Türk Atasözleri

En Çok Kullanılan Atasözleri
29 yorum

Bu sayfamızda; Türkçe Atasözleri, Türk Atasözleri yer almaktadır.

Eden bulur.

Vakit nakittir.

Dost acı söyler.

Yerin kulağı var.

Ekmeden biçilmez.

Çivi çiviyi söker.

Ağaç yaşken eğilir.

Can boğazdan gelir.

Balık baştan kokar.

Hamama giren terler.

Ananın bahtı kızına.

İmam bildiğini okur.

Kendi düşen ağlamaz.

Düşenin dostu olmaz.

Dağ tavşansız olmaz.

Dumansız baca olmaz.

Ağız yer, yüz utanır.

Bir ye de bin şükret!

Dolu bardak su almaz.

Ağaç yas iken eğilir.

Alet işler, el övünür.

Yaz yalan, kış gerçek.

Çok bilen çok yanılır.

Ateş, ateşi söndürmez.

Dağına göre kar yağar.

En Çok Kullanılan Atasözleri

Göz, mideden büyüktür.

Can çıkar, huy çıkmaz.

Bir çiçekle yar olmaz.

Yuvayı dişi kuş yapar.

Delik kapta su Türk Atasözleri durmaz.

Mum dibine ışık vermez.

Koça boynuzu yük değil.

İngiliz Atasözleri

Bu sayfamızda; İngiliz Atasözleri, İngilizce Atasözleri, Türkçe-İngilizce Atasözleri ve Çevirileri y

Çok naz aşık usandırır.

Sabrın sonu selamettir.

İki el bir baş içindir.

Akıl yiğide sermayedir.

Bal yiyen baldan bıkar.

Dolu küpün sesi çıkmaz.

Haydan gelen huya https://www.neguzelsozler.com gider.

Az düşünen, çok konuşur.

Ateş düştüğü yeri yakar.

Aynan yoksa komşuna bak.

Dağ başı dumansız olmaz.

Değirmen taşsız öğütmez.

Eşek hoş laftan ne anlar.

Bahar çiçeğiyle güzeldir.

Geç olsun da güç olmasın.

Damlaya damlaya göl olur.

Emek olmadan yemek olmaz.

Ne ekersen, onu biçersin.

İyilik eden iyilik bulur.

En Güzel Atasözleri

Almak kolay ödemek zordur.

Mahkeme kadıya mülk değil.

Son pişmanlık fayda etmez.

El mi yaman, bey mi yaman?

Aşıksa Bağdat ırak gelmez.

Varsa pulun, herkes kulun.

Yoğurdum ekşi diyen olmaz.

Yiğidi öldür, hakkını yeme.

Öz ağlamayınca göz ağlamaz.

Besle kargayı oysun gözünü.

Çabuk parlayan çabuk söner.

Gülme komşuna gelir başına.

Serçeden korkan darı ekmez.

Ah ile gelen vah ile gider.

Görünen köy kılavuz istemez.

Öküz altında buzağı aranmaz.

Ölmüş eşşek kurttan korkmaz.

Yardımcının yardımcısı olur.

Ayağını yorganına göre uzat.

Görünen dağın ardı yakındır.

Ölmüş koyun kurttan korkmaz.

Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

Bir edene, bir eden bulunur.

Canı acıyan eşek, atı geçer.

Acı patlıcanı kırağı çalmaz.

Gülme komşuna, gelir başına.

Bir korkak bir orduyu bozar.

Denize düşen yılana sarılır.

Üzüm üzüme baka baka kararır.

Bugünkü işini yarına bırakma.

İnsanı gam, duvarı nem yıkar.

Her yokuşun bir inişi vardır.

Bal olan yerde sinek de olur.

Japon Atasözleri

Sayfamızda Japon Atasözleri, Japonya Atasözleri, Uzakdoğu Atasözleri, Japon Güzel Sözler yer almakta

Güneş giren eve doktor girmez.

Taşıma su ile değirmen dönmez.

Göz görmeyince gönül katlanır.

Kuzguna yavrusu şahin görünür.

Çıkmadık candan ümit kesilmez.

Korkunun ecele faydası yoktur.

Ekmeğin kestiğini kılıç kesmez.

Derdi veren dermanını da verir.

Dost ile ye iç, alişveriş etme.

Yenilen pehlivan güreşe doymaz.

lsıracak köpek dişini göstermez.

Doğmadık çocuğa kaftan biçilmez.

Terzi kendi söküğünü dikemezmiş.

Vakitsiz açılan gül çabuk solar.

Uşağı işe koş, sende ardına düş.

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

Sormak ayıp değil, bilmemek ayıp.

Minareyi çalan kılıfını hazırlar.

Öfke ile kalkan ziyan ile oturur.

Kızılderili Sözleri

Bu sayfamızda Kızılderili Sözleri, Kızılderili Atasözleri yer almaktadır. Son ırmаk kuruduğundа,

Güvenme varlığa düşersin darlığa.

Demir nemden çürür, insan gamdan.

Garip kuşun yuvasını Allah yapar.

Ölümü gören, hastalığa razı olur.

Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.

Dinsizin hakkından imansız gelir.

Dervişin fikri ne ise zikri odur.

Her koyun kendi bacağından asılır.

Arsıza yüz versen, astar da ister.

Altın pas tutmaz, deli yas tutmaz.

Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.

Sürüden ayrılan koyunu kurt kapar.

Ağlayanın malı gülene hayır gelmez.

Dervişe bir lokma, bir hırka gerek.

Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.

Olacak oğlan gelişinden belli olur.

Oynayamayan gelin; “Yerim dar” der.

Buğday başak verince orak pahalanır.

Türkçe Atasözleri

Zenginin malı, fakirin ağzını yorar.

Adamın iyisi alışverişte belli olur.

Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.

Çok yaşayan bilmez, çok gezen bilir.

Büyük lokma ye de büyük söz söyleme.

Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.

Misafir umduğunu değil bulduğunu yer.

El elin eşeğini ıslık çala çala arar.

Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

Az yiyen az uyur, çok yiyen güç uyur.

Emanet atın dişi arpa yerken kırılır.

Çalıda gül bitmez, cahile söz yetmez.

İstersen göl olur, istersen yol olur.

Şapkası dar gelen, başım büyük sanır.

Hayır dile komşuna, hayır gele başına.

Alman Atasözleri

Bu sayfamızda; Alman Atasözleri yer almaktadır. İş, işi çeker. Göze göz, dişe diş Balık baş

Gerçeğin dağına umutsuzlukla çıkılmaz.

Ağalık vermekle, efelik vurmakla olur.

Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli.

Attan düşen ölmez, eşekten düşen ölür.

Hayır dile eşine, hayır gelsin başına.

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

Araba devrilince yol gösteren çok olur.

Acıkan doymam, susayan kanmam sanırmış.

Kurt kocayınca, köpeğin maskarası olur.

Sevilmedik ot, insanın başucunda biter.

Ağlarsa anam ağlar, başkası yalan ağlar.

Cahil adam, meyve vermeyen ağaca benzer.

Fukaranın şaşkını, beyaz giyer kış günü.

Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır.

Bağa var izin olsun, yemeye yüzün olsun.

Söz var bitirir, söz var baş yitirir.

Her evin işi, her dağın kışı kendinedir.

Türk Atasözleri

Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.

Ağaca dayanma kurur,insana dayanma ölür.

Bağa bak üzüm olsun, yemeğe yüzün olsun.

İnsan doğduğu yerde değil, doyduğu yerde.

İstediğini söyleyen, istemediğini işitir.

Çocuğuna iş buyuran, ardınca kendi gider.

Ağacın meyvesi olunca, başını aşağı eğer.

Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır.

Çarşambanın gelişinden perşembe bellidir.

İğneyi kendine batır çuvaldızı başkasına.

Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek içer.

Budalanın yağı çok olursa sakalına sürer.

Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.

Açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna.

İşin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol.

İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur.

Atın iyisi doru, yiğidin iyisi deli derler.

Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz.

At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır.

Her bildiğini söyleme, her söylediğini bil.

Her şey incelikten insan kabalıktan kırılır.

Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun.

Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.

Zengin adam, elindeki kendine yeten adamdır.

Kalabalıktan dilini, sofradan elini kısa tut.

Bilmediğin işe karışma, bilmediğin yola gitme!

İstenmeden yenen aş, ya karın ağrıtır, ya baş.

Deveye boynun eğri demişler, nerem doğru demiş.

Çağırılan yere erinme; çağrılmayan yere görünme.

Acındırırsan arsız olur, acıktırırsan hırsız olur.

Büyük dağa kar yağmadıkça, küçük dağa sıra gelmez.

Yunan Atasözleri

Bu sayfamızda Yunan Atasözleri yer almaktadır. Acı acıyı unutturur. Servet uyurken gelir. D

Aslan bile kendini sineklerden korumak zorundadır.

Cemaat ne kadar çok olsa, imam yine bildiğini okur.

Anlayama sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.

Akıllı bildiğini söylemez, deli söylediğini bilmez.

Sağır bir kocayla, kör bir kadın mutlu bir çifttir.

Suyun yavaş akanından, insanin yere bakanından kork.

Bin atın varsa bin dinlen, bir atın varsa in dinlen.

Çok söyleme arsız edersin, aç bırakma hırsız edersin.

Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar.

Kimse komşusuna gereksinim duymayacak kadar zengin değildir.

Acı söz insanı dininden, tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.

Saç kıvamını bulur hamur tükenir, yaş kıvamını bulur ömür tükenir.

Yarım hakim maldan, yarım hekim candan, yarım hoca da imandan eder.

Aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur, çok değme arsız olur.

Öğüt, bir hazine kadar değerli olduğu halde genellikle bedava verilir.

Kurda neden boynun kalın demişler; kendi işimi kendim görürüm de ondan demiş.

@BERAT KARTAL 4 yıl önce

Bende 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗😁😁😁

@Baran şaşaz 5 yıl önce

Çok iyi çok beğendim

@Jskfjsakjd 6 yıl önce

Teşekkürler senin sayende ödevimi yapabildim??

@Dfghjmö 6 yıl önce

Manyaak bir atasözü sayfası.

@Zerdaa 7 yıl önce

Çobanın sopası olmasa kurtlar açlık nedir bilmezdi.

@Ecemsu 7 yıl önce

Teşekkürler ödevimi çok yardımcı oldu.

@Adımı unuttum 7 yıl önce

Berbat bu ne ya, bide zamanımı çaldınız.

@Maraşlı Can4646 7 yıl önce

Bence çok güzel bir yer, keşke Türkçe Matematik Fen Sosyal ve Dini de ilk konu sonra testini yapsaydınız bence çok kısa teşekkür ederim saygılarımla.

@abbasi kılınç 8 yıl önce

Eşeğin yavrusu sıpa terbiyesi sopa.

@Rggg 8 yıl önce

İyi ama çok uzun.

@Ahmet Yavuz 8 yıl önce

S.aleykum çok kıymetli sözler var. Tşk ediyoruz, ALLAH razı olsun.

@Rojin Kılıç ❤ 8 yıl önce

Arkadaşlar ben sizin yazdığınız yorumları hiç beğenmedim. Benim kadar güzel olamaz sizinkiler... Bence herkes benim yazdığım yorumu beğenecek hahaha kim yaptıysa çok güzel olmuş. ☺☺☺

@Sabahattin Demir 8 yıl önce

Cehennem acı çektiğimiz yer değil, acı çektiğimizi kimsenin bilmediği yerdir… HALLACI MANSUR

@:-) 8 yıl önce

Harika atasözleri kitabımda böyle kısa yok tebrikler ...........

SÜPER BE 100 ÜSTÜNDEN 100 10 yıldız 5puan
Ellerinizle sağlık

@furkan bozdaş 9 yıl önce

Süper olmuş ellerinize sağlık.

@merve yildirim 9 yıl önce

Atasözleri çok harikaydı.

@Abbasi Kılınç 8 yıl önce

Eşeğin yavrusu sıpa, terbiyesi sopa.

@Ebh 8 yıl önce

Aynen süper

@Sanane 8 yıl önce

Hiç güzel değil ❤❤❤❤❤??

@esra üzümcü 10 yıl önce

Benim istediğim atasözü burada değil.

@Enes?? 8 yıl önce

Bence bu ata sözleri çok güzel ??? harika.

@sanane 9 yıl önce

Hiç güzel diiil yaaa.


Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız