Aşık Veysel Şatıroğlu Sözleri

Aşık Veysel Sözleri
9 yorum

Bu sayfamızda; Aşık Veysel Sözleri, Aşık Veysel Şiir Sözleri, Aşık Veysel Türküleri Sözleri yer almaktadır.

Aşık Veysel Şatıroğlu Sözleri

Güzelliğin on para etmez;
Bu bendeki aşk olmasa.

Taş olsam yandım idi.
Toprak oldum da dayandım.

İnan sana değil kastım,
Cahille muhabbeti kestim.

Uzun ince bir yoldayım,
Gidiyorum gündüz gece.

Derdim yüreğimde eller ne bilsin…

Aynı vardan var olmuşuz.
Sen gümüşsün ben sac mıyım?

Sofular haram demişler,
bu aşkın şarabına.
Ben doldurur, ben içerim,
Günah benim kime ne!

Ne varise sende bende,
Aynı varlık her bedende,
Yarın mezara girende,
Sen toksun da ben aç mıyım.

Ademi sürdün bakmadın.
Cennette de bırakmadın.
Şeytanı niçin yakmadın?
Cehennemin var da senin.

Bilmiyorum ne haldayım,
Gidiyorum gündüz gece.

Anlatmam derdimi dertsiz insana
Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez.

Bu dünyayı kuran mimar,
Ne hoş sağlam temel atmış.
İnsanlığa ibret için,
Kısım kısım kul yaratmış

Kimi yaya kimi atlı
Kimi uçar çift kanatlı
Dünya şirin baldan tatlı
Eyvah balı tuza katmış

Aşık Veysel Şatıroğlu Şiir Sözleri

Herkim olursa bu sırra mazhar.
Dünyaya bırakır ölmez bir eser.
Gün gelir Veysel’i bağrına basar.
Benim sadık yarim kara topraktır.

Bu çark böyle döner durmaz
Ehli aşklar yanar durmaz
Aşk meyinden kanar durmaz
Sevgi muhabbet yaratmış.

Hep biliriz dünya fani
Oyalıyor seni beni
Adem atadan bu yana
Nice insan gelmiş gitmiş

Bu dünyaya gelen gülmez
Bir yok var ki giden gelmez
Bu hikmeti kimse bilmez
Ona sır demiş kapatmış.

Bu nizamı böyle kurmuş
Kendi çekilmiş oturmuş
Veysel’e türlü dert vermiş
Durmadan derman aratmış

Topraktır cesedim güneştir özüm,
Hava yağmur uyandırır hislerim.

Dokuz ay koynunda gezdirdi beni
Ne cefalar çekti ne etti anam
Acı tatlı zahmetime katlandı
Uçurdu yuvadan yürüttü Anam

Seversin, alırsın, karın olur,
Seversin, alamazsın, kara sevdalın olur.

Anaların hakkı kolay ödenmez,
Analara ne yakışmaz ne denmez.

Kürd’ü Türk’ü ve Çerkez’i
Hep Adem’in oğlu kızı
Beraberce şehit gazi
Yanlış var mı ve neresi

Şu alemi yaratan bir
Odur külli şeye kadir
Alevilik Sünnilik nedir
Menfaattir varvarası

Hükmetse dünyanın her tarafına
Arzusu hedefi yolu yalandır!

Bu dünyanın meyvesini.
Yesem amma yesem amma.
Arasam bulsam hasını.
Yesem amma yesem amma.

Sensin derdine düştüğüm.
Hayal oldu konuştuğum.
Her gün yediğim içtiğim.
İçerimde ağu benim.

Tilki gölgesine arslan gizlenmez
Yiğidin gölgesi kendinden olur.

Deli gönül değme çaydan bulanmaz.
Coşarsa dalgası kendinden olur.
Derdsiz aşık diyar diyar dolanmaz.
Gezdirir kavgası kendinden olur.

İyi demez kötü demez metheder.
Bakarsın ki bir tel kırmış çat eder.
Aşık Veysel Şatıroğlu Sözleri /> Sorsan baksan aşka binmiş at eder.
Yorulup yollarda kalan aşıklar.

Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı.
Ben babamı sen ustanı unutma.

Veysel gönülden ayrılmaz.
Kahi bilir kahi bilmez.
Yalan dünya yarsız olmaz.
İster saçı sırma gönül.

Bu alemi gören sensin.
Yok gözünde perde senin.
Haksıza yol veren sensin.
Yok mu suçun burada senin…

Gam leskesi saf saf oldu.
Hep sözlerim boş laf oldu.
Senin yolunda mahv oldu.
Gençliğimin çağı benim.

Sen bilmezssin. O bilmez.
Hiç kimse bilmez, bilemez.
Hatta Ben bile.
Bir tek paşa gönlüm bilir.

Çalıştım kadehim dolduramadım.
Kimseye halimi bildiremedim.
Gönlümün arzusunu aldıramadım.
Dileğim hekime deyvermediler.

Aldanma cahilin kuru lafına,
Kültürsüz insanın kulu yalandır.
Hükmetse dünyanın her tarafına,
Arzusu hedefi yolu yalandır.

Avrupa Asya ayrı bir kıta.
Bir yıllık yol idi deveye ata.
Uçaklar sığdırdı beş on saata.
Daha neler çıkar dur belli değil.

Seyrettim alemi dünya dar dedim.
Ay dünya, arası sanki bir adım.
Denizi karayı ölçtüm aradım.
Adalar içinde var belli değil.

Karadeniz gibi kükrer coşarsa.
Dalgası gelince yaman aşıklar.
Hırs https://www.neguzelsozler.com gelip de ayranlığı şişerse.
Kaybeder irade, dümen aşıklar.

Ay geçer yıl geçer uzarsa ara,
Giyin kara libas yaslan duvara,
Yanından göğsünden açılır yara,
Yâr gelmezse yaraların elletme.

Sevgisi içimde yaşayıp duran.
Nazlı güzellerin şirin İstanbul.
Hayali kafamda hükümdar süren.
Görmez gözlerime görün İstanbul.

İtimat edersen benim sözüme,
Gel birlik kavline girelim kardaş,
Birlik çok tatlıdır, benzer üzüme,
İçip şerbetini duralım kardaş.

Bir güzelin mecnunuyum ezelden.
Veremem telkini gelmiyor elden.
Yandım ateşine can u gönülden.
Görmesem günlerim uzar yıl gibi.

Dert ile mihnete dalmayan aşık.
Ne yemiş ne doymuş eli bulaşık. ;
Kınama Veysel’i fikri dolaşık.
Ayrılmış yarinden yar diyarından.

Ben giderim sazım sen kal dünyada.
Gizli sırlarımı aşikar etme.
Lal olsun dillerin söyleme yada.
Garip bülbül gibi ah u zar etme.

Çırpınıp içinde döndüğüm deniz.
Dalgalanır coşar rüzgarından.
Mevce gelir coşar inleyen aşkım.
Ah çektikçe kaynar gelir derinden.

Herkim olursa bu sırra mazhar.
Dünyaya bırakır ölmez bir eser.
Gün gelir Veysel’i bağrına basar.
Benim sadık yârim kara topraktır.

Dünya geniş idi şimdi daraldı.
Çıkıp gideceğin yer belli değil.
Yetmiş altı yıldır alır satarım.
Bakmadım deftere kar belli değil.

Gönüle delidir demiştik baştan.
Üşenmez borandan ıslanmaz yaştan.
Boğulmaz denizden yenmez ateşten.
Ateşi kor közü kendinden olur.

Mecnun gibi dolanıyorum çöllerde.
Hayal beni yeldiriyor yel gibi.
Ah çeker ağlarım gurbet ellerde.
Durmaz akar gözüm yaşı sel gibi.

Gönül sana nasihatim.
Çağrılmazsan varma gönül.
Seni sevmezse bir güzel.
Bağlanıp da durma gönül.
***
Yorulursun gitme yaya.
Hükmedersin güne aya,
Aşk denilen bir deryaya,
Çıkamazsın girme gönül.

Allah birdir Peygamber Hak.
Rabbül alemindir mutlak.
Senlik benlik nedir bırak.
Söyleyim geldi sırası.
***
Kürt’ü Türk’ü ve Çerkes’i.
Hep Adem’in oğlu kızı.
Beraberce şehit gazi.
Yanlış var mı ve neresi?

Ala gözlü benli dilber.
Bir gün gelsen bize doğru.
Seni sevdim can u dilden.
Çekme kendini naza doğru.
***
Ne pervam var ne de perdem.
Sanma beni hali bir dem.
Söyler seni teller her dem.
Kulak versen saza doğru.

Dokuz ay koynunda gezdirdi beni.
Ne cefalar çekti ne etti Anam.
Acı tatlı zahmetime katlandı.
Uçurdu yuvadan yürüttü anam.
***
Anaların hakkı kolay ödenmez.
Analara ne yakışmaz ne denmez.
Kan uykudan gece kalkar gücenmez.
Emzirdi salladı uyuttu Anam.

Aşkın beni elden ele gezdirdi.
Çok dolandım bulamadım eşini.
Beni candan usandırdı bezdirdi.
Tuzlu imiş yiyemedim aşını.
***
Benim ile gezdin beni arattın.
Beraber oturup beraber yattın.
Türlü türlü güllerinden koklattın.
Aşık ettin güle bülbül kuşunu.

Dünya debdil oldu durum değişti.
Kimi aya gider kimi cennete.
Dünya güzellendi itibar düştü,
Anne baba yoksun kaldı hürmete.
***
Bakmaz mısın insanların işine.
Kötülükler doğar peşi peşine.
Mezhep kavgasından din döğüşüne.
Sanki varıp sığmamışlar cennete.

Aslıma karışıp toprak olunca.
Çiçek olur mezarımı süslerim.
Dağlar yeşil giyer bulutlar ağlar.
Gök yüzünde dalgalanır seslerim
***
Ne zaman toprakla birleşir cismim.
Cümle mahluk ile bir olur ismim.
Ne hasudum kalır ne de bir hasmım.
Eski düşmanlarım olur dostlarım.

Bir yar için diyar diyar dolandım.
Yoruldum da Çamlıbel’e yaslandım.
lrmak oldum çalkalandım bulandım.
Duruldum da Çamlıbel’e yaslandım.
***
Gahi gönül oldum yüksekten uçtum.
Ferhat oldum aşk uğrunda çalıştım.
İrenk irenk çiçeklere karıştım.
Dirildim de Çamlıbel’e yaslandım.

Aşık Veysel Uzun İnce Bir Yoldayım Sözleri

Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz gece
Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece

Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm aynı zamanda
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece

Uykuda dahi yürüyom
Kalmaya sebep arıyom
Gidenleri hep görüyom
Gidiyorum gündüz gece

Kırk dokuz yıl bu yollarda
Ovada dağda çöllerde
Düşmüşem gurbet ellerde
Gidiyorum gündüz gece

Düşünülürse derince
Irak görünür görünce
Yol bir dakka miktarınca
Gidiyorum gündüz gece

Şaşar Veysel işbu hale
Gah ağlayan gahi güle
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece
Aşık Veysel Şatıroğlu

Aşık Veysel Kara Toprak Sözleri


Dost dost diye nicesine sarıldım
Benim sadık yârim kara topraktır
Beyhude dolandım ey yâr boşa yoruldum
Benim sadık yârim kara topraktır

Nice güzellere ey yâr bağlandım kaldım
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum
Her türlü isteğim ey yâr topraktan aldım
Benim sadık yârim kara topraktır

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi
Yemek verdi ekmek verdi et verdi
Kazma ile döğmeyince kıt verdi
Benim sadık yârim kara topraktır

Âdem den bu deme neslim getirdi
Bana türlü türlü meyva yetirdi
Her gün beni tepesinde götürdü
Benim sadık yârim kara topraktır

Karnın yardım kazmayınan belinen
Yüzün yırttım tırnağınan elinen
Yine beni karşıladı gülinen
Benim sadık yârim kara topraktır

İşkence yaptıkça ey yâr bana gülerdi
Bunda yalan yoktur herkes de gördü
Bir çekirdek verdim dört bostan verdi
Benim sadık yârim kara topraktır

Havaya bakarsam ey yar hava alırım
Toprağa bakarsam duâ alırım
Topraktan ayrılsam nerde kalırım
Benim sadık yârim kara topraktır

Dileğin var ise iste Allah’tan
Almak için uzak gitme topraktan
Cömertlik toprağa verilmiş Hâkk’tan
Benim sadık yârim kara topraktır

Hakîkat ararsan açık bir nokta
Allah kula yakın kul da Allah’a
Hâkk’ın hazinesi gizli toprakta
(Hâkk’ın gizli hazinesi toprakta)
Benim sadık yârim kara topraktır

Bütün kusurumu ey yâr toprak gizliyor
Merhem çalıp yaralarım düzlüyor
Kolun açmış yollarımı gözlüyor
Benim sadık yârim kara topraktır

Her kim ki olursa bu sırra mazhar
Dünyaya bırakır ölmez bir eser
Gün gelir Veysel’i ey yâr bağrına basar
Benim sadık yârim kara topraktır.
Aşık Veysel Şatıroğlu

Güzelliğin 10 Par Etmez Sözleri


Güzelliğin On Par’etmez
Bu Bendeki Aşk Olmasa
Eğlenecek Yer Bulamaz
Gönlümdeki Köşk Olmasa

Tabirin Sığmaz Kaleme
Derdin Dermandır Yareme
İsmin Yayılmaz Aleme
Aşklarda Meşk Olmasa

Kim Okurdu Kim Yazardı
Bu Düğümü Kim Çözerdi
Koyun Kurt İle Gezerdi
Fikri Başka Başk’olmasa

Güzel Yüzün Görülmezdi
Bu Aşk Bende Dirilmezdi
Güle Kıymet Verilmezdi
Aşık Ve Maşuk Olmasa

Senden Aldım Bu Feryadı
Bu İmiş Dünyanın Tadı
Anılmazdı Veysel Adı
O Sana Aşık Olmasa

Siz de Aşık Veysel Sözleri yada Aşık Veysel Türküleri eklemek istiyorsanız ya da sayfa hakkında fikirlerinizi söylemek istiyorsanız yorum bölümünü kullanabilirsiniz.

@Bilinmeyen 7 sene önce

Çok güzel sözler ama reklamlar olmasa.

@Esra 8 sene önce

Çok güzel sözler.

@kalpsiz 8 sene önce

Herkes beni aşka asi sanır, Oysaki aşk beni nerede görse tanır.

@Hatice Kaçar 7 sene önce

Bence de herkes seni aşka asi görür.

@Esra 8 sene önce

Doğru diyorsun.

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız