Cengiz Han Sözleri

Cengiz Han Kanunları
0 yorum

Cengiz Han Sözleri’nin yer aldığı sayfamızda ayrıca; Cengin Han ile ilgili çeşitli bilgiler yer almaktadır.

Cengiz Han’ın Sözleri nelerdir?

Bitene kadar hiçbir şey iyi değildir.

Korkuyorsan yapma, yapıyorsan da korkma!

Unutmayın, arkadaşınız yok, gölgeniz var.

Eylemdeki en büyük başarı sona erdirmektir.

Bir duvar ancak onu koruyanlar kadar güçlüdür.

Bir lider, halkı mutlu olana kadar mutlu olamaz.

Saklanacak yerim kalmadı, ben de korkmaktan vazgeçtim.

Türkler savaşmaya başlarsa, şeytanı cehennemde esir alır.

Arkasındaki düşmanı hisseden, önündeki düşmanla savaşamaz.

Benim kazanmam yeterli değil! Diğerlerinin hepsi kaybetmelidir.

Nasıl gökte tek bir Tanrı varsa, yerde de tek bir Han olmalıdır.

Savaşı seçtin, ne olacaksa olacak ve ne olacağını bilmiyoruz. Sadece Tanrı biliyor.

Tanrı eline farklı parmaklar vermiş olduğu gibi, o da insana farklı yollar vermiştir.

Türkler hiçbir savaşı kaybetmezlerdi, eğer kendi ırklarından kadınlar ile evlenselerdi!

İçindeki düşmanı yenemeyen bir millet, ordusu ne kadar büyük olursa olsun asla hiçbir zafer kazanamaz…

Ben, Tanrı’nın yeryüzündeki gazabıyım. Bu kadar büyük günahlar işlemiş olmasaydınız, Tanrı, benim gibi bir cezayı başınıza musallat etmezdi.

Orduyla ilgili çalışmalarda hep ön saflardayımdır. Savaşta da asla arkada kalmam Yedi yılda büyük bir başardım ve bütün Dünya’yı bir imparatorluk altında birleştirdim.

Cengiz Han’ın Son Sözleri nelerdir?

Eh, artık büyük rüya bitti ve bana da yol göründü.Her günün gecesi vardır ve bir ışık sönecektir.

Taht üzerinde oturanlarda, kuru tahtaya yaslananlarda günün birinde kuru bir kalıba dönecektir.Ne mutlu o insanlara ki, kapanan günden ışık alırlar ve gecelerini aydınlatırlar.Siz o mutlu kişilerden olup benim ölümümden bir şeyler öğrenin.Aranızda post kavgası olmasın, beni doğduğum Burhan Haldun dağlarına gömün.

Cengiz Han’ın lakabı nedir?

Cengiz Han 1167 yılında Temuçin ismiyle dünyaya geldi. Temuçin, demirci manasına gelmektedir. Cengiz lakabını daha sonradan almıştır.

Cengiz Han’ın Türklerle bağlantısı nedir?

Cengiz Han Türk olarak kabul edilir, Moğolca ve Türkçe konuşurdu, soyu Çinlilerce Türklere dayandırılır. Ayrıca Cengiz Han konuşmalarında kendisini Türk olarak tanıtırdı. Cengiz Han’ın Moğol topluluğu etnik değil, siyasî bir tabirdir.

Cengiz Han Yasaları nedir?

1. Her kim zina ederse, kim olduğuna ve evli olup olmadığına bakılmaksızın idam edilir.

2. Livata yapanlar idam edilir.

3. Bilerek yalan söyleyenler, büyücülük yapanlar ve başkalarının aleyhine muhbirlik yapanlar, ya da kavga edenler arasında taraf tutarak diğerine yardım edenler idam edilir.

4. Suyu kirletenler ve suya idrarını yapanlar idam edilir.

5. Mal alıp verirken iflas edenler, iflasları üç kez üst üste olursa o kişi idam edilir.

6. Sahibinden izin almaksızın, onun kölesine yiyecek ve içecek verenler idam edilir.

7. Bir köle veya esir kaçmışsa ve bir başkası onu bulur da geri vermezse, o kişi idam edilir.

8. Bir hayvanın yenilmeden önce ayakları bağlanmalıdır. Karnı da yırtılarak açılmalıdır. Hayvanın kalbi ölene kadar sıkılmalıdır.

9. Savaş sırasından veya ricat anında eğer bir kişi silahlarından birini yere düşürürse, arkasında bulunan adam atından inmeli ve Cengiz Han Sözleri düşen eşyayı yerden alıp, sahibine vermelidir. Bu şekilde atından inmeyen ve malı sahibine iade etmeyen idam edilmelidir.

10. Cengiz Han karar vermiştir ki, Allah’ın Kur’an’ını okuyanlar, hukuk adamları, hekimler, âlimler, kendilerini ibadet ve riyazete verenler, müezzinler ve ölü yıkayanlar vergi ödemeyecek ve çalışma mecburiyetinde olmayacaklardır.

11. Bütün dinlere sayı gösterilecek. Aralarından ayrım yapılmayacak. Cengiz Han, bütün bu emirlerini, Tanrıya inanılması için verir.

12. Cengiz Han insanlarına emir verdi ki; her kim birine yemek verirse, yemeği veren tadına bakmaktan, başkaları yemeği yemeyecek. Yemeği paylaşmaya davet etmelidir. Davet edilmeden bir diğerinin yanında yemek yenmeyecek. Kişi, diğerlerinden fazla yemek yemeyecektir. Cengiz Han, yemeklerin piştiği ateşe ve insanların yemek yediği kaba basmayı yasakladı.

13. Eğer bir yolcu, yemek yiyenlerin yanından geçerse, diğerleri onu yemeğe çağırmalıdır. Yolcunun yemek yemesine engel onulmamalıdır.

14. Cengiz Han insanlarının ellerini suya sokmalarını yasakladı. Su almak için kap kullanmalarını emretti.

15. Cengiz Han, elbiselerin çok kirlenmeden yıkanmasını yasakladı.

16. Cengiz Han, kötü ve ahlak dışı söz etmeyi yasakladı. Her şeyin ahlaklı olmasını emretti.

17. Cengiz Han emretmiştir, herhangi bir mezhebe ayrıcalık gösterilmeyecektir. Sözler vurgulanarak söylenmeyecektir. Onur veren unvanların kullanılması yasak edilmiştir. Sultan veya her kim ile konuşulursa, sadece onun adı zikredilmelidir.

18. Savaşa gidilirken, askerlerin donanımları önceden denetlenmelidir. Askerlerin sefer için ihtiyacı olan her neyse, iğneden, ipliğe kadar her şey özden geçirilmelidir. Eğer askerlerden biri zorunlu ihtiyaçlarından birini beraberinde getirmemişse, o asker cezalandırılmalıdır.

19. Cengiz Han, erkekler savaşa gittiğinde, onların işlerini yapmak https://www.neguzelsozler.com için kadınların da askeri birliklerle beraber gitmesini emretti.

20. Cengiz Han, savaştan döndüklerinde, askerlerine Han’ın hizmetinde bazı işleri görmelerini emretti.

21. Cengiz Han, emretti ki, kendisi ve çocukları için eş seçmek için, her yılın başında bütün kızlar kendine takdim edilmelidir.

22. Cengiz Han, emreder ki, Noyanlar askeri birliklerin başına geçer ve binler, yüzler ve onlar olarak birliklerin başına komutanlar atar.

23. Cengiz Han emretmiştir; eğer yaşlı bir adam bir suç işlemişse onu cezalandırmak için bir haberci gönderilir. O yaşlı adam en değersiz bir haberci bile olsa kendini ona teslim edecektir. Verilen ceza uygulanmadan önce, yaşlı ve suçlu adam, cezası idam bile olsa, onun önünde yere kapanacaktır.

24. Cengiz Han yasaklamıştır ki, hükümdar dışında kimse kendisine başka bir muhatap gösteremez. Her kim kendine başka bir muhatap gösterirse idam edilecektir. İzin almadan posta yerini değiştiren kişiler de idam edilir.

25. Cengiz Han, iyi zamanlarda, ülkede olanları bilmek için posta haberleşme teşkilatı kurulmasını emretmiştir.

26. Cengiz Han, yasaları uygulaması için oğlu Çağatay’a emir verdi.

27. Cengiz Han, ihmalkarlık yapanların cezalandırılmasını emretmiştir. Sürek avı sırasında, avın kaçmasına neden olan kişiler, sopayla dövülerek cezalandırılmalı. Suç eğer ağır ise idam edilmeli.

28. Adam öldürmenin cezası idamdır; ama fidye verilirse kendini kurtarabilir. Bu miktar Hz. Muhammed’e inananlar için 40 altın para (Balysh), bir Çinli için bir eşektir.

29. Eğer bir kişinin mülkünde çalınmış bir at bulunursa, kişi aynı cinsten dokuz at ekleyerek sahibine iade edecektir. Kişi bu cezayı ödeyemezse, yerine çocukları alınır. Eğer kişinin çocuğu yoksa kişi koyun gibi boğazlanabilir.

30. Cengiz Han yasaları, yalan söylemeyi, yalanı, hırsızlık yapmayı, zina etmeyi yasaklar. Ve kişinin komşusunu en az kendisi kadar sevmesini emreder. İnsanların birbirlerini yaralamamasını emreder. Saldırıları unutmalarını, intikam almamalarını emreder. Gönüllü olarak teslim olan ülke ve şehirlerin bağışlanmalarını, tanrıya adanmış tapınakların vergiden muaf tutulmalarını emreder. Her kim bu emirlere uymazsa idam edilir.

31. Cengiz Han şunu emreder; yemek üzerinde boğulan kişi hemen obadan çıkarılmalı ve derhal öldürülmelidir. Ordu komutanının çadırının eşiğine ayağını koyan kimse idam edilmelidir.

32. Yasa bu kuralları emreder; herkes birbirini sevecektir. Zina yapılmayacak. Çalınmayacak. Yalancı şahitlik yapılmayacak. Hainlik yapılmayacak. Yaşlı ve düşkün insanlara saygı gösterilecek. Bu emirlere karşı duranlar ise idam edilecektir.

33. Kişi içmekten vazgeçemiyorsa, ayda üç defa sarhoş olabilir. Eğer üç kereden fazla sarhoş olursa kabahatlidir. Eğer ayda iki kez sarhoş oluyorsa bu iyidir. Eğer bir kez oluyorsa bu daha da iyidir. Eğer hiç içmiyorsa bundan daha iyi ne olacaktır? Fakat öyle bir kişi nerede vardır? Böyle bir kişi varsa, o en yüksek saygıya layıktır.

34. Bir cariyeden doğmuş çocuklar meşru kabul edilecek ve babaları tarafından yapılan paylaştırılmaya uygun bir şekilde mirastan paylarını alacaktır. Mülkün dağıtımı, yaşça büyük çocuk, yaşça küçük olandan daha fazla pay alır. Genç oğlana babanın ev halkı miras kalır. Çocukların yaşça büyükleri annelerinin sıralanışına bağlı olur. Eşlerden biri her zaman yaşça büyük olmalıdır. Bu öncelikle onun evlenme tarihine göre belirlenir.

35. Babasının ölümünün ardından, kendi annesi hariç, oğul babasının karılarının hepsini elden çıkarabilir. Onlarla evlenebilir veya evlendirerek başkalarına verebilir.

36. Yasal mirasçıları hariç, başka hiçbir kişi vefat edenin malını kullanamaz.

Kaynakça

The Gigantic Book of Horse Wisdom (2007) Thomas Meagher ve Buck Brannaman, s. 408
John Man, Cengiz Han – Yaşamı, Ölümü ve Yeniden Dirilişi, Yakamoz Yayınları

Bu Sayfayı Değerlendir
İlk yorumu sen yapmak ister misin

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız