Hz. İsa Sözleri

Hz. İsa Güzel Sözler
12 yorum

Bu sayfamızda Hz. İsa Sözleri, Hz. İsa Öğütleri, Hz. İsa Nasihatleri yer almaktadır.

Komşunu kendin gibi sev.

Tövbe et. Elindeki cennetin krallığı için.

Arayan bulacaktır ve kapı onu tıklatana açılacaktır.

Allah bir serçenin yere düşmesini bile görür ve önemser.

Gerçeği bilmelisiniz ve sadece gerçek sizi özgürleştirebilir.

Din ehlini kin ehlinden ayırt et; Hak’la oturanı ara, onunla otur!

Temiz şeyler temizlere aittir; pis şeyler de pislere. kendine gel!

Tanrı ruhtur, O’na tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar.

Bedenin ışığı gözdür. Gözünüz sağlamsa, tüm bedeniniz aydınlık olur.

Bir kimse sudan ve Ruh’tan doğmadıkça Tanrı’nın egemenliğine giremez.

Akıllı, o kişidir ki, çekinilen belada dostların ölümünden ibret alır.

Söz söylemek için önce dinlemek gerekir. Söze, kulak verme yolundan gir.

Dünyayı kendinize efendi edinmeyin ki, o da sizi kendisine köle etmesin.

Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.

Maksada sabırla erişilir, aceleyle değil. Sabret, doğrusunu Allah daha iyi bilir.

Perhiz, şüphe yok ki ilacın aslıdır. Düşüncelerden perhiz et de can kuvvetini gör!

Sakın, endişelerden sakın! Fikir, aslan ve yaban eşeğidir; gönüller de ormanlıklar.

Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna canını vermesinden Hz. İsa Sözleri daha büyük bir sevgi yoktur.

Nefis, çok övülmesi yüzünden firavunlaştı. Alçak gönüllü, hor, hakir ol; ululuk taslama!

Ok gibi doğru ol da yaydan kurtul. Çünkü her doğru okun, yaydan fırlayacağına şüphe yoktur.

Dinleme ihtiyacı olmaksızın anlaşılan söz, ancak tamahsız ve ihtiyaçsız olan Allah’ın sözüdür.

Dünyanın lütfetmesi ve yaltaklanması, hoş bir lokmadır, ama az ye. Çünkü ateşten bir lokmadır!

Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, ne ödülünüz olur? Vergi görevlileri de öyle yapmıyor mu?

Yoksa; senin bu letâfetin, bu güzelliğin kalmayınca o, seninle düşüp kalkanlar, senden usanırlar.

Yağmurlu gündür, gece çağına kadar yürü! Bu yağmur bildiğimiz yağmur değil, Rahmet yağmurlarından.

Kin yüzünden yol azıtanlara kin tutma. Çünkü onların https://www.neguzelsozler.com kabirlerini de kin tutanların yanına kazarlar.

Dar kapıdan girin. Çünkü kişiyi yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur.

Nice sağlam vücut, sağlıklı çehre ve tatlı sözlü dil, yarın cehennem katları arasında feryat edecektir.

Birçokları, “Ben O’yum” ve “Zaman yaklaştı” diyerek benim adımla gelecekler. Onların ardından gitmeyin.

Sel akmaya başlar başlamaz önünü kes, yolunu bağla. Yoksa alemi perişan ve harap eder, her tarafı yıkar.

Yerde ne bağlarsanız, göklerde de onu bağlayacaksınız. Yerde ne çözerseniz, göklerde de onu çözeceksiniz.

Zamanınızdaki günlerde Rabbinizin güzel kokuları vardır. Kendinize gelin; o güzel kokuları almaya çalışın.

Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin.

Benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su, içende sonsuz yaşam için fışkıran bir su kaynağı olacak.

Tanrı’nın egemenliği, bir adamın bahçesine ektiği hardal tanesine benzer. Tane gelişip ağaç olur, kuşlar dallarında barınır.

İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Kutsal Yasa’nın ve peygamberlerin söylediği budur.

Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapıyı çalana kapı açılır.

Sen mâdem ki zahiri önü, sonu düşünmektesin, ancak ve ancak bu gam ve neşe alemindesin. Ey hakikatte yok olan!. Yok olan; nerede ön, nerede son!

Kardeşinin gözündeki kıymığı görüyorsun; ama kendi gözündeki kalası görmüyorsun. Kendi gözündeki kalası çıkardığın zaman, kardeşinin gözündeki kıymığı çıkartabilmek için göreceksin.

Ağızdan çıkan, yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, cinsel ahlaksızlık, hırsızlık, yalan tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır.

Dünyaya ışık geldi, ama insanlar ışığın yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder ve işleri açığa çıkmasın diye ışığa gelmez.

Gittiğiniz her yerde Göklerin Egemenliği’nin yaklaştığını duyurun. Hastaları iyileştirin, ölüleri diriltin, cüzamlıları temiz kılın, cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin.

Ferisiler ve kâtipler bilginin anahtarlarını ele geçirdiler ve onları sakladılar. Onlar girmediği gibi girmek isteyenlerin de girmesine izin vermediler. Siz, bununla beraber, yılanlar kadar zeki ve güvercinler kadar saf olun.

Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar.

(Cin etkisindeki bir çocuğu iyileştirdikten sonra “Biz cini neden kovamadık?” diyen havarilerine) İmanınız kıt olduğu için. Size doğrusunu söyleyeyim, bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dağa, ‘Buradan şuraya göç’ derseniz, göçer. Sizin için imkânsız bir şey kalmaz.

Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği fark etmezsin? Senin gözünde mertek varken nasıl olur da kardeşine, “İzin ver de gözündeki çöpü çıkarayım” dersin? Seni ikiyüzlü! Önce kendi gözündeki merteği çıkar, o zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün.

Ne mutlu ruhta yoksul olanlara! Göklerin Egemenliği onlarındır. Ne mutlu yaslı olanlara! Onlar teselli edilecekler. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! Onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara! Onlar doyurulacaklar. Ne mutlu merhametli olanlara! Onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Onlar Tanrı’yı görecekler. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere! Göklerin Egemenliği onlarındır.

@Süleyman 2 yıl önce

Bir Mümin Kendi için istediğini din kardeşi içinde istemedikçe mümin değildir (Allah'ım bizlere dünya ve ahiret isteklerimizi ver çünkü senin herşeye gücün yeter amin )

@didem 2 yıl önce

Niye sadece dün kardeşi?

@Ali 2 yıl önce

Ben günah affedemem, günahları ancak Allah affeder.
Ben, Allah’ın resulünün yolunu hazırlamak için geldim. Bu Resul, sizden birkaç yıl sonra, İncil tahrif edilip hakiki inananların otuz kişi kadar kalacağı bir zamanda gelecektir. O zaman, Cenabı Hak, elçisini gönderecektir. Onun başının üzerinde beyaz bir bulut bulunur. O, putları kırar. Onun sayesinde, insanlar Allah’ı tanır ve ben de hakiki olarak tanınırım.
O resul güneyden gelecektir.
O resulün adı Ahmed’dir.

Barnabasın yazdığı iddia edilen ki bana da doğru gelen gerçek İncil'de yazılanlar...
Okumak isteyenler bulabilir ki ben okudum hepsini...

Görüldüğü gibi, Barnabas İncilinde, Hazret-i İsa’nın, son Peygamberin geleceğini, isminin Muhammed ile aynı manadaki Ahmet olacağını bildirdiği açıkça yazılıdır.

Bu husus, Kur'an-ı kerimde de bildirilmektedir:

Meryem oğlu İsa, "Ey İsrail oğulları, benden önce gelmiş olan Tevrat’ı tasdik eden, benden sonra gelecek ve ismi Ahmet olan bir Peygamberi müjdeleyen, size gönderilmiş bir Peygamberim" demişti. Ancak, o kendilerine apaçık delillerle gelince, bu apaçık bir sihirdir dediler.
Saf 6

@Ali 2 yıl önce

Joseph Barnabas kimdir?
İsa As ilk inananlardandır. Kıbrıs'ta doğdu. Önceleri Yahudi
dininde idi. İsa As görünce iman etti. İsa As’a inandığı ve çok
sevdiği için, Havariler ona “Barnabas” ismini verdiler.
Barnabas, nasihat verici, iyiliğe teşvik edici anlamına
gelmektedir. Fransızlar Saint Barnabe derler ve 11 Haziranda
yortusunu yaparlar.
Bolüs adındaki bir Yahudi, İsa As’ın dinine inanmış görünüp
Barnabas'a yanaştı. Yıkıcı fikirlerini aşılamak için kendisi ile
senelerce arkadaşlık etti. Kandıramayacağını anlayınca,
düşmanlığını açığa vurdu. İsa As’dan sonra Bolüs'ün ilk işi,
hakiki İncili yok ettirmek oldu. İsa, Allah'ın oğludur, dedi.
Şarabı ve domuzu helal etti. Barnabas bu yalanlara aldanmadı.
İsa As’dan gördüklerini ve işittiklerini doğru olarak yazdı. Bu
durumda İseviler ikiye ayrıldı.
Bolüsçüler (Pavlosçular), Avrupa krallarını elde edip,
kuvvetlendiler. Barnabas tarafını tutanlar ise çoğaldı. Bunlardan
Antakya piskoposu Lucian, teslise inanmadığı için 312'de
öldürüldü. Barnabas'ın yolunda olanlar İsa As insandır, Ona
tapılmaz diyorlardı. Mücadele senelerce devam etti. Lucian'ın
talebesi Libyalı Aryüs de Barnabas gibi; İsa insandır, Ona
tapılmaz dediği için İznik toplantısında aforoz edildi. Barnabas
İncilinin yok edilmesine ve bu İncili okuyanların
öldürülmelerine karar verildi. Aryüsçüler yok edilmeye
başlandı. Roma İmparatoru Büyük Kostantin pişman olup
Aryüs'ü İstanbul'a davet ettiyse de gelirken öldürüldü.
Barnabas'ın yazdığı İncil, miladın 325. senesine kadar
İskenderiye kiliselerinde okunuyordu. Papa Beşinci
Sixtus,1585-1590 arasındaki papalık zamanında, bunu
İbranice’den İtalyanca’ya tercüme ettirdi. Prusya kralının
müşaviri J.F. Cramer, bunu bulup 1713'te Osmanlılarla yaptığı
muharebeleri ile meşhur olan kitap meraklısı Prens Eugén'e
hediye etti.

Prens 1736'da öldükten sonra, kütüphanesi Viyana
(Hofbibliyothek) Kütüphanesine katıldı. Bu el yazma İncil hâlâ,
Viyana İmparatorluk Kütüphanesindedir.

325 yılında yapılan ünlü İznik konsülü kararları
olaya bak...
gerçeğini yok ettir inananları öldüttür
sahtesini 4 farklı biçimde koru
Constantin suçun büyükmüş...

@Hz.isa pergamber gibi Bir kulum sadece elci değilim. 3 yıl önce

Allah birdir son ve 1 harfi bile değişmemiş son kitabı kuran-ı kerimdir. tüm kainatı kuran düzen yaradan bir tek kendisidir. Allahın koruması altında olan kıyamete kadar değişmeyecek olan son kitap kuran-ı kerim son peygamber Hz.Muhammed sav,dir. Allahın bir olduğuna kitabı kuran-ı kerim olduğuna, son peygamber Hz.Muhammed sav olduğuna şahitlik edeceksiniz o gün geç kalanlardan olmazsınız umarım .Allah size hidayet nasip etsin birgün gerçek değişmemiş incil çıktığında birgün İsa peygamberin konuşmasını duyduğunuz da rezil perişan olcaksınız kendinize gelin o güzel peygamber hz. İsa sizden nasıl Allahı ortak koşmanızı isterdi bilmezmişiniz. Allah tüm noksan sıfatlardan münezzeh hepimizi anne karnında yaradan yaşatan şeklimizi veren Allah c.c. siz her şeyden önce onun gücünün kuvvetinin kudretinin ne kadar büyük olduğunu kavrayın gözlerinizi kapatıp hayalinize her şey sığdırabilirsiniz ama asla o hayale Allah sığmaz hayallerinizi istediğiniz kadar büyütün nasıl bi sapkınlık bu ki siz böyle bişeyi ona yakıştırıyorsunuz Hz.İsa da annesi de bizlerde Allah'ın kuluyuz onun yüceliği yanında 1 zerreyiz birgün Hz. İsa tekrar dünyaya gelecek ve onun anlattıkları karşısında sizin perişan halinizi soyunuzun perisin halini ecdadınızın perişan halini herkes görecek kendinize gelin hidayet nasip etsin size yaradan halinize acıyın başkalarını girdiğiniz kuyuya çekmeye çalışmayın unutmayın Allah'ın son dinini son kitabını son peygamberini haddini bilen yaradana şirk koşmayan kibirlenmeyen kimse bırakamaz bu çabanız boşa Allah sevdiği kulun içine doğruları koyar ilk edebi adabı öğrenin bir etrafa bakıp düşünün gözünüzü kulağınızı açında Allahta kalbinizde ışık yaksın doğru yolu görün...

@Vedat 3 yıl önce

Ondan mı peygamberin günlerce cesedini bırakıp siyasi savaşa girdiler nasılda inanmışlar.

@Yusuf 3 yıl önce

Peygamber İa doğru sözleri ALLAHIN kulu ve elçisidir, cahillerde bilsinki oğlu değildir. ALLAHIN oğlu ve benzeri yoktur uyanın artık.

@Razije 3 yıl önce

O Allahın fiziksel oğlu değil menevi oğludur.

@Hakkı 3 yıl önce

Oğlu falan değil..Petrusun uydurması onlar.. Gerçek Hristyanlik yani İsevilik doğrudur... Doğuştan bir peygmberdir. Hz.isa'nın sözleri vahiydir zaten.. Kutsal Ruh konuşmaktadır.. Biz onu Ruhu-l Kudüs ile destekledik der bakara süresinde.. Allah Hz.İsa da tecelli etmiştir..Nasıl ki ağaca tecelli edip Hz.Musa ile konuşmuştu..ok..

@Iman dostu 7 yıl önce

Affet yaaa Rab,
Affet yaaa Rab,
Bağışla bizi
Affet yaaa Rab.

@Bahar 9 yıl önce

Cok guzel sozler :))

@Sinif b 8 yıl önce

Mencede amma bu turkcedi mene azerbaycanca lazimdi

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız