Güzel Sözler
sponsor
Albert Einstein Sözleri

Albert Einstein Sözleri

Sayfamızda Albert Einstein Sözleri yer almaktadır.

Coşku, zekadan daha önemlidir.

Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.

Zorlukların göbeğinde fırsatlar yatıyor.

En değerli kişiler alçakgönüllü olanlardır.

Gerçeğin bilgisi deneyle başlar, deneyle biter.

Genelde insanlığın kaderi, hak ettiği olacaktır.

 Gerçeği aramak onu elde etmekten daha kıymetlidir.

Dahiliğin mutlak bir sınırı vardır, aptallığın asla.

 Dehanın 10’da 1’i yetenek 10’da 9’u da çalışmaktır.

Hayat düşünenler için komedi, hissedenler için facia.

Hayal bilimden daha önemlidir, çünkü bilim sınırlıdır.

Açlıktan karnı guruldayandan dürüst politikacı olmaz.

 Yolculuk etmeyi seviyorum ama varmaktan nefret ederim.

Sorunlar, onları yaratanların mantığı ile çözümlenemez.

 Evrenin en anlaşılmaz özelliği anlaşılabilir olmasıdır.

İnancı dışlayan bilim topal, bilimi dışlayan din kördür.

 Bir hatayı iki defa tekrar etmeyen en mükemmel insandır.

Neden beni hiç kimse anlamıyor, ama herkes beni seviyor?

Böyle olacağını bilseydim, bir ayakkabı tamircisi olurdum.

İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz.

 Hiçbir şeyi riske atmamak, aslında herşeyi riske atmaktır.

Bu dünyada beni birkaç kişi anladı, onlar da yanlış anladı.

Güzel gençler doğanın eseridir, güzel yaşlılar ise sanatın.

Eğer gerçeği açıklamak istiyorsan, zarafeti terziye bırak.

 Sağduyu, onsekizine kadar edindiğimiz önyargılar toplamıdır.

sponsor

Aynı anda, hem savaşa hazırlanıp, hem de savaşı önleyemezsiniz.

Büyük idealler uğruna önce küçük bir azınlık savaşım vermiştir.

Herkesin fikir birliğine vardığı bir akşam, kayıp bir akşamdır.

Gerçek yalnızca bir ilüzyondur, ama bitmek bilmeyen bir ilüzyon.

Eleştiriyi kabul etmeyen, başarısına inandıracak kimseyi bulamaz.

Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır

Önyargıları yok etmek, atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur.

Hayat bisiklet gibidir,dengeyi kaybetmemek için ilerlemek gerekir.

Takdir ediliyorsan değil, Taklit ediliyorsan başarmışsın demektir.

Ben gelecek için hiç bir endişe duymadım. O yeterince hızlı geliyor.

Gelecekte başarılı olacak insanlar, geçmişten çalışarak ulaşmalıdır.

 Eğitim, insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalandır.

Ancak başkaları için yaşanan bir hayat, yaşamaya değer bir hayattır.

 Büyük güce sahip egemen devletler olduğu sürece savaş kaçınılmazdır.

Bilim, her günkü düşünmelerimizin saflaşmasından başka bir şey değildir.

Mutlu olmak istiyorsan, bir amaca bağlan; insanlara ya da eşyalara değil.

Çok zeki olduğumdan değil, sadece sorunların üstünde daha çok duruyorum.

Sadece barışçı değil, militan bir barışçıyım. Barış için savaşmaya hazırım.

Bir insanın zekası verdiği cevaplardan değil; soracağı sorulardan anlaşılır.

 Yanlış yapmayan insan yoktur; insanlık yanlışını kabul ve düzeltmekle olur.

Eğer ne yaptığımızı biliyor olsaydık, buna araştırma denmezdi öyle değil mi?

İnsanlar kendileri karşı çıkmadıkça, hiçbir şey savaşları ortadan kaldıramaz.

Savaşsız bir dünyanın mimarları Askerlik hizmetini reddeden gençler olacaktır.

 İnsanı ayakta tutan iskelet ve kas sistemi değil, prensipleri ve inançlarıdır.

Her savaş insanlığın ilerlemesini engelleyen kötülük zincirine bir halka ekler.

 Propagandayla zehirlenmedikleri sürece kitleler asla savaş düşkünü değildirler.

Bilgelik dünyanın düzenini değiştirmekten çok, kendi isteklerini değiştirmektir.

 Küçük mevzularda gerçeği ciddiye almayan birine, büyük mevzularda da güvenilemez.

Yüksek ruhlar, her zaman sıradan akılların şiddetli muhalefetleriyle karşılaşırlar.

 Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz olduğu sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler yoktur.

Aptallığın en büyük kanıtı, aynı şeyi defalarca yapıp farklı bir sonuç almayı ummaktır.

 Bir kum tanesinin sırrını çözmeyi başarsaydık, bütün dünyanın sırrını öğrenmiş olurduk.

Ben atomu insanlığa hizmet etmek için buldum. Onlar bomba yapıp birbirlerini yok ettiler.

Savaş insan toplulukları arasındaki çatışmanın en azgın biçimidir; aynı zamanda en trajik.

Bilim atom bombasını üretti, fakat asıl kötülük insanların beyinlerinde ve kalplerindedir.

İlkelerin boğazına dolanıp dibe batmaktansa, oportünist olup suyun üstünde kalmayı yeğlerim.

Sadece iki şey sınırsızdır, evren ve insanoğlunun ahmaklığı, ilkinden o kadar da emin değilim.

 Matematikçiler, Görelilik Kuramına el attıktan sonra, ben kendi kuramımı tanıyamaz hale geldim.

Dünya; kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir.

Mevcut bilgi birikimimizle öyle sorunlar yaratırız ki aynı birikimimiz bu sorunları çözmemize yetmez.

Aylarca, yıllarca düşünür de düşünürüm. Doksan dokuz defasında yanlış sonuca varırım. Yüzüncüsünde haklıyımdır.

Bana güvenilen bir sırrı kutsal bir emanet gibi saklarım, ama sırları elimden geldiği kadar bilmemeye çalışırım.

Sakın Sana Kötüsün Diyenlere Aldırma. Bana da Gerizekalısın Giyenler Oldu. Ve Ben Atomu Parçalayıp Ellerine Verdim.

Zorunlu askerlik sadece medeniyetin devamı için değil, aynı zamanda varlığımız için de ciddi bir tehlike oluşturur.

İnsan savaş gibi inanmadığı bir şey için acı çekeceğine, barış gibi inandığı bir dava uğruna ölse daha iyi değil mi.

 Neden bunca kişinin odun kırmaktan büyük zevk aldığını biliyorum. Bu aktivitede sonuçları hemen anında alabilirsiniz.

Gençliğimizde düşüncelerimizi oluşturan tüm konular sevgiyle ilgilidir, sonraları ise tüm sevgimiz düşüncelerimiz olur.

Hayatı yaşamanın iki yolu vardır: Biri hiçbirşeyin mucize olmadığını düşünmek, diğeri herşeyin mucize olduğunu düşünmek.

Bazı erkekler kadınları anlamaya çalışır, diğerleri kendilerini daha basit konulara adarlar, örneğin görelilik kuramına.

 Yeryüzündeki şartların düzelmesi, sadece bilimsel buluşlardan çok ahlaklı bir yaşama düzeninin gerçekleşmesine bağlıdır.

İnsanlar bundan 100 sene sonra Gandhi diye bir insanın yer yüzünden geçtiğine inanamayacak ve onu bir efsane sanacaklar.

3. Dünya savaşında hangi silahların kullanılacağını bilmiyorum ama 4. Dünya savaşında taş ve sopalar olacağını biliyorum.

Akıllı ve iyi niyetli insanlara özgü bir ada olması için neler vermezdim; öyle bir yer olsa ben bile vatansever kesilirdim.

 Gerçeklikle karşılaştırıldığında, bilimde vardığımız düzey ilkeldir, çocuk oyuncağıdır. Ama sahip olduğumuz en değerli şey odur.

Birisinin atom bombası yapmasına yardım etmekten daha kötü sadece bir şey var.O da nazilere atom bombası yapmaları için yardım etmek.

 Tabiatta öylesine yüksek bir akıl kendini gösteriyor ki, insanın en ince düşünceleri ve buluşları bu aklın yanında sönük bir gölge gibi kalır.

Delilik şüphesiz aptallıktan daha iyidir, Delilik var olmuş bir zekanın yok oluşudur. Aptallık ise var olmamış bir zekanın var olmamaya devam edişidir!

İfade özgürlüğünü, yasalar tek başına garanti edemez. Herkesin kendi düşüncesini, cezalandırma olmaksızın açıklayabilmesi için toplumda hoşgörü mevcut olmalıdır.

İnsanlığın buluş ruhu, son yüzyılda bize öyle şeyler armağan etti ki; yönetimdeki gelişmeler de teknik gelişmelere ayak uydurabilseydi üzüntüsüz ve mutlu bir yaşama kavuşurduk.

En önemli insani çaba, eylemlerimizde ahlaklı olmak için çalışmaktır. İç dengemiz ve hatta varoluşumuz buna bağlıdır. Ancak iyi ahlaklı eylemler hayata güzellik ve onur verebilir.

Dünyanın Kainat’taki biricik meskûn yer olduğunu farz etmek bile düpedüz cehalettir. Yetkili kişileri uçan daireler yoktur – iddiasına sürükleyen tabii bir korku veya beşeri bir kibir ve azamettir.

Günde yüz kez kendime iç ve dış yaşamımın, yaşayan ya da ölü başka insanların emeğine dayandığını hatırlatıyorum; çok derinlere dalmadan günlük yaşamdan biliyoruz ki, bir insan başkaları için vardır.

Tanrı sözcüğü benim için insanın zaaflarının bir ifadesi ve ürünü olmanın ötesinde bir anlam taşımıyor. incil de yüce bir kitap ama yine de ilkel efsanelerden oluşan bir koleksiyon ve aynı zamanda oldukça çocukca.

Görelilik kuramım başarıyla kanıtlanırsa Almanya benim bir Alman olduğumu iddia edecek, Fransa ise dünya vatandaşı olduğumu açıklayacaktır. Kuramım gerçek dışı çıktığında ise, Fransa bir Alman olduğumu söyleyecek, Almanya ise bir Yahudi olduğumu açıklayacaktır.

Çok hırslı insanlar, toplumda övülürler ve onların hep başarıya ulaştıkları düşünülür. Ama hırslı insanlar bana; kendilerini durmadan yıpratan, hiçbir zaman doymayan, ‘başarı için her yol mübahtır’ diyecek kadar ilkelerinden uzaklaşabilen insanlar gibi gelirler.

 Kuantum mekaniği konusunda çok çalışmak gerekir. Ama, içimden bir ses bana bunun her şeyin çözümü olmadığını söylüyor. Bu teoriyle birçok şey açıklanıyor; ama hala O’nun sırrını çözebilmiş değiliz. Ben yine de, O’nun zar atıp kumar oynadığını, hiç mi hiç zannetmiyorum.

Uzay insanoğlu için çok karmaşıktır. uzayda insan kocaman bir kütüphanedeki minicik bir çocuğa benzer, çocuk ordaki kitapların yazıldığı binbir çeşit dili anlamaz, nasıl yazıldığınıda anlamaz, dikkatini çeken şey o kitapların karmaşık dizilişindeki ahenktir ve insan oğluda uzayın ahengini çözmeye çalışabilir ancak.

 Hala anlayamadınız değil mi? Önemli olan haklı ya da haksız olmak değil. Kavganın kazananı yoktur. Ya kaybedersiniz ya da daha çok kaybedersiniz. Önemli olan kalp kırmamak. Önemli olan yargılamadan,karşılıksız sevebilmek ve iyilik yapabilmek. Haklı bile olunsa özür dileyecek kadar asil olmak,bilge olmaktır. Egonuzu kontrol edemediğiniz sürece, O sizi kontrol etmeye devam edecek. Böyle olduğu sürece tüm dünya sizin bile olsa asla mutlu olamazsınız.

Eğer bir adam marşla uyum içinde yürüyebiliyorsa, o değersiz bir yaratıktır. kendisine yalnızca bir omurilik yeterli olabileceği halde her nasılsa yanlışlıkla bir beyni olmuştur onun. Uygarlığın bu kara lekesi en kısa sürede yok edilmelidir. Emirle gelen kahramanlıktan, bilinçli ve bilinçsiz şiddetten, aptalca yurtseverlikten, tüm bunlardan nefret ediyorum. Ben savaşı ve o soğuk silahları öylesine tiksindirici ve aşağılayıcı buluyorum ki böyle iğrenç bir eyleme katılmaktansa kendimi yok ederim daha iyi.benim anlayışıma göre sıradan bir cinayet, savaşta adam öldürmekten daha kötü değildir.

sponsor

facebook
BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER!
 1. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Eğer ne yaptığımızı biliyor olsaydık buna araştırma denmezdi öyle değil mi…!

   09 Ocak 2018
 2. Bilinmez Bilinmez

  Aynen öyle

   05 Mart 2018
 3. Ali Ali

  Kendine iyi bak yağmur kendi derdin yetmiyormuş gibi bi de benle uğraşma, çok iyi birisin seni asla ve asla üzmek istemem ne olur üzülme.

   07 Ocak 2018
 4. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Ali şen beni hiç üzmedin ben senden yana bi sorun sıkıntı yaşamadım çünki sen iyi birisin iyi bir dinleyici arkadaşsın öyle düşünme sen beni üzmedin ben sadece seni dertlerimle üzdüğüm için sen kb lütfen Aliş.👍🙏

   07 Ocak 2018
 5. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Saçmalama sen bi daha öyle düşünme asıl o zaman kızarım Alış sana, benim için değerlisin çok değerli bir dostsun benim için sen.👍

   07 Ocak 2018
 6. Güz yağmuru🍁🍁🍁 Güz yağmuru🍁🍁🍁

  Evet biliyorum Aliş üzmedin de sen beni zaten nasılsın iyi misin Aliş günlerin nasıl geçiyor çalışıyor musun.👍

   07 Ocak 2018
 7. Güz yağmuru 🍁🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁🍁

  Aliş nasılsın iyi misin 👍

   08 Ocak 2018
 8. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Ali dertlerinle beni uzdugin felan yok her neyseysen lütfen buraya gel yorumlarimi goruyosan okuyosan lütfen buraya gel ve bna msj at yoksa gidersem bida geri dönmem asla sen benim değerli dostum sun cunki biliyorum şuanda msjlarimi goruyosun biraz arkadaşlık hatrim.varsa geri gelirsin buraya ve bna yazarsin👍

   10 Ocak 2018
 9. Ali Ali

  Yagmur seni tanımak istediğimi hatırlarsan söylemiştim sana yalan söyleyecek olsaydım medya hesabım yok derdim. Vardı kullanmıyordum diye sildim.

   07 Ocak 2018
 10. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Meraba Aliş iyi aksamlar nasılsın iyi misin lütfen öyle düşünme sen beni hiç üzmedin gerçekten aksine benimle konuştun beni dinlediğin için çok mutlu oldum ben.👍🙏

   07 Ocak 2018
 11. Güz yağmuru 🍁🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁🍁

  Tamam seni anlıyorum sosyal medya hesapların olmasa da olur sorun değil sen yine benim için hala değerli arkadaşsın.🙏👍

   07 Ocak 2018
 12. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Eğer gerçeği açıklamak istiyorsan, zarafeti terziye bırak….

   07 Ocak 2018
 13. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Eğer gerçeği açıklamak istiyorsan, zarafeti terziye bırak…

   07 Ocak 2018
 14. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Eğer gerçeği açıklamak istiyorsan, zarafeti terziye bırak…

   07 Ocak 2018
 15. Ali Ali

  Bütün sosyal medya hesaplarımı kapatmışım, üzgünüm.

   05 Ocak 2018
 16. Güz yağmuru🍁🍁🍁 Güz yağmuru🍁🍁🍁

  Tamam sorun değil beni daha yeterince tanımıyorsun belkide o yüzden böyle dedin belki gerçekten kapatmış olabilirsin hesaplarını yada belki var beni henüz fazla tanımadım için öyle söylemiş olabilirsin sorun değil peki Ali zaten benim de sosyal medya hesaplarım yok sadece arkadaşımın olduğu için dedim belki ordan konuşmak istersen konuşuruz ama sorun değil yoksa da.

   05 Ocak 2018
 17. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Tamam sorun değil.

   05 Ocak 2018
 18. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Belkide beni arkadaşın olarak sevemedim güvenmedin fazla tanımadığın için, sende haklısın zaten bu zamana kimse yoldu yanımda çektim hep şimdi de tek kalmamda çok bi değişiklik olmaz nede olsa alışmıştım artık yalnızlığa ben Aliş haklısın biz çok uzak şehirlerdeyiz sen dünyanın bi ucu ben diğer ucu doğru, sormak haddim değildi hata ettim sormakla kb hakkını helal et.🙏👍😢😢😢

   06 Ocak 2018
 19. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Benim hakkım helal olsun sende et.😢

   06 Ocak 2018
 20. Barışın Barışın

  Yaw ne kavga ediyorsunuz zaten moralim bozuk bir de siz kavga edip ayrılmayın barışın dünya çok kısa ayrılmak için bir gün ölüm ikinizden birini almadan barışın!

   07 Ocak 2018
 21. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Barışın kardeş aliyle ben sevgili değiliz benim. Sevgilim yok Ali sadece benim arkadaşım ben burda onunla arkadaş olarak konuştum biraz derdimi anlattım onu da istemeden dertlerimle üzdüğüm için üzüldüm o yüzden burdan ayrılmak istedim yanlış anlaşılmasına biz sevgili değiliz Aliyle arkadaşım tek o çok iyi biri beni dinledi benim için üzüldüm hepsi o bi arkadaş olarak benim için çok değerli sen bizi sevgili sandın sanırım ama değiliz ben Alişe küsmedim zaten küsmem de.😞

   07 Ocak 2018
 22. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Gerçek sadece bir illüzyondur ama bitmek bilmeyen bir illüzyondur.

   04 Ocak 2018
 23. Ali Ali

  Yakın bildiğim insanların acısı beni daha çok yıkıyor..

   03 Ocak 2018
 24. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Nasıl yani alış sen beni kendine yakın mı görüyorsun anlamadım.😞

   03 Ocak 2018
 25. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Öyle yorgunum ki anlatamam Aliş..😞😞😞

   03 Ocak 2018
 26. Güz yağmuru 🍁🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁🍁

  Senide dertlerimle üzdüm için özür dilerim kb lütfen Aliş 🙏👍😞

   03 Ocak 2018
 27. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Bu arada dertlerimden seni de soramadım nasılsın iyi misin Aliş 👍👍

   03 Ocak 2018
 28. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Nolur üzülme Aliş kıyamam ya seni acılarımla üzmek değildi niyetim sadece hep içime ata ata çok dolsun yıprandım o yüzden senle konuştum işte nolur üzülme lütfen kendimi kötü hissettim zaten seni istemeden de üzdüm için.

   03 Ocak 2018
 29. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Alış sen sosyal medya kullanıyor musun face yada instagram ben sosyal medya kullanmıyorum yani olmadı hiç bu zamana kadar sosyal medya hesaplarım ama senin varsa eğer bana burdan verebilirsen bi kız arkadaşımın instagramından sana istek atabilirim yani arkadaşım benim adıma sana istek yollar kabul edersen de eğer ordan konuşabiliriz mesajla.👍

   04 Ocak 2018
 30. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Ali nerdesin neden yazmadın bugün bana

   05 Ocak 2018
 31. Güz yağmuru 🍁🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁🍁

  Dünya kötülük yapanlar yüzünden değil hiç bir şey yapmayıp seyirci kalanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir. Albert Einstein 👏👏👏👏👏

   02 Ocak 2018
 32. Ali Ali

  Nice mutlu yillara YAGMURCUM…

   31 Aralık 2017
 33. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Sana da Alicim ama ben özel olan hiç bi yılı sevmem bende hep kötü iz bırakmıştır özel olan her yıl bi acı bıraktı gitti bana o kadar yorgunum ki sana yazdım senden ses çıkmayınca gitmedim sayfaya bi kaç gün boyunca.😢

   01 Ocak 2018
 34. Güz yağmuru 🍁🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁🍁

  Neredeydin sen Aliş o kadar yazdım neden yoktur burda😢

   01 Ocak 2018
 35. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  İyi değilim Aliş ben.😢😢

   01 Ocak 2018
 36. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Seninle konuşmayı özledim Aliş 😞

   01 Ocak 2018
 37. Güz yağmuru🍁🍁🍁🍁 Güz yağmuru🍁🍁🍁🍁

  Seni merak ettim Aliş😞

   01 Ocak 2018
 38. Güz yağmuru🍁🍁🍁 Güz yağmuru🍁🍁🍁

  Ali nerdesin niye yazmıyorsun.

   02 Ocak 2018
 39. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Alış hep yanımda olur musun seninle konuşmak iyi geldi bana🙏😢😞

   02 Ocak 2018
 40. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Ön yargıları yok etmek atom çekirdeğini yok etmekten daha zor…

   29 Aralık 2017
 41. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Can dostum ali nerdesin merak ettim seni iyi misin.

   29 Aralık 2017
 42. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  İnsanlar kendileri karşı çıkmadıkça, hiç bir şey savaşları ortadan kaldırmaz. Albert Einstein 👏👏👏

   28 Aralık 2017
 43. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Meraba can dostummm biraz hastayım ama geçer bi kaç güne sen napıyorsun iyi misin?

   28 Aralık 2017
 44. Ali Ali

  Selam merhaba yağmur nasılsın hasta olman çok üzdü beni. Bu arada 22 yaşındayım.

   27 Aralık 2017
 45. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Sorma Aliş yaaa ben hastalığın yakasını bırakıyorum hastalık benim tamamı bırakmıyor üzülme lütfen asıl sen üzülür sen ben kendimi kötü hisseder im sünüzit ve faranjit bilirsin belki kalıcı hastalık soğuktan oluyor bu hastalık zaten 5 yıldır bu hastalık bende var almıştım artık napiyosun alış biraz kendinden bahsetsene neler yaparsın okuyor musun çalışıyor musun.👍

   28 Aralık 2017
 46. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Selam Aliş nasılsın 👍😊

   28 Aralık 2017
 47. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Anladım Aliş bende 25 yaşındayım😊

   28 Aralık 2017
 48. Güz yağmuru🍁🍁🍁 Güz yağmuru🍁🍁🍁

  Türkiye’ye hiç geldin mi alı

   28 Aralık 2017
 49. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Sağol yaaa çok naziksin teşekkür ederim Aliş 😊😊

   28 Aralık 2017
 50. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Bu arada ben sarışın yeşil gözlüm saçlarım doğal kendi rengi ev kızıyım bi ara çalışıyordum ama dediğim gibi ameliyat olduğum için işten ayrılmak zorunda kaldım, koç burcuyum, hırslı sinirli hırçın duygusal ve enerji dolu biriyim, hem güler hem ağlarım hayatta beni üzen tek bir şey oldu onun dışında hiç bir şey üzmedi beni bu kadar Ali.😞

   28 Aralık 2017
 51. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Aliş nerdesin.

   28 Aralık 2017
 52. Güz yağmuru🍁🍁🍁 Güz yağmuru🍁🍁🍁

  Bu arada Türkçen çok iyi Aliş. 👏👏👏😊😊

   28 Aralık 2017
 53. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Ali nerelerdesin

   28 Aralık 2017
 54. Ali Ali

  Sanırım Albert amcayı unuttuk.😃

   27 Aralık 2017
 55. Güz yağmuru🍁🍁🍁 Güz yağmuru🍁🍁🍁

  Hayır ben unutamadım şairimizi Aliş sen de unutamadım nasılsın Ali.

   27 Aralık 2017
 56. Güz yagmuru 🍁🍁🍁 Güz yagmuru 🍁🍁🍁

  Hiç unutur muyum unutamadım ben herkesi bilemem ama senin gibi ne iyi bir arkadaşıma nede ünlü yazarı unutamadım ben Aliş 👍

   27 Aralık 2017
 57. Ali Ali

  “Yağmurcum” merhaba nasılsın? evet Azeriyim seni uzaktan da olsa tanımak çok hoş. Seninle tanışmayı çok isterdim ama genel internet sitesi olduğu için bazı şeyleri yazamıyorum…

   27 Aralık 2017
 58. Güz yağmuru🍁🍁🍁 Güz yağmuru🍁🍁🍁

  Meraba Alicim bende seni tanıdığına memnun oldum ve senin Azeri olduğunu hissetmiştir zaten ne güzel severim ben Azeri insanlarını yaşadığım şehirde de çok Azeri var tanıdım sevdim bu arada sorun değil sen iyi ol yeter her şey sağlık olsun Aliş seninle arkadaş olmakta yetti belli ki çok iyi birisin sende bu arada okuyor musun Aliş sen kaç yaşındasın sormam da bi sakınca yoktur umarım seninle arkadaş dost olmak istediğim için sadece soruyorum biraz da tanımak açısından seni bu soruları.

   27 Aralık 2017
 59. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Aliş napıyorsun😊😊

   27 Aralık 2017
 60. Güz yağmuru🍁🍁🍁 Güz yağmuru🍁🍁🍁

  Biraz hastayım Aliş havalar baya soğuk bende de sünizit faranjit var malum hasta oldum biraz, sen napıyorsun iyi misin Ali😊😊

   27 Aralık 2017
 61. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Merhaba alış bu arada ben türküm ve aleviyim ama çok iyi sıcak kanlı biriyim ve asla insan din ayrımcılığı yapmam. 25 yasındayım ev kızıyım babam ve kardeşlerimle yaşıyorum, annem yok bi ara cafede çalışıyordum ama ayrıldım ameliyat olunca, sormak istediğin bir şey olursa da sorabilirsin Aliş.

   27 Aralık 2017
 62. Ali Ali

  Ben Alizamin Guliyev. memnum oldum Yağmurcum..

   26 Aralık 2017
 63. Güz yağmuru🍁🍁🍁 Güz yağmuru🍁🍁🍁

  Bende çok memnun oldum alış tanıştırma seninle sanırım. Sen Azerisin değil mi yoksa benim yanlış tahmin ediyorum. 😊😊🙋😊

   26 Aralık 2017
 64. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Yaaa biraz hastayım da kusura bakma yorumunu biraz geç gördüm Alicim😊😊

   26 Aralık 2017
 65. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Biraz kendini anlatır mısın Alış ne iş yapıyorsun çalışıyor musun okuyor musun kaç yaşındasın neler yapmayı seversin mesala arkadaş olduk madem tanıyalım dimi birbirimizi önce ben sorarım sonra da sen sor bana istersen sorularını.😊😂😂

   26 Aralık 2017
 66. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Yorumunu görünce bana yazarsın artık cevap alış arkadaşım.

   27 Aralık 2017
 67. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Yorumlarını sana yaptım yorumların altına yapabilirsin yorumları Ali 👍

   27 Aralık 2017
 68. Ali Ali

  “Güz yağmuru” her yorumuma cevap yazdığın için sana ayrıca teşekkür ederim…

   25 Aralık 2017
 69. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Rica ederim ne yaptım ki sanki ben alış😊😊🙋

   25 Aralık 2017
 70. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Ben güzel yorumun için asıl teşekkür ederim sana😊

   25 Aralık 2017
 71. Güz yağmuru 🍁🍁🍁 Güz yağmuru 🍁🍁🍁

  Bu arada ben Yağmur Ali👍😊

   25 Aralık 2017
sponsor