Gazali Sözleri

Gazali Güzel Sözler
5 yorum

Sayfamızda İmam El Gazali Sözleri, Gazaliden Öğütler, Gazali Sözleri yer almaktadır.

Şüphe duymayan hakikati bulamaz.

Dükkânları sohbet yeri olarak seçme.

Bulunduğun topluluk yol gösterici olsun.

Çok işte çırak olacağına, bir işte usta ol.

Bir şeyi veya bir adamı överken aşırıya gitme.

Birtakım arzularının yerine gelmesi için küçülme.

Cahillerle tartışmaya girmeyin; ben hiç yenemedim.

Halkın seni hafife alacağı söz ve davranıştan sakın.

Çocuktaki utanma hali ondaki akıl nurunun alametidir.

Birisiyle tartışırken vakar ve efendiliğini elden bırakma.

Her şeyin bir direği vardır. Dinin direği de fıkıh ilmidir.

Fikrî tartışmada kendini haklı çıkarmak için inat gösterme.

Uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür.

Uğradığın bir toplantıda yer alanların üzerine dikilip durma.

Cuma günü günah işlemeden geçerse, diğer günler de selametle geçer.

Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.

Kadınların görevlerinden biri de kocalarının malını israf etmemeleridir.

Konuşulan bir sözün tekrar edilmesini isteme. Bu, onu dinlemediğini gösterir.

Dargın ve küskün olanları barıştır ki yarın kıyamet gününde sevinenlerden olasın.

Her hâdisin hudûsu (sonradan var olanın var olması) için bir sebebe ihtiyaç vardır.

Devrin hükümdarı sana yakınlık gösterirse, onunla mızrak ucunda bulunduğunu hesapla.

İslami Sözler

İslami Sözler, İslam Sözleri, Dini Sözler yer almaktadır. Allаh’tаn ne gelirse onа râzı ol! At

Ölüm Allah’ın sevgili kullarına, bir bardak tatlı soğuk suyu içmek kadar kolay gelir.

Sabır insana mahsustur. Hayvanlarda sabır yoktur. Meleklerin ise sabra ihtiyacı yoktur.

Tamahkar, aç gözlü olma, kalbin katı ve kara olur. Çok mal artırmak için hasislik yapma.

İlmi ile amel etmeyen alim; başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir.

Say ki öldün; yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

Okumak üç türlüdür: dilin okuması kıraat, aklın okuması tefekkür, kalbin okuması hayattır.

Eğer bir vaiz halkı ağlatmaya, yaka paça yırttırmaya çalışıyorsa, bilin ki o adam gafildir.

Layık olmadan devletin makamlarına atananlar, astlarını Gazali Sözleri ısırır, üstlerine kuyruk sallarlar.

Ey Oğul! Nasihat etmek kolaydır. Mühim olan onu tutup gereğince amel etmektir. Bu ise çok zordur.

Bir sözü söyleyeceğin zaman düşün! Eğer o sözü söylemediğin zaman mesul olacaksan söyle. Yoksa sus.

Edep ve terbiyesini yitirmiş patavatsız kimselerle tartışma. Bir hüküm verirken ”şahsî görüşümdür” de.

İbadetlerin esası kalbin tezkiyesidir. Kalbin tasfiyesi de marifet nurunun orada doğması ile mümkündür.

Su içerken acele ile bardağı dikerek, hort hort içme. Vücuda zarardır. Yavaş yavaş arada nefes alarak iç.

Oturduğun bir yerde, bulunduğun bir toplulukta dişlerini kürdan ve benzeri şeylerle temizlemeye kalkışma.

Helal yemek lazımdır. İslâm’a uygun kazanmak lazımdır. Çünkü din, hakikat ancak helâl yemekle meydana gelir.

İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olursun.

Dükkânını erken aç, geç kapa ve kaparken Besmele çek ve “La havle velâ kuvvete illâ billahilaliyyilazîm”i oku.

Bedenine değil kendine değer ver, ve gönlünü olgunlaştır ! https://www.neguzelsozler.com Çünkü kişi; bedeni kadar değil, ruhu kadar insandır.

Ne kadar kibirli dursa da bardağın önünde eğilir çaydanlık. Öyleyse bu büyüklenme niye? Bu kibir, bu gurur niçin?

Bütün işlerinde orta yolu tut. Çünkü işlerin en hayırlısı orta yoldur. Az konuş. Karşılaştığın her Müslümana selam ver.

Kur’an takvanın, hidayetin ve keşfin anahtarı olduğunu açıkça beyan eder. Takva ise, öğretmen olmadan elde edilen ilimdir.

Dünya ahiretin tarlası ve hidayet konaklarından bir konaktır. Kendisine, mahiyetine uygun bir ifade olarak dünya denmiştir.

Ölü olsun, diri olsun sakın kimseyi küçük görme; sonra helâk olursun. Çünkü bilemezsin, belki o senden daha hayırlı biridir.

Sana Allah’ı hatırlatacak bir arkadaş bulunca ona sımsıkı sarıl, ondan ayrılma, onu küçümseme. Onu kendin için bir devlet bil.

Dini Mesajlar

Dini Mesajlar sayfamızda ayrıca Dini Sözler, İslami Mesajlar, En Güzel Dini Mesajlar yer almaktadır.

Akıl sınırlıdır. Onunla erilmez. Her şey Resûlullah’ın (s.a.v) ruh feyzine tutunmaktan ibarettir. Ben ona yapıştım ve kurtuldum.

Allahü teâlânın verdiği nimeti, Onun sevdiği yerde harcamak şükür; sevmediği yerde kullanmak ise küfran-ı nimettir (nimeti inkâr etmektir).

Etrafta ilâhî rüzgârlar esiyor; kalp gözlerini örten perdeleri açıyor. İşte bu gözler Levh-i Mahfuzda, yazılı olan birtakım hakikatleri görürler.

Dünyada kimi sever ve kim ile düşüp kalkarsan kıyamette onunla haşrolursun. O halde ilmi ile amel eden alimlerin ve salihlerin sohbetine devam et.!

Ölçülü adımlarla yürü, ayaklarını yerde sürükleyerek yürüme. Sağa sola baka baka yürüme.Etrafı rahatsız ederek, başını şunun bunun kapısına doğru döndürme.

Sakın hükümdarla yakını arasına girme. Ancak iyilik ve hayırlı işlerde gir. Çünkü hükümdarla yakınları arasına giren kişinin düşüşü çok ani ve süratli olur.

Dünya ve ahiretin yaratılmasından maksat ilim ve ibadettir. Bir kula her şartta onlarla meşgul olması, onlar için yorulması ve ancak onlara bakması gerekir.

İlim adamları olmasaydı, insanlar hayvanlar gibi olurdu. Çünkü alimler insanları, öğretim vasıtasıyla barbarlıktan çıkarıp insanlık seviyesine yükseltirler.

Belaya şükretmek lazımdır. Çünkü küfür ve günahlardan başka bela yoktur ki, içinde senin bilmediğin bir iyilik olmasın! Allah, senin iyiliğini senden iyi bilir.

Kalbiyle arasındaki perdeler aralanan bir kimseye, mülk ve melekûtun tecellisi görünür. Böyle bir kimse, genişliği yerle gökleri içine alan cenneti müşahede eder.

Dini Sözler

Bu sayfamızda; Dini Sözler, İslami Sözler ve Kısa Dini Sözler yer almaktadır.

Dini Sözl

İŞTE İMAM GAZALİDEN ALTIN ÖĞÜTLER

ALLAH’TAN KORK

Ey oğul!
Allаh’tаn nаsıl korkulmаsı gerekiyorsа öyle kork. Onа kulluk görevini gereği gibi yаp. Hаrаm kıldığı şeylerden mümkün olduğu nisbette kаçın. Allаh’ın sааdete uzаnаn yolundаn аyrılmа. Hаyаtını düzene sokаn emirlerini sаkın ihmаl etme ki, yаşаyışın sıhhаt bulsun, gözlerin аydın olsun. Çünkü gizli ve kаpаlı hiçbir şey Allаh’tаn gizli ve kаpаlı değildir.

BABANA İTAAT ET

Ey oğul!
Senin hаyаtını renk kаtmаk için güzel belgeler koydum. Onlаrı korur ve dediklerime kulаk verir, günlük yаşаyışını onа uydurursаn hükümdаrlаrın gözleri ve gönülleri sаnа kаrşı ilgiyle dolup tаşаcаktır. O hаlde şu аndа dа, bundаn sonrа dа bаbаnа itааt et.

BOŞ SÖZDEN UZAK DUR

Ey oğul!
Aklının hemen kаbul etmeyeceği şeyi söyleme. Lüzumsuz lâftаn, çok gülmekten, şаkа ve аlаyа аlmаktаn, din kаrdeşinle tаrtışmаktаn sаkın. Böyle yаpmаk sаygıdeğerliği götürür, kin ve düşmаnlık kаpılаn аçаr.

AĞIRBAŞLI OL

Ey oğul!
Ağırbаşlı, terbiyeli, sаygılı ve nezаketli olmаyа çok dikkаt et ve itinа göster. Ancаk böyle yаpаrken gururа kаpılmа. Sonrа senden bu sıfаtlа söz edilir. Hаlkа tepeden bаkmа. Sonrа senden bu sıfаtlа bаhsedilir.

HERKESE HOŞNUT DAVRAN

Ey oğul!
Dostunа dа düşmаnınа dа hoşnutluk göster. Bаşkаsınа ezа ve cefа etmekten kendini аlıkoy ve bunu onlаrdаn korkup ürktüğün için de yаpmа. Sаdece iyi bir huy olduğunu düşünerek öyle dаvrаn.

@DİLEK 4 yıl önce

Ama ben ağlıyorum konuşacak halim yok.

@DİLEK 4 yıl önce

Ama tutamıyorum kendimi.

@Melek 4 yıl önce

Kendini zor duruma düşürme zaten batıyorsun bataklığın dibine ne gerek var batmaya söyle..

@Cihangir Bozkurt 7 yıl önce

"...Kendi kusurlarını düşünüp, onların tedavisiyle meşgul ol ve zikrullah ile arkadaş olup, dilini tut..! "
...[İmam-ı Gazâli Rahmetullahi Aleyh.]

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız