İngiliz Atasözleri

İngiliz Atasözleri
5 yorum

Bu sayfamızda; İngiliz Atasözleri, İngilizce Atasözleri, Türkçe-İngilizce Atasözleri ve Çevirileri yer almaktadır.

TÜRKÇE-İNGİLİZCE ATASÖZLERİ

A HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE ATASÖZLERİ

Add fuel to the fire. Yangına körükle gitmek.

A bag of nerves. Heyecandan tir tir titreyen.

As black as thunder. Öfkeli, burnundan soluyan.

18. A quiet baby gets no suck . Ağlamayana meme yok.

A barking dog never bites. Havlayan köpek ısırmaz.

As you sow, you shall reap. Ne ekersen onu biçersin.

All his geese are swans. Kuzguna yavrusu şahin görünür.

Ask for it/trouble . Belasını aramak, aranmak, kaşınmak.

The apple of someone’s eye. Çok sevilen kişi, gözbebeği.

All that glitters is not gold. Her sakallıyı deden sanma.

A penny saved is a penny gained. Damlaya damlaya göl olur.

As you make your bed, so you lie on it. Kendi düşen ağlamaz.

A bad/rotten apple. İşe yaramaz kişi ya da şey, çürük elma.

A change is as good as a rest. Tebdili mekânda hayır vardır.

A rolling stone gathers no moss. Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

Actions speak louder than words. Lafla peynir gemisi yürümez.

Apple never falls far from the tree. Armut dalının dibine düşer.

A drowning man will catch at a straw. Denize düşen yılana sarılır.

A good beginning is half the battle. Başlamak bitirmenin yarısıdır.

All things come to those who wait. Bekleyen derviş muradına ermiş.

Actions speak louder than words. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz.

A friend in need is a friend indeed. İyi dost kara günde belli olur.

27. As white as a sheet. (Korkudan) bembeyaz kesilmiş, beti benzi atmış.

An apple a day keeps the doctor away. Elma girmeyen eve doktor girer.

A burnt child dreads the fire. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.

All truth is not always to be told. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

A bag of bones. Bir deri bir kemik, iğne ipliğe dönmüş, kemikleri sayılan.

A bird in the hand is worth two in the bush. Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir.

A word to the wise is enough. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.

A living dog is better than a dead lion. İngiliz Atasözleri Aslanın ölüsünden tilkinin dirisi yeğdir.

A man is known by the company he keeps. Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.

Among the blind the one-eyed man is king. Adam olmayan köyde keçiye Abdurrahman Çelebi derler.

B HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE ATASÖZLERİ

Bad news travels fast. Kötü haber tez yayılır.

Blood is thicker than water. Et tırnaktan ayrılmaz.

Better bend than break. Eğilen baş kesilmez.

Better lose the saddle than the horse. Zararın neresinden dönülse kardır.

Better late than never. Geç olsunda güç olmasın.

Be swift to hear, slow to speak. Bin kere düşün, bir kere konuş.

Barking dog never bites. Havlayan köpek ısırmaz.

Better be safe than sorry. https://www.neguzelsozler.com #800080;">Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak hayırlıdır.

Big fish eat little fish. Büyük balık küçük balığı yutar.

The biter is sometimes bit. Ava giden avlanır.

C HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE ATASÖZLERİ

Cheats never prosper. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

Coming events cast their shadows before. Perşembe’nin gelişi çarşamba’dan bellidir.

Cast ne’er a clout till May is out. style="color: #800080;">Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.

Charity begins at home. Önce can sonra canan.

Children and fools speak the truth. Bir çocuktan bir deliden al haberi.

Cleanliness is next to godliness. Temizlik imandan gelir.

Cheats never prosper. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

Cowards die many times before their deaths. Korkunun ecele faydası yoktur.

Christmas comes but once a year. Papaz bir kere pilav yer.

Care/Curiosity killed the cat. Ağacı kurt, insanı dert yer.

Clothes do not make the man. Eşeğe altın semer vursalar yine eşektir.

Cut your coat according to your cloth. Ayağını yorganına göre uzat.

D HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE ATASÖZLERİ

Don’t count your chickens before they are hatched. Dereyi görmeden paçaları sıvama.

Dead mice feel no cold. Acı patlıcanı kırağı çalmaz.

Decline begins by internal strife. Ağacın kurdu içinden olur.

Dog dosent eat dog. İt iti ısırmaz.

Don’t teach your grandmother to suck eggs. Tereciye tere satılmaz.

Do as the Romans do when in Rome. Ya bu deveyi güdersin, ya bu diyardan gidersin.

A drowning man will clutch at a straw. Denize düşen yılana sarılır.

Diamond cut diamond. Dinsizin hakkından imansız gelir.

Do as I say, not as I do. Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma.

Dogs bark, but the caravan goes on. İt ürür, kervan yürür.

Don’t change horses in mid-stream. Irmaktan geçerken at değiştirilmez.

E HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE ATASÖZLERİ

Early bird gets/catches the worm. Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma.

Easy come, easy go. Haydan gelen huya gider.

Empty sacks will never stand upright. Boş çuval ayakta (dik) durmaz.

Empty vessels make the most sound. Boş fıçı çok langırdar.

Even the best steed sometimes stumbles. Düşmez kalkmaz bir Allah.

Every cloud has a silver lining. Her işte bir hayır vardır.

Every cock will crow upon his own dunghill. Her horoz kendi çöplüğünde öter.

Every herring must hang by its own gill. Her koyun kendi bacağından asılır.

Everything comes to him who waits. Sabreden derviş muradına ermiş.

The exception proves the rule. İstisnalar kaideyi bozmaz.

Every man is his own enemy. İnsan kendisinin düşmanıdır.

Empty vessels make the most noise. Boş teneke çok ses çıkartır.

Each day brings its own bread. Gün ola hayrola.

Easy come,easy go. Haydan gelen huya gider.

Enough is as good as a feast. Azı karar çoğu zarar.

F HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE ATASÖZLERİ

A friend in need is a friend indeed. Dost kara günde belli olur.

First come, first served. Sona kalan dona kalır.

Fish and guests stink after three days. Misafirlik üç gündür.

The fish always stinks from the head downwards. Balık baştan kokar.

G HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE ATASÖZLERİ

Give a dog a bad name and hang him. İnsanın adı çıkacağına canı çıksın.

God tempers the wind to the shorn lamb. Garip kuşun yuvasını Allah yapar.

Good seed makes a good crop. Ne ekersen onu biçersin.

Good wine needs no bush. Görünen köy kılavuz istemez.

Great minds think alike. Aklın yolu birdir.

The grass is greener on the other side of the fence. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.

Give a dog a bad name and hang him. Adamın adı çıkacağına canı çıksın.

Good words are worth much, and cost little. Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.

H HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE ATASÖZLERİ

He who hesitates is lost. Kararını geciktirirsen fırsatı kaçırırsın.

He that laughs last laughs best. Son gülen iyi güler.

Health is better than wealth. Her işin başı sağlık.

He that seeks finds. Arayan Mevlasını da bulur belasını da.

He who hesitates is lost. Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer.

History repeats itself. Tarih tekerrürden ibarettir.

I HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE ATASÖZLERİ

If you chase two rabbits, you will not catch either one. Bir koltukta iki karpuz taşınmaz.

It never rains, but pours. Aksilikler hep üst üste gelir.

It’s not over until the fat lady sings. Dereyi görmeden paçayı sıvamak.

If you can’t beat them, join them. Bükemediğin eli öpeceksin.

If you want a thing done well, do it yourself. Kendi işini kendin gör.

In for a penny, in for a pound. Battı balık yan gider.

It is easy to be wise after the event. Araba devrilince yol gösteren çok olur.

L HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE ATASÖZLERİ

Love is blind. Âşığın gözü kördür.

M HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE ATASÖZLERİ

A man is known by the company he keeps. Arkadaşını söyle, kim olduğunu söyleyeyim.

Make haste slowly. Acele işe şeytan karışır.

Make hay while the sun shines. Su akarken testiyi doldurmalı.

Man proposes, God disposes. Murat insandan, takdir Allah’tan.

Many a little makes a mickle. Damlaya damlaya göl olur.

Many hands make light work. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

Men make houses, women make homes. Yuvayı dişi kuş yapar.

Money makes money. Para parayı çeker.

Money talks. Para her kapıyı açar.

N HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE ATASÖZLERİ

Never cast a clout till May be out. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.

Never put off till tomorrow what may be done today. Bugünkü işi yarına bırakma.

O HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE ATASÖZLERİ

Once bitten, twice shy. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.

One swallow does not make a summer. Bir çiçekle yaz olmaz.

R HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE ATASÖZLERİ

A rolling stone gathers no moss. Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

S HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE ATASÖZLERİ

A soft answer turneth away wrath. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

A stitch in time saves nine. Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır.

Safe bind, safe find. Eşeğini sağlam kazığa bağla.

Set a thief to catch a thief. Dinsizin hakkından imansız gelir.

Silence gives consent. Sükut ikrardan gelir.

Speech is silver, but silence is gold. Söz gümüş ise sükut altındır.

Still waters run deep. Yumuşak huylu atın çiftesi pek olur.

Strike while the iron is hot. Demir tavında dövülür.

The shoemaker’s son always goes barefoot. Terzi kendi söküğünü dikemez.

The sins of the fathers are visited upon the children. Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır.

T HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE ATASÖZLERİ

There is an exception to every rule. İstisnalar kaideyi bozmaz.

There is no accounting for tastes. Zevkler ve renkler tartışılmaz.

There is no smoke without fire. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

Those who live in glass houses shouldn’t throw stones. Sırça köşkte oturan, komşusuna taş atmamalı.

To err is human ( to forgive divine). Hatasız kul olmaz.

Too many cooks spoil the broth. Horozu çok olan köyün sabahı geç olur.

Two heads are better than one. Bir elin nesi var iki elin sesi var.

W HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE ATASÖZLERİ

What can’t be cured must be endured. Başa gelen çekilir.

What is bred in the bone will never come out of the flesh. Armut dalının dibine düşer.

What the eye doesn’t see, the heart doesn’t grieve over. Göz görmeyince gönül katlanır.

When the cat’s away, the mice will play. Kedinin olmadığı yerde fareler cirit atar.

While there is life, there is hope. Çıkmayan candan ümit kesilmez.

Who pays the piper calls the tune. Parayı veren düdüğü çalar.

Words cut more than swords. Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez.

Y HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE ATASÖZLERİ

You cannot teach an old dog new tricks. Ağaç yaşken eğilir.

You can’t fit a square peg into a round hole. Zorla güzellik olmaz.

İNGİLİZ ATASÖZLERİ

Nakit kraldır.

Merak kediyi öldürür.

Ölüm takvim kullanmaz.

Büyük balık dipte yüzer.

Global bak, yerel davran.

Her kuş kendi türüyle uçar.

Uzun sürecekse hemen başla.

Her parlayan altın değildir.

Sabır, nezaket ve kudrettir.

Sessiz sular, derinden akar.

Öncelikli işinizi ilk yapın.

İngiliz’in evi onun kalesidir.

Çocukları duymayınız, görünüz.

Sonu iyi biten her şey iyidir.

Bozulmamışsa düzeltmeye çalışma.

Cesaret, başarının başlangıcıdır.

Gerekeni yapmak en kolay çözümdür.

El çok olursa, iş su gibi ilerler.

Herkes kendi geleceğinin mimarıdır.

Gençliği yıkan, paranın bolluğudur.

Para korku, parasızlık üzüntü doğurur.

Yaşlı köpeğe yeni numara öğretemezsin.

Mutlu doğmak, zengin doğmaktan iyidir.

Kalite pahalı değil, paha biçilemezdir.

Politika belli etmeden dönme sanatıdır.

Ucuz şey alabilecek kadar zengin değilim.

Günde bir elma sizi doktordan uzak tutar.

Eğitime büyükanneyi eğitmekle başlanmalı.

İyi bir başlangıç, iyi bir bitiş demektir.

Küçük şeyler, küçük beyinleri meşgul eder.

Bir gram önlem, bir kilo tedaviden iyidir.

Nisan yağmurları mayıs çiçeklerini getirir.

Atı suya götürmek kolay ama içirmek zordur.

Büyük insan, kendi hatasını dile getirendir.

Geçen senenin yuvasına bu senenin kuşu gelmez.

Kızamayan insan ahmaktır, kızmayansa akıllıdır.

Sırça köşkte oturan, taş atmaktan çekinmelidir.

Davranışlar kelimelerden daha gür sesle konuşur.

İnsan her tecrübeyi yaşayacak kadar uzun yaşamaz.

İnsanlar bilmedikleri konularda daha çok konuşurlar.

En güçlü hafıza, en zayıf mürekkepten daha solgundur.

Düşünmeden konuşmak, nişan almadan ateş etmeye benzer.

Kusurlarını yüzüne söyledikleri için düşmanlarını sev.

Başarısızlığa giden yol, iyi niyet taşlarıyla döşelidir.

İşin içine çok aşçı girdi mi, çorbanın tadı tuzu kalmaz.

Cahiller okumuşların cevaplayamayacağı soruları sorarlar.

Borç boynumuza kendi elimizle taktığımız esaret zinciridir.

Mezarlıklar kendilerini vazgeçilmez sanan kişilerle doludur.

Bir zincirin gücü, o zincirin en zayıf halkasının gücüne eşittir.

Kadınlar gülebildikleri zaman gülerler, istedikleri zaman ağlarlar.

Dünyanın en iyi hekimleri; Dr. Perhiz, Dr. Sessizlik, Dr. Neşe’dir.

Dilemekle, hayal kurmakla problemler çözülseydi, bir tane fakir kalmazdı dünyada.

Taşın mı testiye, testinin mi taşa çarptığının önemi yoktur, her iki durumda da olan testiye olur.

@Adsız 8 yıl önce

Nasıl iş yapıyorsunuz yaa beceremiyecekseniz hiç bulaşmayın daha iyi....

@Adsız 8 yıl önce

Iğrenç olmuş, atasözlerinin ingilizceleri yok burada.

@Star 8 yıl önce

Iğrenç miğdem bulandı.

@angel 10 yıl önce

Aldatmayı beceremeyecek kadar yeteneksiz değil tenezzül edemeyecek kadar tokum...

@bulent akbas 10 yıl önce

Atasözleri insanlar ders çıkarmaları için gereklidir. Eşlere örnek olsun. iyi geceler.

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız