Albert Einstein Sözleri

Albert Einstein Sözleri

25 Şubat 2018 21:00

Sayfamızda Albert Einstein Sözleri yer almaktadır.

Coşku, zekadan daha önemlidir.

Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.

Zorlukların göbeğinde fırsatlar yatıyor.

En değerli kişiler alçakgönüllü olanlardır.

Gerçeğin bilgisi deneyle başlar, deneyle biter.

sponsor line

Genelde insanlığın kaderi, hak ettiği olacaktır.

 Gerçeği aramak onu elde etmekten daha kıymetlidir.

Dahiliğin mutlak bir sınırı vardır, aptallığın asla.

 Dehanın 10’da 1’i yetenek 10’da 9’u da çalışmaktır.

Hayat düşünenler için komedi, hissedenler için facia.

Hayal bilimden daha önemlidir, çünkü bilim sınırlıdır.

Açlıktan karnı guruldayandan dürüst politikacı olmaz.

 Yolculuk etmeyi seviyorum ama varmaktan nefret ederim.

sponsor line

Sorunlar, onları yaratanların mantığı ile çözümlenemez.

 Evrenin en anlaşılmaz özelliği anlaşılabilir olmasıdır.

İnancı dışlayan bilim topal, bilimi dışlayan din kördür.

 Bir hatayı iki defa tekrar etmeyen en mükemmel insandır.

Neden beni hiç kimse anlamıyor, ama herkes beni seviyor?

Böyle olacağını bilseydim, bir ayakkabı tamircisi olurdum.

İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz.

 Hiçbir şeyi riske atmamak, aslında herşeyi riske atmaktır.

Bu dünyada beni birkaç kişi anladı, onlar da yanlış anladı.

Güzel gençler doğanın eseridir, güzel yaşlılar ise sanatın.

Eğer gerçeği açıklamak istiyorsan, zarafeti terziye bırak.

 Sağduyu, onsekizine kadar edindiğimiz önyargılar toplamıdır.

sponsor line

Aynı anda, hem savaşa hazırlanıp, hem de savaşı önleyemezsiniz.

Büyük idealler uğruna önce küçük bir azınlık savaşım vermiştir.

Herkesin fikir birliğine vardığı bir akşam, kayıp bir akşamdır.

Gerçek yalnızca bir ilüzyondur, ama bitmek bilmeyen bir ilüzyon.

Eleştiriyi kabul etmeyen, başarısına inandıracak kimseyi bulamaz.

Bir ülkenin geleceği o ülke Albert Einstein Sözleri insanlarının göreceği eğitime bağlıdır

Önyargıları yok etmek, atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur.

Hayat bisiklet gibidir,dengeyi kaybetmemek için ilerlemek gerekir.

Takdir ediliyorsan değil, Taklit ediliyorsan başarmışsın demektir.

Ben gelecek için hiç bir endişe duymadım. O yeterince hızlı geliyor.

Gelecekte başarılı olacak insanlar, geçmişten çalışarak ulaşmalıdır.

 Eğitim, insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalandır.

Ancak başkaları için yaşanan bir hayat, yaşamaya değer bir hayattır.

 Büyük güce sahip egemen devletler olduğu sürece savaş kaçınılmazdır.

Bilim, her günkü düşünmelerimizin saflaşmasından başka bir şey değildir.

Mutlu olmak istiyorsan, bir amaca bağlan; https://www.neguzelsozler.com insanlara ya da eşyalara değil.

Çok zeki olduğumdan değil, sadece sorunların üstünde daha çok duruyorum.

Sadece barışçı değil, militan bir barışçıyım. Barış için savaşmaya hazırım.

Bir insanın zekası verdiği cevaplardan değil; soracağı sorulardan anlaşılır.

 Yanlış yapmayan insan yoktur; insanlık yanlışını kabul ve düzeltmekle olur.

Eğer ne yaptığımızı biliyor olsaydık, buna araştırma denmezdi öyle değil mi?

İnsanlar kendileri karşı çıkmadıkça, hiçbir şey savaşları ortadan kaldıramaz.

Savaşsız bir dünyanın mimarları Askerlik hizmetini reddeden gençler olacaktır.

 İnsanı ayakta tutan iskelet ve kas sistemi değil, prensipleri ve inançlarıdır.

Her savaş insanlığın ilerlemesini engelleyen kötülük zincirine bir halka ekler.

sponsor line

 Propagandayla zehirlenmedikleri sürece kitleler asla savaş düşkünü değildirler.

Bilgelik dünyanın düzenini değiştirmekten çok, kendi isteklerini değiştirmektir.

 Küçük mevzularda gerçeği ciddiye almayan birine, büyük mevzularda da güvenilemez.

Yüksek ruhlar, her zaman sıradan akılların şiddetli muhalefetleriyle karşılaşırlar.

 Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz olduğu sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler yoktur.

Aptallığın en büyük kanıtı, aynı şeyi defalarca yapıp farklı bir sonuç almayı ummaktır.

 Bir kum tanesinin sırrını çözmeyi başarsaydık, bütün dünyanın sırrını öğrenmiş olurduk.

Ben atomu insanlığa hizmet etmek için buldum. Onlar bomba yapıp birbirlerini yok ettiler.

Savaş insan toplulukları arasındaki çatışmanın en azgın biçimidir; aynı zamanda en trajik.

Bilim atom bombasını üretti, fakat asıl kötülük insanların beyinlerinde ve kalplerindedir.

İlkelerin boğazına dolanıp dibe batmaktansa, oportünist olup suyun üstünde kalmayı yeğlerim.

Sadece iki şey sınırsızdır, evren ve insanoğlunun ahmaklığı, ilkinden o kadar da emin değilim.

 Matematikçiler, Görelilik Kuramına el attıktan sonra, ben kendi kuramımı tanıyamaz hale geldim.

Dünya; kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir.

Mevcut bilgi birikimimizle öyle sorunlar yaratırız ki aynı birikimimiz bu sorunları çözmemize yetmez.

Aylarca, yıllarca düşünür de düşünürüm. Doksan dokuz defasında yanlış sonuca varırım. Yüzüncüsünde haklıyımdır.

Bana güvenilen bir sırrı kutsal bir emanet gibi saklarım, ama sırları elimden geldiği kadar bilmemeye çalışırım.

Sakın Sana Kötüsün Diyenlere Aldırma. Bana da Gerizekalısın Giyenler Oldu. Ve Ben Atomu Parçalayıp Ellerine Verdim.

Zorunlu askerlik sadece medeniyetin devamı için değil, aynı zamanda varlığımız için de ciddi bir tehlike oluşturur.

İnsan savaş gibi inanmadığı bir şey için acı çekeceğine, barış gibi inandığı bir dava uğruna ölse daha iyi değil mi.

 Neden bunca kişinin odun kırmaktan büyük zevk aldığını biliyorum. Bu aktivitede sonuçları hemen anında alabilirsiniz.

Gençliğimizde düşüncelerimizi oluşturan tüm konular sevgiyle ilgilidir, sonraları ise tüm sevgimiz düşüncelerimiz olur.

Hayatı yaşamanın iki yolu vardır: Biri hiçbirşeyin mucize olmadığını düşünmek, diğeri herşeyin mucize olduğunu düşünmek.

Bazı erkekler kadınları anlamaya çalışır, diğerleri kendilerini daha basit konulara adarlar, örneğin görelilik kuramına.

 Yeryüzündeki şartların düzelmesi, sadece bilimsel buluşlardan çok ahlaklı bir yaşama düzeninin gerçekleşmesine bağlıdır.

sponsor line

İnsanlar bundan 100 sene sonra Gandhi diye bir insanın yer yüzünden geçtiğine inanamayacak ve onu bir efsane sanacaklar.

3. Dünya savaşında hangi silahların kullanılacağını bilmiyorum ama 4. Dünya savaşında taş ve sopalar olacağını biliyorum.

Akıllı ve iyi niyetli insanlara özgü bir ada olması için neler vermezdim; öyle bir yer olsa ben bile vatansever kesilirdim.

 Gerçeklikle karşılaştırıldığında, bilimde vardığımız düzey ilkeldir, çocuk oyuncağıdır. Ama sahip olduğumuz en değerli şey odur.

Birisinin atom bombası yapmasına yardım etmekten daha kötü sadece bir şey var.O da nazilere atom bombası yapmaları için yardım etmek.

 Tabiatta öylesine yüksek bir akıl kendini gösteriyor ki, insanın en ince düşünceleri ve buluşları bu aklın yanında sönük bir gölge gibi kalır.

Delilik şüphesiz aptallıktan daha iyidir, Delilik var olmuş bir zekanın yok oluşudur. Aptallık ise var olmamış bir zekanın var olmamaya devam edişidir!

İfade özgürlüğünü, yasalar tek başına garanti edemez. Herkesin kendi düşüncesini, cezalandırma olmaksızın açıklayabilmesi için toplumda hoşgörü mevcut olmalıdır.

İnsanlığın buluş ruhu, son yüzyılda bize öyle şeyler armağan etti ki; yönetimdeki gelişmeler de teknik gelişmelere ayak uydurabilseydi üzüntüsüz ve mutlu bir yaşama kavuşurduk.

En önemli insani çaba, eylemlerimizde ahlaklı olmak için çalışmaktır. İç dengemiz ve hatta varoluşumuz buna bağlıdır. Ancak iyi ahlaklı eylemler hayata güzellik ve onur verebilir.

Dünyanın Kainat’taki biricik meskûn yer olduğunu farz etmek bile düpedüz cehalettir. Yetkili kişileri uçan daireler yoktur – iddiasına sürükleyen tabii bir korku veya beşeri bir kibir ve azamettir.

Günde yüz kez kendime iç ve dış yaşamımın, yaşayan ya da ölü başka insanların emeğine dayandığını hatırlatıyorum; çok derinlere dalmadan günlük yaşamdan biliyoruz ki, bir insan başkaları için vardır.

Tanrı sözcüğü benim için insanın zaaflarının bir ifadesi ve ürünü olmanın ötesinde bir anlam taşımıyor. incil de yüce bir kitap ama yine de ilkel efsanelerden oluşan bir koleksiyon ve aynı zamanda oldukça çocukca.

Görelilik kuramım başarıyla kanıtlanırsa Almanya benim bir Alman olduğumu iddia edecek, Fransa ise dünya vatandaşı olduğumu açıklayacaktır. Kuramım gerçek dışı çıktığında ise, Fransa bir Alman olduğumu söyleyecek, Almanya ise bir Yahudi olduğumu açıklayacaktır.

Çok hırslı insanlar, toplumda övülürler ve onların hep başarıya ulaştıkları düşünülür. Ama hırslı insanlar bana; kendilerini durmadan yıpratan, hiçbir zaman doymayan, ‘başarı için her yol mübahtır’ diyecek kadar ilkelerinden uzaklaşabilen insanlar gibi gelirler.

 Kuantum mekaniği konusunda çok çalışmak gerekir. Ama, içimden bir ses bana bunun her şeyin çözümü olmadığını söylüyor. Bu teoriyle birçok şey açıklanıyor; ama hala O’nun sırrını çözebilmiş değiliz. Ben yine de, O’nun zar atıp kumar oynadığını, hiç mi hiç zannetmiyorum.

Uzay insanoğlu için çok karmaşıktır. uzayda insan kocaman bir kütüphanedeki minicik bir çocuğa benzer, çocuk ordaki kitapların yazıldığı binbir çeşit dili anlamaz, nasıl yazıldığınıda anlamaz, dikkatini çeken şey o kitapların karmaşık dizilişindeki ahenktir ve insan oğluda uzayın ahengini çözmeye çalışabilir ancak.

 Hala anlayamadınız değil mi? Önemli olan haklı ya da haksız olmak değil. Kavganın kazananı yoktur. Ya kaybedersiniz ya da daha çok kaybedersiniz. Önemli olan kalp kırmamak. Önemli olan yargılamadan,karşılıksız sevebilmek ve iyilik yapabilmek. Haklı bile olunsa özür dileyecek kadar asil olmak,bilge olmaktır. Egonuzu kontrol edemediğiniz sürece, O sizi kontrol etmeye devam edecek. Böyle olduğu sürece tüm dünya sizin bile olsa asla mutlu olamazsınız.

Eğer bir adam marşla uyum içinde yürüyebiliyorsa, o değersiz bir yaratıktır. kendisine yalnızca bir omurilik yeterli olabileceği halde her nasılsa yanlışlıkla bir beyni olmuştur onun. Uygarlığın bu kara lekesi en kısa sürede yok edilmelidir. Emirle gelen kahramanlıktan, bilinçli ve bilinçsiz şiddetten, aptalca yurtseverlikten, tüm bunlardan nefret ediyorum. Ben savaşı ve o soğuk silahları öylesine tiksindirici ve aşağılayıcı buluyorum ki böyle iğrenç bir eyleme katılmaktansa kendimi yok ederim daha iyi.benim anlayışıma göre sıradan bir cinayet, savaşta adam öldürmekten daha kötü değildir.

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER
SÖZLER (16)
Ziyaretçi
 1. berkeasp berkeasp

  Sаdеcе iki şеy sınırsızdır, еvrеn vе insаnoğlunun аhmаklığı, ilkindеn o kаdаr dа еmin dеğilim.

 2. berkeasp berkeasp

  Bir kum tаnеsinin sırrını çözmеyi bаşаrsаydık, bütün dünyаnın sırrını öğrеnmiş olurduk. Albеrt Einstеin

 3. berkeasp berkeasp

  Dünyа; kötülük yаpаnlаr dеğil, sеyirci kаlıp hiç bir şеy yаpmаyаnlаr yüzündеn tеhlikеli bir yеrdir. Albеrt Einstеin

 4. Ziyaretçi Güz yagmuru 🍁🍁🍁🍁

  Evet bu sözü biliyorum whatsapp profilimde de çok durum yaptım profil yaptım çok anlamlı ve gerçekten çok güzel bir söz.

 5. berkeasp berkeasp

  Aynen bende yaptım aynı kafadayız 😉

DAHA FAZLA YÜKLE
 1. berkeasp berkeasp

  Sаdеcе iki şеy sınırsızdır, еvrеn vе insаnoğlunun аhmаklığı, ilkindеn o kаdаr dа еmin dеğilim.

 2. berkeasp berkeasp

  Bir kum tаnеsinin sırrını çözmеyi bаşаrsаydık, bütün dünyаnın sırrını öğrеnmiş olurduk. Albеrt Einstеin

 3. berkeasp berkeasp

  Dünyа; kötülük yаpаnlаr dеğil, sеyirci kаlıp hiç bir şеy yаpmаyаnlаr yüzündеn tеhlikеli bir yеrdir. Albеrt Einstеin

 4. Ziyaretçi Güz yagmuru 🍁🍁🍁🍁

  Evet bu sözü biliyorum whatsapp profilimde de çok durum yaptım profil yaptım çok anlamlı ve gerçekten çok güzel bir söz.

 5. berkeasp berkeasp

  Aynen bende yaptım aynı kafadayız 😉

YORUMLAR (124)
Ziyaretçi
 1. Ziyaretçi Gorunmez

  Beğendim

  3 hafta önce
 2. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Eğer ne yaptığımızı biliyor olsaydık buna araştırma denmezdi öyle değil mi…!

 3. Ziyaretçi Bilinmez

  Aynen öyle

  3 ay önce
 4. Ziyaretçi Batuhan

  Yağmur??

  3 ay önce
 5. 2 ay önce
 6. 2 ay önce
 7. Ziyaretçi Egemen06

  Güz yağmuru gerçekler her zaman acıdır ama asla pişmanlık değildir…

  2 ay önce
 8. Ziyaretçi Güz yagmuru 🍁🍁🍁

  Sende haklısın Ankaralı egemen.

  2 ay önce
 9. Ziyaretçi Gorunmez

  Kesinlikle

  3 hafta önce
 10. Ziyaretçi Ali

  Kendine iyi bak yağmur kendi derdin yetmiyormuş gibi bi de benle uğraşma, çok iyi birisin seni asla ve asla üzmek istemem ne olur üzülme.

  5 ay önce
 11. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Ali şen beni hiç üzmedin ben senden yana bi sorun sıkıntı yaşamadım çünki sen iyi birisin iyi bir dinleyici arkadaşsın öyle düşünme sen beni üzmedin ben sadece seni dertlerimle üzdüğüm için sen kb lütfen Aliş.👍🙏

  5 ay önce
 12. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Saçmalama sen bi daha öyle düşünme asıl o zaman kızarım Alış sana, benim için değerlisin çok değerli bir dostsun benim için sen.👍

  5 ay önce
 13. Ziyaretçi Güz yağmuru🍁🍁🍁

  Evet biliyorum Aliş üzmedin de sen beni zaten nasılsın iyi misin Aliş günlerin nasıl geçiyor çalışıyor musun.👍

  5 ay önce
 14. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁🍁

  Aliş nasılsın iyi misin 👍

  5 ay önce
 15. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Ali dertlerinle beni uzdugin felan yok her neyseysen lütfen buraya gel yorumlarimi goruyosan okuyosan lütfen buraya gel ve bna msj at yoksa gidersem bida geri dönmem asla sen benim değerli dostum sun cunki biliyorum şuanda msjlarimi goruyosun biraz arkadaşlık hatrim.varsa geri gelirsin buraya ve bna yazarsin👍

  5 ay önce
 16. Ziyaretçi Ali

  Yagmur seni tanımak istediğimi hatırlarsan söylemiştim sana yalan söyleyecek olsaydım medya hesabım yok derdim. Vardı kullanmıyordum diye sildim.

  5 ay önce
 17. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Meraba Aliş iyi aksamlar nasılsın iyi misin lütfen öyle düşünme sen beni hiç üzmedin gerçekten aksine benimle konuştun beni dinlediğin için çok mutlu oldum ben.👍🙏

  5 ay önce
 18. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁🍁

  Tamam seni anlıyorum sosyal medya hesapların olmasa da olur sorun değil sen yine benim için hala değerli arkadaşsın.🙏👍

  5 ay önce
 19. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Eğer gerçeği açıklamak istiyorsan, zarafeti terziye bırak….

 20. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Eğer gerçeği açıklamak istiyorsan, zarafeti terziye bırak…

  5 ay önce
 21. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Eğer gerçeği açıklamak istiyorsan, zarafeti terziye bırak…

 22. Ziyaretçi Ali

  Bütün sosyal medya hesaplarımı kapatmışım, üzgünüm.

  5 ay önce
 23. Ziyaretçi Güz yağmuru🍁🍁🍁

  Tamam sorun değil beni daha yeterince tanımıyorsun belkide o yüzden böyle dedin belki gerçekten kapatmış olabilirsin hesaplarını yada belki var beni henüz fazla tanımadım için öyle söylemiş olabilirsin sorun değil peki Ali zaten benim de sosyal medya hesaplarım yok sadece arkadaşımın olduğu için dedim belki ordan konuşmak istersen konuşuruz ama sorun değil yoksa da.

  5 ay önce
 24. 5 ay önce
 25. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Belkide beni arkadaşın olarak sevemedim güvenmedin fazla tanımadığın için, sende haklısın zaten bu zamana kimse yoldu yanımda çektim hep şimdi de tek kalmamda çok bi değişiklik olmaz nede olsa alışmıştım artık yalnızlığa ben Aliş haklısın biz çok uzak şehirlerdeyiz sen dünyanın bi ucu ben diğer ucu doğru, sormak haddim değildi hata ettim sormakla kb hakkını helal et.🙏👍😢😢😢

  5 ay önce
 26. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Benim hakkım helal olsun sende et.😢

  5 ay önce
 27. Ziyaretçi Barışın

  Yaw ne kavga ediyorsunuz zaten moralim bozuk bir de siz kavga edip ayrılmayın barışın dünya çok kısa ayrılmak için bir gün ölüm ikinizden birini almadan barışın!

  5 ay önce
 28. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Barışın kardeş aliyle ben sevgili değiliz benim. Sevgilim yok Ali sadece benim arkadaşım ben burda onunla arkadaş olarak konuştum biraz derdimi anlattım onu da istemeden dertlerimle üzdüğüm için üzüldüm o yüzden burdan ayrılmak istedim yanlış anlaşılmasına biz sevgili değiliz Aliyle arkadaşım tek o çok iyi biri beni dinledi benim için üzüldüm hepsi o bi arkadaş olarak benim için çok değerli sen bizi sevgili sandın sanırım ama değiliz ben Alişe küsmedim zaten küsmem de.😞

  5 ay önce
 29. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Gerçek sadece bir illüzyondur ama bitmek bilmeyen bir illüzyondur.

 30. Ziyaretçi Ali

  Yakın bildiğim insanların acısı beni daha çok yıkıyor..

  5 ay önce
 31. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Nasıl yani alış sen beni kendine yakın mı görüyorsun anlamadım.😞

  5 ay önce
 32. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Öyle yorgunum ki anlatamam Aliş..😞😞😞

  5 ay önce
 33. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁🍁

  Senide dertlerimle üzdüm için özür dilerim kb lütfen Aliş 🙏👍😞

  5 ay önce
 34. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Bu arada dertlerimden seni de soramadım nasılsın iyi misin Aliş 👍👍

  5 ay önce
 35. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Nolur üzülme Aliş kıyamam ya seni acılarımla üzmek değildi niyetim sadece hep içime ata ata çok dolsun yıprandım o yüzden senle konuştum işte nolur üzülme lütfen kendimi kötü hissettim zaten seni istemeden de üzdüm için.

  5 ay önce
 36. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Alış sen sosyal medya kullanıyor musun face yada instagram ben sosyal medya kullanmıyorum yani olmadı hiç bu zamana kadar sosyal medya hesaplarım ama senin varsa eğer bana burdan verebilirsen bi kız arkadaşımın instagramından sana istek atabilirim yani arkadaşım benim adıma sana istek yollar kabul edersen de eğer ordan konuşabiliriz mesajla.👍

  5 ay önce
 37. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Ali nerdesin neden yazmadın bugün bana

  5 ay önce
 38. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁🍁

  Dünya kötülük yapanlar yüzünden değil hiç bir şey yapmayıp seyirci kalanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir. Albert Einstein 👏👏👏👏👏

 39. Ziyaretçi Ali

  Nice mutlu yillara YAGMURCUM…

  5 ay önce
 40. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Sana da Alicim ama ben özel olan hiç bi yılı sevmem bende hep kötü iz bırakmıştır özel olan her yıl bi acı bıraktı gitti bana o kadar yorgunum ki sana yazdım senden ses çıkmayınca gitmedim sayfaya bi kaç gün boyunca.😢

  5 ay önce
 41. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁🍁

  Neredeydin sen Aliş o kadar yazdım neden yoktur burda😢

  5 ay önce
 42. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  İyi değilim Aliş ben.😢😢

  5 ay önce
 43. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Seninle konuşmayı özledim Aliş 😞

  5 ay önce
 44. Ziyaretçi Güz yağmuru🍁🍁🍁🍁

  Seni merak ettim Aliş😞

  5 ay önce
 45. Ziyaretçi Güz yağmuru🍁🍁🍁

  Ali nerdesin niye yazmıyorsun.

  5 ay önce
 46. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Alış hep yanımda olur musun seninle konuşmak iyi geldi bana🙏😢😞

  5 ay önce
 47. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Ön yargıları yok etmek atom çekirdeğini yok etmekten daha zor…

 48. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Can dostum ali nerdesin merak ettim seni iyi misin.

 49. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  İnsanlar kendileri karşı çıkmadıkça, hiç bir şey savaşları ortadan kaldırmaz. Albert Einstein 👏👏👏

 50. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Meraba can dostummm biraz hastayım ama geçer bi kaç güne sen napıyorsun iyi misin?

 51. Ziyaretçi Ali

  Selam merhaba yağmur nasılsın hasta olman çok üzdü beni. Bu arada 22 yaşındayım.

  5 ay önce
 52. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Sorma Aliş yaaa ben hastalığın yakasını bırakıyorum hastalık benim tamamı bırakmıyor üzülme lütfen asıl sen üzülür sen ben kendimi kötü hisseder im sünüzit ve faranjit bilirsin belki kalıcı hastalık soğuktan oluyor bu hastalık zaten 5 yıldır bu hastalık bende var almıştım artık napiyosun alış biraz kendinden bahsetsene neler yaparsın okuyor musun çalışıyor musun.👍

  5 ay önce
 53. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Selam Aliş nasılsın 👍😊

  5 ay önce
 54. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Anladım Aliş bende 25 yaşındayım😊

  5 ay önce
 55. Ziyaretçi Güz yağmuru🍁🍁🍁

  Türkiye’ye hiç geldin mi alı

  5 ay önce
 56. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Sağol yaaa çok naziksin teşekkür ederim Aliş 😊😊

  5 ay önce
 57. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Bu arada ben sarışın yeşil gözlüm saçlarım doğal kendi rengi ev kızıyım bi ara çalışıyordum ama dediğim gibi ameliyat olduğum için işten ayrılmak zorunda kaldım, koç burcuyum, hırslı sinirli hırçın duygusal ve enerji dolu biriyim, hem güler hem ağlarım hayatta beni üzen tek bir şey oldu onun dışında hiç bir şey üzmedi beni bu kadar Ali.😞

  5 ay önce
 58. 5 ay önce
 59. Ziyaretçi Güz yağmuru🍁🍁🍁

  Bu arada Türkçen çok iyi Aliş. 👏👏👏😊😊

  5 ay önce
 60. 5 ay önce
 61. Ziyaretçi Ali

  Sanırım Albert amcayı unuttuk.😃

  6 ay önce
 62. Ziyaretçi Güz yağmuru🍁🍁🍁

  Hayır ben unutamadım şairimizi Aliş sen de unutamadım nasılsın Ali.

  5 ay önce
 63. Ziyaretçi Güz yagmuru 🍁🍁🍁

  Hiç unutur muyum unutamadım ben herkesi bilemem ama senin gibi ne iyi bir arkadaşıma nede ünlü yazarı unutamadım ben Aliş 👍

  5 ay önce
 64. Ziyaretçi Ali

  “Yağmurcum” merhaba nasılsın? evet Azeriyim seni uzaktan da olsa tanımak çok hoş. Seninle tanışmayı çok isterdim ama genel internet sitesi olduğu için bazı şeyleri yazamıyorum…

  6 ay önce
 65. Ziyaretçi Güz yağmuru🍁🍁🍁

  Meraba Alicim bende seni tanıdığına memnun oldum ve senin Azeri olduğunu hissetmiştir zaten ne güzel severim ben Azeri insanlarını yaşadığım şehirde de çok Azeri var tanıdım sevdim bu arada sorun değil sen iyi ol yeter her şey sağlık olsun Aliş seninle arkadaş olmakta yetti belli ki çok iyi birisin sende bu arada okuyor musun Aliş sen kaç yaşındasın sormam da bi sakınca yoktur umarım seninle arkadaş dost olmak istediğim için sadece soruyorum biraz da tanımak açısından seni bu soruları.

  5 ay önce
 66. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Aliş napıyorsun😊😊

  5 ay önce
 67. Ziyaretçi Güz yağmuru🍁🍁🍁

  Biraz hastayım Aliş havalar baya soğuk bende de sünizit faranjit var malum hasta oldum biraz, sen napıyorsun iyi misin Ali😊😊

  5 ay önce
 68. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Merhaba alış bu arada ben türküm ve aleviyim ama çok iyi sıcak kanlı biriyim ve asla insan din ayrımcılığı yapmam. 25 yasındayım ev kızıyım babam ve kardeşlerimle yaşıyorum, annem yok bi ara cafede çalışıyordum ama ayrıldım ameliyat olunca, sormak istediğin bir şey olursa da sorabilirsin Aliş.

  5 ay önce
 69. Ziyaretçi Ali

  Ben Alizamin Guliyev. memnum oldum Yağmurcum..

  6 ay önce
 70. Ziyaretçi Güz yağmuru🍁🍁🍁

  Bende çok memnun oldum alış tanıştırma seninle sanırım. Sen Azerisin değil mi yoksa benim yanlış tahmin ediyorum. 😊😊🙋😊

  6 ay önce
 71. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Yaaa biraz hastayım da kusura bakma yorumunu biraz geç gördüm Alicim😊😊

  6 ay önce
 72. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Biraz kendini anlatır mısın Alış ne iş yapıyorsun çalışıyor musun okuyor musun kaç yaşındasın neler yapmayı seversin mesala arkadaş olduk madem tanıyalım dimi birbirimizi önce ben sorarım sonra da sen sor bana istersen sorularını.😊😂😂

  6 ay önce
 73. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Yorumunu görünce bana yazarsın artık cevap alış arkadaşım.

  6 ay önce
 74. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Yorumlarını sana yaptım yorumların altına yapabilirsin yorumları Ali 👍

  6 ay önce
DAHA FAZLA YÜKLE
 1. Ziyaretçi nazlı can

  Günün birinde hepimiz sonsuza dek susacağız onun için sevdiklerimize .. seni seviyorum .. demekten çekinmeyin ! :)

  4 yıl önce
 2. Ziyaretçi Enes

  Burdaki arkadaşlar bence kendi ecdadınızla gurur duyun, onlar Eintesin!den daha akılı insanlardı.

  1 yıl önce
 3. Ziyaretçi İbrahim

  Çok felsefi konuştun be.

  1 yıl önce
 4. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Eğer ne yaptığımızı biliyor olsaydık buna araştırma denmezdi öyle değil mi…!

 5. Ziyaretçi Bilinmez

  Aynen öyle

  3 ay önce
 6. Ziyaretçi Batuhan

  Yağmur??

  3 ay önce
 7. 2 ay önce
 8. 2 ay önce
 9. Ziyaretçi Egemen06

  Güz yağmuru gerçekler her zaman acıdır ama asla pişmanlık değildir…

  2 ay önce
 10. Ziyaretçi Güz yagmuru 🍁🍁🍁

  Sende haklısın Ankaralı egemen.

  2 ay önce
 11. Ziyaretçi Gorunmez

  Kesinlikle

  3 hafta önce
 12. Ziyaretçi Cyberia

  Arada bi kendi sözlerinizi yazmışsınz doğru kaynaktan alıntı yapın da bari …

  2 yıl önce
 13. Ziyaretçi helin güneşli

  Bu adamın sözleri beni düşündürüyor.

  3 yıl önce
 14. Ziyaretçi Serpil

  Katılıyorum.

  2 yıl önce
 15. Ziyaretçi Erbil

  Aynen katılıyorum

  1 yıl önce
 16. Ziyaretçi Kayra

  Bunları nasıl olurda bilebiliyorlar, bu sözleri yani, o bunları söylerken yanındamıydılar, aaaa durun yazalım mı dediler, beni düşündüren bunlar, biri çıkıp tarih kitaplarında yazıyordur dicek, tarih Einsteinın daha önceden zeki olduğunu sanıp dur kaydedelim mi dedi acaba, dahası var da, düşündükçe daha da karmaşıklaşıyor.

  1 yıl önce
 17. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  İnsanlar kendileri karşı çıkmadıkça, hiç bir şey savaşları ortadan kaldırmaz. Albert Einstein 👏👏👏

 18. Ziyaretçi Kübra Acar

  Einstein sözleri mükemmeldir.

  2 yıl önce
 19. 2 yıl önce
 20. 1 yıl önce
 21. Ziyaretçi Ayşe Nur

  Bence harika saoğlun projeme çok yardımcı oldunuz…
  Bu arada Einstein beyni ölürken çalınmıştır arkadaşlar yaşarken değil.

  2 yıl önce
 22. Ziyaretçi Dünyanın En İyi Elektrik- Elektronik Mühendisi

  Ölürken çalınmamıştır öldükten sonra çalınmıştır :)

  2 yıl önce
 23. Ziyaretçi Sercan

  Yaşarken çalındığını düşünenler varsa hazır çalınmışken o beyin onlardan birine takılmalıydı.

  1 yıl önce
 24. Ziyaretçi Koray

  Beyin çalınmamıştır beyin incelenmek üzere alınmıştır.

  6 ay önce
 25. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Meraba can dostummm biraz hastayım ama geçer bi kaç güne sen napıyorsun iyi misin?

 26. Ziyaretçi Kezban

  Sözleri güzel ama dini düşünceleri değil, dine bakış açısı tamamen yanlış.

  2 yıl önce
 27. Ziyaretçi Sudem

  Herkesin dine bakış açısı ve yorumu kendine değil mi tatlım. Seni etkileyen bir şey mi var?

  1 yıl önce
 28. Ziyaretçi Ibrahim

  Entry nick uyumu

  1 yıl önce
 29. Ziyaretçi İbrahim

  Sana katılıyorum ama Sudem denilen. …daha anlayamamış..

  1 yıl önce
 30. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Ön yargıları yok etmek atom çekirdeğini yok etmekten daha zor…

 31. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Can dostum ali nerdesin merak ettim seni iyi misin.

 32. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁🍁

  Dünya kötülük yapanlar yüzünden değil hiç bir şey yapmayıp seyirci kalanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir. Albert Einstein 👏👏👏👏👏

 33. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Eğer gerçeği açıklamak istiyorsan, zarafeti terziye bırak….

 34. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Eğer gerçeği açıklamak istiyorsan, zarafeti terziye bırak…

 35. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Gerçek sadece bir illüzyondur ama bitmek bilmeyen bir illüzyondur.

 36. Ziyaretçi Adem

  Kendimi bu saatten sonra çok zeki hissediyorum.

  1 yıl önce
 37. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Eğer gerçeği açıklamak istiyorsan, zarafeti terziye bırak…

  5 ay önce
 38. Ziyaretçi Mahmud Qurbanov

  Beli cox deyerli duwundurucu fikirler var ama maraqlidir bele bir insan bu dediyi mukemmel duzenin behs etdiyi o ferqli insan tiplerinin ve parcaladigi atomun terkibine daxil olan maddelerin nece tesadufu yarandigini duwune biler. Eger bir weyin tesadufu emele gelmesi mumkun idise atomu o yaratmazdi. Tesadufu yaranardi. Allah haqqinda bunlari soylerken hecmi duwunmedi ki atom tesadufu yaranmadigi kimi onu var olan weylerden yaradan eynwteyni de bir yaradan vardir. Ve o yaradan varlig allah

  1 yıl önce
 39. Ziyaretçi Ulaşş

  Güzelmiş gerçketen

  1 yıl önce
 40. Ziyaretçi Rozelin

  Harikaymış, bu siteye hep uğrayacağım.

  1 yıl önce
 41. Ziyaretçi Melikeaelhan

  Albert Einstein adam gibi adam zeka fışkırması yaaaa.

  12 ay önce
 42. Ziyaretçi Ali

  Kendine iyi bak yağmur kendi derdin yetmiyormuş gibi bi de benle uğraşma, çok iyi birisin seni asla ve asla üzmek istemem ne olur üzülme.

  5 ay önce
 43. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Ali şen beni hiç üzmedin ben senden yana bi sorun sıkıntı yaşamadım çünki sen iyi birisin iyi bir dinleyici arkadaşsın öyle düşünme sen beni üzmedin ben sadece seni dertlerimle üzdüğüm için sen kb lütfen Aliş.👍🙏

  5 ay önce
 44. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Saçmalama sen bi daha öyle düşünme asıl o zaman kızarım Alış sana, benim için değerlisin çok değerli bir dostsun benim için sen.👍

  5 ay önce
 45. Ziyaretçi Güz yağmuru🍁🍁🍁

  Evet biliyorum Aliş üzmedin de sen beni zaten nasılsın iyi misin Aliş günlerin nasıl geçiyor çalışıyor musun.👍

  5 ay önce
 46. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁🍁

  Aliş nasılsın iyi misin 👍

  5 ay önce
 47. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Ali dertlerinle beni uzdugin felan yok her neyseysen lütfen buraya gel yorumlarimi goruyosan okuyosan lütfen buraya gel ve bna msj at yoksa gidersem bida geri dönmem asla sen benim değerli dostum sun cunki biliyorum şuanda msjlarimi goruyosun biraz arkadaşlık hatrim.varsa geri gelirsin buraya ve bna yazarsin👍

  5 ay önce
 48. Ziyaretçi Günay

  Həqiqətən yazdığı sözlər çox gözəldir. Belə nur üzlü insanda əlbətdə ki, bu cür gözəl sözlər çıxar.

  1 yıl önce
 49. Ziyaretçi Gozde

  Çok güzel.

  1 yıl önce
 50. Ziyaretçi Seyma

  Gerçekten çok güzel.

  1 yıl önce
 51. Ziyaretçi Rozelin

  Bence de.

  1 yıl önce
 52. Ziyaretçi Ali

  Yagmur seni tanımak istediğimi hatırlarsan söylemiştim sana yalan söyleyecek olsaydım medya hesabım yok derdim. Vardı kullanmıyordum diye sildim.

  5 ay önce
 53. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Meraba Aliş iyi aksamlar nasılsın iyi misin lütfen öyle düşünme sen beni hiç üzmedin gerçekten aksine benimle konuştun beni dinlediğin için çok mutlu oldum ben.👍🙏

  5 ay önce
 54. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁🍁

  Tamam seni anlıyorum sosyal medya hesapların olmasa da olur sorun değil sen yine benim için hala değerli arkadaşsın.🙏👍

  5 ay önce
 55. Ziyaretçi En Büyük Hayranınım En Sevdiğim Yorumun (sözün)

  Hala anlayamadınız değil mi? Önemli olan haklı ya da haksız olmak değil. Kavganın kazananı yoktur. Ya kaybedersiniz ya da daha çok kaybedersiniz. Önemli olan kalp kırmamak. Önemli olan yargılamadan,karşılıksız sevebilmek ve iyilik yapabilmek. Haklı bile olunsa özür dileyecek kadar asil olmak,bilge olmaktır. Egonuzu kontrol edemediğiniz sürece, O sizi kontrol etmeye devam edecek. Böyle olduğu sürece tüm dünya sizin bile olsa asla mutlu olamazsınız.

  1 yıl önce
 56. Ziyaretçi Dilşad

  Bu adam gerçekten bir deha!!

  1 yıl önce
 57. Ziyaretçi Albert Einstein

  İşte adam dediğin budur!

  1 yıl önce
 58. Ziyaretçi Nisa Gülsen Mete

  Çok güzel çok işime yaradı gerçekten yazanın emeğine sağlık ödevim tamamdır-,-

  1 yıl önce
 59. Ziyaretçi İbrahim

  Ödevini bir tek bu adamdan alma.

  1 yıl önce
 60. Ziyaretçi Ali

  Nice mutlu yillara YAGMURCUM…

  5 ay önce
 61. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Sana da Alicim ama ben özel olan hiç bi yılı sevmem bende hep kötü iz bırakmıştır özel olan her yıl bi acı bıraktı gitti bana o kadar yorgunum ki sana yazdım senden ses çıkmayınca gitmedim sayfaya bi kaç gün boyunca.😢

  5 ay önce
 62. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁🍁

  Neredeydin sen Aliş o kadar yazdım neden yoktur burda😢

  5 ay önce
 63. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  İyi değilim Aliş ben.😢😢

  5 ay önce
 64. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Seninle konuşmayı özledim Aliş 😞

  5 ay önce
 65. Ziyaretçi Güz yağmuru🍁🍁🍁🍁

  Seni merak ettim Aliş😞

  5 ay önce
 66. Ziyaretçi Güz yağmuru🍁🍁🍁

  Ali nerdesin niye yazmıyorsun.

  5 ay önce
 67. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Alış hep yanımda olur musun seninle konuşmak iyi geldi bana🙏😢😞

  5 ay önce
 68. Ziyaretçi Ali

  Sanırım Albert amcayı unuttuk.😃

  6 ay önce
 69. Ziyaretçi Güz yağmuru🍁🍁🍁

  Hayır ben unutamadım şairimizi Aliş sen de unutamadım nasılsın Ali.

  5 ay önce
 70. Ziyaretçi Güz yagmuru 🍁🍁🍁

  Hiç unutur muyum unutamadım ben herkesi bilemem ama senin gibi ne iyi bir arkadaşıma nede ünlü yazarı unutamadım ben Aliş 👍

  5 ay önce
 71. Ziyaretçi Ali

  Yakın bildiğim insanların acısı beni daha çok yıkıyor..

  5 ay önce
 72. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Nasıl yani alış sen beni kendine yakın mı görüyorsun anlamadım.😞

  5 ay önce
 73. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Öyle yorgunum ki anlatamam Aliş..😞😞😞

  5 ay önce
 74. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁🍁

  Senide dertlerimle üzdüm için özür dilerim kb lütfen Aliş 🙏👍😞

  5 ay önce
 75. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Bu arada dertlerimden seni de soramadım nasılsın iyi misin Aliş 👍👍

  5 ay önce
 76. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Nolur üzülme Aliş kıyamam ya seni acılarımla üzmek değildi niyetim sadece hep içime ata ata çok dolsun yıprandım o yüzden senle konuştum işte nolur üzülme lütfen kendimi kötü hissettim zaten seni istemeden de üzdüm için.

  5 ay önce
 77. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Alış sen sosyal medya kullanıyor musun face yada instagram ben sosyal medya kullanmıyorum yani olmadı hiç bu zamana kadar sosyal medya hesaplarım ama senin varsa eğer bana burdan verebilirsen bi kız arkadaşımın instagramından sana istek atabilirim yani arkadaşım benim adıma sana istek yollar kabul edersen de eğer ordan konuşabiliriz mesajla.👍

  5 ay önce
 78. Ziyaretçi Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Ali nerdesin neden yazmadın bugün bana

  5 ay önce

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız