Mevlana Şiirleri

Mevlana Şiir Sözleri
149 yorum

Bu sayfamızda; Mevlana Şiirleri ve Mevlana Aşk Şiirleri ve Mevlana Şiir Sözleri yer alır. 

GEL ŞİİRİ

Gel, gel, ne olursan ol yine gel,
İster kafir, ister mecusi,
İster puta tapan ol yine gel,
Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir,
Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel…

YA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN, YA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL
Cömertlik ve yаrdım etmede аkаrsu gibi ol.
Şefkаt ve merhаmette güneş gibi ol.
Bаşkаlаrının kusurunu örtmede gece gibi ol.
Hiddet ve аsаbiyette ölü gibi ol.
Tevаzu ve аlçаk gönüllülükte toprаk gibi ol.
Hoşgörülükte deniz gibi ol.
Yа olduğun gibi görün, yа göründüğün gibi ol.

ETME ŞİİRİ

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun, etme.
Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun, etme.
Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı?
Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun, etme.

Çalma bizi, bizden bizi, gitme o ellere doğru.
Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun, etme.

Ey ay, felek harab olmuş, altüst olmuş senin için…
Bizi öyle harab, öyle altüst ediyorsun, etme.

Ey, makamı var ve yokun üzerinde olan kişi,
Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun, etme.

Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan.
Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun, etme.

Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan.
Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun, etme.

Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer;
Aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun, etme.

Ey, cennetin cehennemin elinde oldugu kişi,
Bize cenneti öyle cehennem ediyorsun, etme.

Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize,
O zehiri o şekerle sen bir ediyorsun, etme.

Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle.
Huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun, etme.

Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı.
Ey hırsızlığa da değen hırsızlık ediyorsun, etme.

İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil.
Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun, etme

BEN BENDE DEĞİL
Ben bende değil, sende de hem sen, hem ben,
Ben hem benimim, hem de senin, sen de benim,
Bir öyle garip hale bugün geldim ki
Sen benmisin, bilmiyorum, ben mi senim.

BİRLİĞE ULAŞ
Beri gel, daha beri, daha beri.
Bu yol vuruculuk nereye dek böyle?
Bu hır gür, bu savaş nereye dek?
Sen bensin işte, ben senim işte.

Ne diye bu direnme böyle, ne diye?
Ne diye aydınlıktan kaçar aydınlık, ne diye?
Topumuz bir tek olgun kişiyiz, bir tek,
Ne diye böyle şaşı olmuşuz, ne diye?

Zengin yoksulu hor görür, ne diye?
Sağ soluna yan bakar, ne diye?
İkisi de senin elin, ikiside,
peki, kutlu ne, kutsuz ne?

Topumuz bir tek inciyiz, bir tek.
Başımız da tek, aklımız da tek.
Ne diye iki görür olup kalmışız
İki büklüm gökkubbenin altında, ne diye?

Sen habire gevele dur bakalım,
Habire ‘usul boylu birlik çam ağacı’ de,
Sonu nereye varır bunun, nereye?

Şu beş duyudan, altı yönden
Varını yoğunu birliğe çek, birliğe.
Kendine gel, benlikten çık, uzak dur,
İnsanlara karıl, insanlara,
İnsanlarla bir ol.
İnsanlarla bir oldun mu bir madensin, bir ulu deniz.
Kendinde kaldın mı bir damlasın, bir dane.

Erkek arslan dilediğini yapar, dilediğini.
Köpek köpekliğini ede durur, köpekliğini.
Tertemiz can canlığını işler, canlığını.
Beden de bedenliğini yapar, bedenliğini.

Ama sen canı da bir bil, bedeni de,
Yalnız sayıda çoktur onlar, alabildiğine,
Hani bademler gibi, bademler gibi.
Ama hepsindeki yağ bir.

Dünyada nice diller var, nice diller,
Ama hepsin de anlam bir.
Sen kapları, testileri hele bir kır,
Sular nasıl bir yol tutar, gider.
Hele birliğe ulaş, hır gürü, savaşı bırak,
Can nasıl koşar, bunu canlara iletir.

BU AYRILIK
Kusuruma bakmayın benim, dostlar,
Bağışlayın beni.
Ben davullara, bayraklara aldırmayan
Bir padişahın yoluna düşmüşüm,
Deli divane olmuşum.
Çok uzaklardan yürüyen bir adam gibiyim ben,
Çok uzaklardan geçen bir hayal gibi.
Ama yok da sayılmam hani,
Var olan bir şeyim ben.

Haydi ben bensiz geleyim,
Sen sensiz gel.
Ne varsa şu ırmağın içinde var,
Soyunalım iki can,
Dalalım şu ırmağa, hadi.
Bu kupkuru yerde yakınmadan gayri ne gördük,
Bu kupkuru yerde ne gördük zulümden gayri.

Bu ırmakta ne ölmek var bize,
Bu ırmakta ne gam var, ne keder var, ne dert.
Bu ırmak alabildiğine yaşamaktan,
Bu ırmak iyilikten, cömertlikten ibaret.

Durma, çabuk gel, gelmem deme.
Ne evet demek yaraşır sana, ne hayır, dostum,
Senin şânına sadece gelmek yaraşır.

ALLAHIM BU VUSLATI HİCRAN ETME
Allahım bu vuslatı hicran etme
Aşkın sarhoşlarını nalan etme

Sevgi bahçesini yemyeşil bırak
Bu mestlere bahçelere kasdetme

Dalı yaprağı vurma hazan gibi
Halkını başı dönmüş zelil etme

Kuşunun yuvasının ağacını
Yıkma da kuşlarını perran etme

Kumunu ve mumunu karıştırma
Düşmanları kör Mevlana Şiirleri et de şadan etme

Hırsızlar aydınlığın düşmanıdır
Onların işlerini asan etme

İkbal kıblesi yalnız bu halkadır
Umut kabesin öyle viran etme

Bu çadır iplerini öyle katma
Çadır senindir eya sultan etme

Yok dünyada hicrandan daha acı
Ne istiyorsan et de onu etme

ANLATSANA
Gönül dostum anlatsana,
İlimizde Mevlana`yı.
Ulu zatın hoşgörüsü,
Yolumuzda Mevlanayı.
***
Kıymet verir her insana,
Ulvi görev düştü sana,
Çevir deyişik lisana,
Dilimizde Mevlana`yı.
***
Fetetti nice gönüller,
Ruzi mahşedeki kullar,
Bülbül sedasında diller,
Gülümüzde Mevlana`yı.
***
EZGİNİ geldik gideriz,
Hakka borcumuz öderiz,
Hatırdadır yad ederiz,
Telimizde Mevlana`yı.

BİZİM CANIMIZA GELSİN
Hastalıklar senden uzak olsun, ey canlarımızın rahatı,
Ey gören gözümüz,
Kem gözler senden uzak olsun!

Bedenin sağlam olsun, ay yüzlü güzel,
Gölgen başımızdan eksik olmasın!

Gül bahçesine benzeyen yüzün,
O gönül otlağımız,
Ovamızın yeşilliği,
Nasılsa hep öyle kalsın,
Hep öyle taze, yeşil.

Bizim canımıza gelsin
Senin bedenine gelen ağrı.

DEMEDİM Mİ?
Oraya gitme demedim mi sana,
Seni yalnız ben https://www.neguzelsozler.com tanırım demedim mi?
Demedim mi bu yokluk yurdunda hayat çeşmesi ben’im?

Bir gün kızsan bana,
Alsan başını,
Yüz bin yıllık yere gitsen,
Dönüp kavuşacağın yer ben’im demedim mi?

Demedim mi şu görünene razı olma,
Demedim mi sana yaraşır otağı kuran ben’im asıl,
Onu süsleyen, bezeyen ben’im demedim mi?

Ben bir denizim demedim mi sana?
Sen bir balıksın demedim mi?
Demedim mi o kuru yerlere gitme sakın,
Senin duru denizin ben’im demedim mi?

Kuşlar gibi tuzağa gitme demedim mi?
Demedim mi senin uçmanı sağlayan ben’im,
Senin kolun kanadın ben’im demedim mi?

Demedim mi yolunu vururlar senin,
Demedim mi soğuturlar seni.
/> Oysa senin ateşin ben’im,
Sıcaklığın ben’im demedim mi?

Türlü şeyler derler sana demedim mi?
Kötü huylar edinirsin demedim mi?
Ölmezlik kaynağını kaybedersin demedim mi?
Yani beni kaybedersin demedim mi?

Söyle, bunları sana hep demedim mi?

BAHAR
Sevgili tutmuş yularımdan beni,
Develer gibi habire çeker.
Esrik devesini böyle nereye götürür,
Böyle hangi katara?

Hem canımı çiğnedi benim o,
Hem bedenimi çiğnedi.
Gönlümü bağladı benim o,
Kırdı şişemi.

Ne iş yaptırmaya götürür, bilmem,
Nereye götürür beni.

Sevgili takar beni oltasına,
Atar karaya balık gibi.
Sevgili kurar gönlüme bir tuzak,
Avcıdan yana çeker sürür beni.

Bakarım tabiat başlar büyük işine:
Bulutlar gelir uzaktan
Katar katar, küme küme.
Bulutlar sular ovaları.
Bulutlar yürür dağlara doğru.

Uyanır açar gözlerini yeryüzü.
Gökler çalar davulunu.
Dalların gönlüne çeker gülün özü
en güzel kokusunu baharın.
Tohumun gönlü başlar vermeye tohum.
Ağaç durmadan söyler, döker içini.

BAŞKA YARINLAR
Bugün yüzünde bir başka güzellik var senin,
Bugün dudağında başka bir tad var,
Boyunda başka bir yücelik.
Bugün kırmızı gülün bir başka daldan.

Ayın gökyüzüne bugün sığmamış.
Göklere benzeyen göğsün bugün daha geniş.
Hangi yanından kalktın bu sabah, söyle,
Bir başka kavga var dünyada senin yüzünden,
Dünyada bir başka gidiş

Biz senin gözlerinden gördük
Arslanlara meydan okuyan o ceylanı,
Başka bir ovası var o ceylanın bugün
İki cihandan da dışarı

Seven insanın ayağı mı yok,
İşte ona ölümsüzlük kapandı.
Yukarlarda onunla uçar gider.

Gözlerinin denizinde onu arama.
Oinci bir başka denizde.

Bakarsın bugün sever bu yürek,
Yarın sevilir bakarsın.

Yüreğimin özünde başka yarınlar var.

@Defne 1 yıl önce

Ya benim proje ödevim oluğu için bakıyorum.

@Tatli_Guzel_Nergiz 2 yıl önce

😶
Dün gibi hatırlarım zorlanmam
Hiçbir zaman çıkmadın ki dünyamdan
Gülüyordum biraz iyiydim bugün sanki
Yaşananlar yine birden aklıma geldi
Senin hiç duymadığın bilmediğin bir şey var
Evet bazı sözleri söylemez insan hep saklar
Ama şimdi duy ben tek sana deli bir insan var
Bak hep yüzleri Gülen melekler bile durgunlar
Her gece Hayalin hep karşımda
Uyandığım anda biten bir rüya😔😔

@ismi ve resmi 3 yıl önce

Ben ismi ve resmi olarak açıkçası beğendim, sizin yorumunuzu bekliyorum.

@isimsiz 3 yıl önce

Muhteşem bir şey

@kaba dayı 3 yıl önce

Abi iyi ki kısa dedik be.

@Boşverrr 2 yıl önce

He yaw bi tane var aralarında

@biboşş 3 yıl önce

Kısa olmayabilir ama yine de çok güzel.

@biboşş 3 yıl önce

Ben pek karar veremedim çünkü hepsi birbirinden güzel.

@biboşş 3 yıl önce

Ya hehe kötü

@ilber ortaylı 3 yıl önce

Allah aşkıyla kavrulan birinin şiiri ne kadar kötü olabilir???
Büyük ihtimal genç bir arkadaşımızsın.
"güzellik" daha çocuksun bu şiirler sana karışık gelmiş olabilir.
Büyüyünce anlarsın.

Bende 12 yasındayım jsjsjsjsj ama söylediğin ayıp

@Merve 4 yıl önce

Mevlanayı anlamak çok zor değil çünkü insanın başına bişey geldiğinde anlıyor ALLAH aşkını ALLAHIM SANA ŞÜKÜRLER OLSUN😊

@Miraç Emrah karaca 2 yıl önce

Aynen öyle Mevlana’yı anlamayan akla şaşarım

@Miraç Emrah 3 yıl önce

Aynen. Tam özetle Mevlana sözleri anlaşılsın anlamaya diye açık bir yorumum anlıyana sivri sinek saz anlamayana da davul zurna az..

@Medine 5 yıl önce

Mevlanayı çok seviyorum

@M. Akif 5 yıl önce

Çok Güzel bir şey.

@Sima 5 yıl önce

Harika mükemmel ☺😊😊😊😍😍😄😄😃😃😃

@BETÜL 5 yıl önce

MEVLANA çok güzel ona sözüm yok sadece biraz istediğim gibi bulamadım...

@Miraç Emrah karaca 2 yıl önce

Mevlana'nın aşka hayata arkadaşa insana ahirete gelmişse gelmişe her şeye bir sözü vardır, gerçek anlamlı mükemmel ötesi şaşırtıcı sözler sır dolu inanılmaz.

@hasmin 5 yıl önce

Nasıl bulcaktın ki

@sesizsair 6 yıl önce

Biri gelir seni sen eder,
Biri gelir seni senden eder.

@Farsça ve Turkçeyi iyi bilen 6 yıl önce

Hani orjinal bir şeyin made in china kopyası çıkar aynan öyle! başka değişle eşekten düşmüş hali!. Mevlanayı anlamak için roman tercümanlığı yapar gibi yapamazsın. Ya çooook iyi farsça ve ona has kültürü bileceksin. Yada iyi bir uzmanın yorumunu okuyacaksın. Başka türlü havanda su su... Hadi başarılar ve aydınlıklar.

@hasmin 5 yıl önce

O kadar da uzun cevap yazma

@Rojda 6 yıl önce

Bizim okulda şiir yarışması var ben bu şiir yarışmasına katıldım kazandım bir mucize yani.

@Rojda 6 yıl önce

Bence çok güzel bir şiir olmuşş

@Evin 3 yıl önce

Selam çok doğru söyledin

@571484623061131 6 yıl önce

Kurban olduğum Allah'ım sen ne büyüksün ❤️❤️

@FTH 5 yıl önce

Senin adın Güven derken
sen Güven Yalçın mısın.

@Alaaddin Ala 6 yıl önce

Kalbimden feryadımsın, lal olmuş dilime. Bilmem anlatabilecek miyim seni milletime...
alaaddin ala

@Yurdagül 3 yıl önce

Harika lütfen hece gezinti 4'ler halinde yazın, şiirde başarılı olacak kabiliyeti sahipsiniz.

@Alaaddin Ala 6 yıl önce

Gecem; Şuan her şey sessizleğe dalmış kalbimle başbaşa seni yazıyorum.. Tarihin silinmeyen sayfalarına. . Alaaddin ala

@Yurdagül 3 yıl önce

Çok güzel neden hece gezinti yazmadınız


Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız