Hz. Nuh Sözleri

Hz. Nuh Güzel Sözler
2 yorum

Bu sayfamızda Hz. Nuh Sözleri ve Hz. Nuh Hayatı yer almaktadır.

HZ. NUH SÖZLERİ

Hz. Nuh Aleyhisselam ölüm döşeğinde iken oğlu Şam’a şu öğütleri vermişti:
Bunlardan (ilk) ikisini asla bırakmayın diğer ikisini de asla yapmayın
1. La ilahe illallah
2. Subhanallah vebi hamdihiy’dir
3. Gavurluktan (sakının)
4. Kibir’den sizi uzak durun.

Ey oğlum! Kalbinde zerre miktarı şirk olduğu halde kabre gitme! Çünkü Allahın huzuruna müşrik olarak gidenler için bir delil yoktur.

Oğlum! Kalbinde zerre miktarı kibir bulunduğu halde kabre girme! Çünkü kibriya (azamet) ve büyüklük yüce Allahındır. Onunla çekişen kimseye Allah gazap eder.

Ey Oğlum! Kalbinde zerre miktarı rahmetten ümit kesmiş olarakda kabre girme! Çünkü sapıklığa düşmüş kimseden başkası, Allahın rahmetinden ümit kesmez.

Sana tavsiyem şudur ki:
Seni iki şeyden yasaklıyor ve iki şeyi emrediyorum:
Emrim, Lâilâhe illallah ile Sübhanallahi Hz. Nuh Sözleri ve bihamdihi kelimeleridir.
Bunlar herşeyin duasıdır, halk bunlarla rızıklanır, Seni şirkten ve kibirden de yasaklıyorum.

HZ. NUH’UN HAYATI

Hazret-i Âdem’den sonra insanlar çoğalmış, birçok yerleri imar etmiş fakat Allah’ın birliğine dayanan gerçek tevhid dinini bırakıp putlara tapmaya başlamışlardı. Kendilerine kırk veya elli yaşında bulunan Hazret-i Nuh aleyhisselâm peygamber gönderildi. Bu muhterem peygamberin dokuz yüz elli sene süren öğütlerini dinlemediler. Sonunda Hazret-i Nuh, Yüce Allah’ın emri ile gemi yaptı. Bu gemi tamamlandıktan sonra gökten yağmurlar yağmaya, yer derin sular fışkırma, denizler kaynayıp taşmaya başladı, sular bütün yeryüzünü kapladı. Dağların tepelerini bile aştı. Buna “Tufan” olayı denir ki, rivayete göre Hazret-i Âdem’in yaratılışından “2242” sene sonra olmuş, beş veya yedi ay devam etmiştir.

Nuh aleyhisselâm, Sam, Ham ve Yafes adındaki üç oğlu ile diğer müminleri ve uygun gördüğü hayvanlardan birer çifti gemiye almış, bunun dışında https://www.neguzelsozler.com kalanlar suların içinde boğulup gitmişlerdir. Hazret-i Nuh’un Yam veya Ken’an adındaki oğlu da kendisine inanmayıp bu günahkâr kavim arasında boğulup gitmiştir.

Hz. Muhammed Sözleri

Hz. Muhammed Sözleri, Hz. Muhammed (s.a.v.) Sözleri, Rasulullah (s.a.v.) Sözleri ve Hadisleri yer al

Daha sonra yağmurlar kesilmiş, sular çekilmeye başlamış, Hazret-i Nuh’un gemisi de, Musul civarında “Cudi” denilen dağın üzerine Muharrem’in onuna rastlayan “Aşura” gününde oturmuştu. Rivayete göre kırkı erkek kırkı dişi olmak üzere seksen kişiden ibaret bulunan gemi halkı karaya çıkmış, Yüce Allah’ın dinine bağlı kaldıkları için selâmete ermişlerdi.

Hazret-i Nuh’a ikinci Adem denir. Çünkü yeryüzündeki insanlar Tufandan sonra bütün onun neslinden türeyip yeryüzüne dağılmış, aralarında başka başka diller meydana gelmiştir.

Rivayete göre Hazreti Nuh’un oğlu bulunan Sam, Arabıan. Farsların, Rumların, Ham Sudan kavminin, Yafes de Türklerin ilk babasıdır. Hazret-i Nuh Tufan’dan sonra altmış sene veya üç yüz elli sene kadar daha yaşamıştır.

Nuh aleyhisselâm ve diğer kimselerin çok uzun seneler yaşamış oldukları çok görülemez. Yüce Allah ilk insanlar, hikmeti gereği çok yaşatmıştır. Allah’ın kudretine göre güçlük yoktur. Zaten varlığımızın her anı onun kudreti ile ayaktadır. Yoksa bir an bile yaşamak mümkün değildir. Onun için Yüce Allah dilediğini uzun ömre kavuşturur. Artık bu seneleri ay ve mevsimlere çevirmeye gerek yoktur.

Tufan olayına gelince, bu alimlerin çoğunluğuna göre genel olmuştur. Bütün yeryüzünü kaplamıştır. En yüksek dağların tepelerinde görülen deniz hayvanlarının fosilleri de bunu kuvvetlendiriyor. Bazı alimlere göre de, özel bir bölgede olmuştur. Yalnız Hazret-i Nuh’un bulunduğu Babil bölgesine ve etrafına aittir. Gerçeğini Allah Teala Hazretleri bilir.

Kaynak: Büyük İslam İlmihali – Ömer Nasuhi Bilmen s.478

@İzzet 8 yıl önce

İnsanlara acıyan Allaha şükürler olsun.

@yunus baybura 10 yıl önce

sana tavsıyem şukur ki senı iki şeyden yasaklıyor ve iki şeyi emredıyorum emrım lailahe illallah ile sübhanallahı ve bıhamdıhı kelimelerıdır bunlar herşeyın duasıdır halk bunlarla rızıklanır senı şirkten ve kıbırde yasaklıyorum hz nuh

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız