çok süperrrrrrrrrrrrrr.😃😃😃😃😃😃

  06 Şubat 2018
 19. Ziyaretçi Kamaser

  Harika bir paylaşım.

  20 Mart 2017
 20. Ziyaretçi Ebru

  Yanlış biliyorsun Yıldızcığım.

  17 Mart 2017
 21. Ziyaretçi Ebru

  Çanakkale destanını Fahri Ersavaş yazmış Ezgiciğim.

  17 Mart 2017
 22. Ziyaretçi Misafir

  Pek güzel şiir yok yeni ve güzel şiirler ekleyin bence.

  15 Mart 2017
 23. Ziyaretçi Özlem

  Sen şiirden ne anlarsın.

  12 Mart 2018
 24. Ziyaretçi Çağlasu

  Bu şiirleri çooook güzel.

  15 Mart 2017
 25. Ziyaretçi Feride

  Ödevim için bu site süper ama ne olursun biraz daha yazın.

  15 Mart 2017
 26. Ziyaretçi Esra Cengiz

  Gerçekten çok güzel çok işime yaradılar.

  15 Mart 2017
 27. Ziyaretçi Nısa

  Çook güzel bayıldım..

  15 Mart 2017
 28. 20 Mart 2017
 29. Ziyaretçi Nısa

  Benim 18 Martta okuyacağım şiirde burda, Mehmet Akıf Wrsoy- Çanakkale Şehitleri

  15 Mart 2017
 30. Ziyaretçi Azra

  Güzel

  14 Mart 2017
DAHA FAZLA YÜKLE
 1. Ziyaretçi ismailm enlioğlu

  Çok güzel bir şiirdi.

 2. Ziyaretçi Aydilge

  Eğer sizi unutursak dillerimiz lal olsun.

 3. Ziyaretçi Çalışkan Öğrenci

  Çok güzel bir site çok beğendim.

 4. Ziyaretçi Adsız

  Mükemmel

 5. Ziyaretçi Çalışkan

  Bence süper ben çok beğendim.

 6. Ziyaretçi İsmail Yk Yk Şuheda

  Çok güzel şiirler var hepside ödevim için teşekkürler.

 7. Ziyaretçi eda nur

  Harika ama biraz gayret edebilir daha güzel yazabilirdiniz ama güzel yinede :)

 8. Ziyaretçi Hilye

  Ne güzel yazmışlar işte daha nasıl güzel olsun.

 9. Ziyaretçi İsmail Yk Yk Şuheda

  Çook güzel hepsi teşekkürler isime yaradılar.

 10. Ziyaretçi mal

  Çok güzel.

 11. Ziyaretçi Hiçç

  Bu vatan kimin şiiri de olsaydı…

 12. Ziyaretçi gamze

  Çok güzel okudum ağladım. :(

 13. Ziyaretçi Hüseyin Emre Gunar

  Edanur sen hangi sınıfa gidiyorsun?

 14. Ziyaretçi Yıldız

  Çok güzel şiir

 15. Ziyaretçi Firdevs

  Çanakkale şiir, güzel.

 16. Ziyaretçi Fhc

  Aynen öyle müthiş şeyler var.

 17. Ziyaretçi Türker

  Çok güzel şiirler var.

 18. Ziyaretçi Serhat

  18 Mart Çanakkale
  Bu vatan uğruna binlerce mehmet
  Çanakkalede bircan olduğu gündür
  Anafartalarda conk bayırında
  Binlerce çiçegin solduğu gündür

  Ne silah ne bomba kar etti bize
  Mehmetcik önünde çöktüler dize
  Düşman ordusunu döktük denize
  Derelerin kanla dolduğu gündür

  Pınarlar kan akar damla içilmez
  Yiğidin şanına kıymet biçilmez
  Dünya duysun çanakale geçilmez
  Zafer türküsünün çaldığı gündür

  İki yüzelli bin şehit kanı var burda
  Aziz ecdadımın canı var burda
  Yüce milletimin şanı var burda
  Dünyaya namını saldığı gündür

  Medeniyet diyen batı güçleri
  Hile aldatmaca asıl işleri
  Birkezdaha boşa çıktı düşleri
  Aslan pençesinde kaldığı gündür

  Koca seyit mehmet çavuşumuz var
  Cihanı düşmana eylediler dar
  Coşkunoğlu bize tek vatandır yar
  Düşmanın dersini aldığı gündür

 19. Ziyaretçi Adsız

  Kısa bilen var mı afiş gibi bir şey hazırlıyorum kısa ve öz olmalı bence.

 20. Ziyaretçi Adsız

  Ben biliyorum gir kısa şiirlere :)

 21. Ziyaretçi Misafir

  Neden ki bence gayet çok iyi.

 22. Ziyaretçi Feride

  Ödevim için bu site süper ama ne olursun biraz daha yazın.

 23. Ziyaretçi Ceren

  Ben bazen şiir okuyunca çok duygulanırım.

 24. Ziyaretçi Feride

  Zaten Çanakkale şehitlerini böyle anmalıyız.

 25. Ziyaretçi Ggds

  Bende duygulanırım bazen.

 26. Ziyaretçi Eder

  Aynen

 27. Ziyaretçi Özlem

  Ay kıyamam ağlama sakın.

 28. Ziyaretçi Özlem

  Bunlardan daha güzel şiir bulunmaz kızım.

 29. Ziyaretçi Murat Boz

  Herkese merhaba :)

 30. Ziyaretçi Selma

  Merhaba

 31. Ziyaretçi Feride

  Hangi Murat Bozsun

 32. Ziyaretçi Erçin Zehra

  Slm Murat Boz

 33. Ziyaretçi Hiranur

  Süper bundan güzelini görmemiştim.

 34. Ziyaretçi Sanane

  Aynen çok iyi şiirler

 35. Ziyaretçi buse aras

  Okudum çok güzel

 36. Ziyaretçi zeynep*sude erbay

  çanakkalede bizi korumak için savaşan askerlerimiz aklıma geldi hepsini okudum gözlerim doldu

 37. Ziyaretçi Polis

  Aynen ???✌

 38. Ziyaretçi Hiranur

  Aynı fikri düşündüm resmen aynen…

 39. Ziyaretçi Misafir

  Pek güzel şiir yok yeni ve güzel şiirler ekleyin bence.

 40. Ziyaretçi Özlem

  Sen şiirden ne anlarsın.

 41. Ziyaretçi Uğurcan Ozben

  Şahane çok güzel adamsınız, Türkiye yaşasın, Çanakkale Zaferi yaşasın Atatürk.

 42. Ziyaretçi Sena

  Sana gerçekten katılıyorum.

 43. Ziyaretçi Aleyna

  Çok KKK güzel hepsinde yazmak istiyorsun.

 44. Ziyaretçi Gülce

  Çok güzel Çanakkale Şehitleri bizi korudu. ?

 45. Ziyaretçi Polis

  Bayıldım vatan ile ilgili sözleri…

 46. Ziyaretçi Luna

  Çooook güzel

 47. Ziyaretçi Yağmur

  Şiir diye buna denir. ♥♥♥♥♥♥ Yaşasın Çanakkale.

 48. Ziyaretçi Rümeysa

  Ben şiir istedim ama hepsi metin gibi.

 49. Ziyaretçi Vgfv

  Bence burası çok güzel ha bide kötü diyenler o zaman başka siteye girin.

 50. Ziyaretçi Mustafa Ceceli

  Sen şehitlerin kıymetini bilmiyorsun.

 51. Ziyaretçi Ed

  Aynen

 52. Ziyaretçi Angeline

  Ödevimi yaparken çok yardımı dokundu bu yazıların, teşekkür ederim.

 53. Ziyaretçi Suat Efe

  Çok güzel ve ödevlerime yaradı. En büyük Mustafa Kemal Atatürk, saygılarımla..

 54. Ziyaretçi hasan çibasmaz

  Çok güzel okuyunca ağlayasım geldi.

 55. Ziyaretçi Çağlasu

  Bu şiirleri çooook güzel.

 56. Ziyaretçi esra

  Şiirler tabi ki çok güzel ama biri çok uzun, biri de iyice hikaye gibi, e biri zaten destan ama çok mantıklı şiirler var.

 57. Ziyaretçi Sena

  ?????? şiirler süper.

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız