İngilizce Güzel Sözler

İngilizce Özlü Sözler
2 yorum

Bu sayfamızda; İngilizce Güzel Sözler, İngilizce Sözler yer almaktadır.

İNGİLİZCE SÖZLER

Beauty will save the world.
Dünyayı güzellik kurtaracak.

It’s not over until you win.
Sen kazanana kadar bitmeyecek.

Nothing is what it seems.
Hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

There is always room at the top.
Zirvede her zaman yer vardır.

Do it today, or regret it tomorrow.
Bugün yap ya da yarın pişman ol.

It’s always too early to quit.
Her zaman vazgeçmek için çok erkendir.

Do what is right, not what is easy.
Doğru olanı yap, kolay olanı değil.

Everything you can imagine is real.
Hayal edebileceğin her şey gerçektir.

Paradise is always where love dwells.
Cennet daima aşkın yaşadığı yerdedir.

The secret of getting ahead is getting started.
İleriye gitmenin yolu başlamaktır.

Life is the sum of all your choices.
Hayat, tercihlerinizin toplamıdır. Albert Camus

Whoever is happy will make others happy too
Mutlu olan, başkalarını da mutlu edecektir.

You only live once so thinh twice.
Sadece bir kere yaşıyorsun, o yüzden iki kere düşün.

It’s hard to beat a person who never gives up.
Asla pes etmeyen bir insanı yenmek zordur.

İngilizce Mesajlar

Bu sayfamızda; İngilizce Mesajlar, İngilizce Sözler, İngilizce Güzel Mesajlar ve İngilizce Güzel Söz

Love the life you live. Live the life you love.
Yaşadığın hayatı sev. Sevdiğin hayatı yaşa.

Men never remember, but women never forget.
Erkekler hatırlamaz, kadınlar ise asla unutmaz.

The two most powerful warriors are patience and time.
İngilizce Güzel Sözler /> En güçlü iki savaşçı sabır ve zamandır.

Being good is easy, what is difficult is being just.
İyi olmak kolaydır; zor olan adil olmaktır. Victor Hugo

Life is what happens while you are busy making other plans.
Hayat, sen planlar yaparken başından geçenlerdir.

That which does not kill us makes us stronger.
Bizi öldürmeyen şey, bizi daha da güçlendirir. Friedrich Nietzsche

Some love lasts a lifetime. True love lasts forever.
Bazı aşklar bir ömür boyu sürer. Gerçek aşk sonsuza kadar sürer.

It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.
Durmadığın sürece ne kadar yavaş gittiğinin önemi yoktur.

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
Gelecek, hayallerinin güzelliğine inananlara aittir.

It is during our darkest moments that we must focus to see the light.
En karanlık anlarımızda ışığı görmeye odaklanmalıyız.

Only I can change my life. No one can do it for https://www.neguzelsozler.com me.
Hayatımı sadece ben değiştirebilirim. Bunu benim için başka kimse yapamaz.

Do not disturb someone who does not feel your absence with your presence.
Yokluğunuzu hissetmeyeni varlığınızla rahatsız etmeyin.

In a world where death exists, nothing is actually serious.
Ölümün olduğu bir dünyada hiçbir şey ciddi değildir aslında. Franz Kafka

True love doesn’t have a happy ending, because true love never ends.
Gerçek aşk mutlu sonla sona ermez, çünkü gerçek aşk asla bitmez.

There is an infinite amount of hope in the universe, but not for us.
Evrende sonsuz miktarda umut var, fakat bizim için değil. Franz Kafka

Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.
Sevdiğin bir işi seç, böylece hayatta tek bir gün bile çalışmamış olursun.

You can cut all the flowers, but you cannot keep spring from coming.
Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelmesini engelleyemezsiniz. Pablo Neruda

Love is not just looking at each other, it’s looking in the same direction.

Aşk birbirine bakmak değil, birlikte aynı yöne bakmaktır. Antoine de Saint-Exupéry

If it is important to you, you will find a way. If not, you’ll find an excuse.
Eğer senin için önemliyse bir yolunu bulursun. Eğer değilse bir bahane bulursun.

Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.
Yolun gittiği yere gitmeyin, yolun olmadığı yere gidin ve bir iz bırakın.

And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.
Müziğin sesini duymayanlar, dans edenleri deli sanıyor. Friedrich Nietzsche

In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.
Hayat ile ilgili öğrendiğim her şeyi üç kelime ile özetleyebilirim: hayat devam ediyor. Robert Frost

Put your heart, mind, and soul into even your smallest acts. This is the secret of success.
Yaptığın en küçük harekete bile kalbini, aklını ve ruhunu kat. Başarının sırrı budur.

Keep smiling, because life is a beautiful thing and there’s so much to smile about. Marilyn Monroe
Gülümsemeye devam et, çünkü hayat güzel bir şey ve gülümsemek için çok şey var.

The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Nelson Mandela
Yaşamdaki en büyük zafer asla düşmemek değil, her düştüğümüzde yükselmektir.

Great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people.
Büyük beyinler fikirleri, ortalama beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur. Eleanor Roosevelt

Bu Sayfayı Değerlendir
@Hayat seninle guzel 2 yıl önce

We all are born to die, do not feel more special than me.

@Bir sair kalbi 2 yıl önce

Take it back
(Geri al)

Repeat after me
(Beni tekrar et)

Eyyy Trump if you have dolar I have ALLAH too :d
(Eyyy Trump senin doların varsa benimde ALLAH' ım var) :D

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız