Platon Sözleri

Platon Sözleri
6 yorum

Sayfamızda Platon Sözleri, Eflatun Sözleri yer almaktadır.

Sorgulanmayan bir hayat, yaşanmaya değmez.

Doğru düşünce bilgidir.

Sadece ölüler savaşların sonunu görmüştür.

Demokrasi despotluğa dönüşür.

Mutluluk bilgi ile kazanılır.

Kendini bilmek ruhunu bilmektir.

Bilirken susmak bilmezken söylemek

Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır.

Görünen değişiyor, görünmeyen değişmiyor.

Her şeyin en mühim noktası, başlangıçtır.

Gözlemle, dinle, sus, az yargıla, çok sor!

Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.

Edebini kaybeden kimse kötülükten zevk alır.

Edep sahibi yalnızca iyiliklerden zevk alır.

Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol.

Yanlış olan her yerde daima aldanmada vardır.

Dost hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.

Öğretmenlik her şeyden evvel bir tanrı sanatıdır.

Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür.

Kabilecilik ailecilik kanunsuzdur, fayda sağlamaz.

Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır.

Müziğin insanı götüreceği yer güzellik sevgisidir.

İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.

İyi görüp beğenen yani düzgün insan kanuna sarılır.

Müziğini değiştirirseniz sitenin duvarları yıkılır.

Halkını tüketen devletlerin kendileri de tükenir.!!

Kalabalıkları felsefi olarak aydınlatmak imkansızdır.

Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.

Felsefe, doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır.

Aşık olmayı beceremeyen yağ Platon Sözleri çekmeyi öğrenmek zorundadır.

İnsana aklı kazandıracak olan şey yalnız ve yalnız edeptir.

Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekânın kullanılmasıdır.

Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.

Nefsin hastalığı kendisinde ilahi siyaset adabının bulunmamasıdır.

Terbiyenin gâyesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir.

Akıl noksanlığı iki turlu olur: biri delilikten, öbürü cahillikten.

Makamını kaybedersen üzülme! Güneş de her sabah doğar ve akşam batar.

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük gelmeyenlerdir.

İşlerin doğru düzgün yürümesi için şehrin halkına edepli bir başkan lazımdır.

Şehir halkı ne kadar iyi olursa, idarecileri de https://www.neguzelsozler.com o kadar çok ilahi vasıfta olur.

Bir millet için faydalı olan şey, o milletin tabiatına ve bünyesine uygun olandır.

İnsanlar akılsızlıkları yüzünden ‘alınlarında yazılı olandan’ daha çok acı çekerler.

Gerçekten de bize verilmiş olan yüce unsur olan akıl kötüyü istemez ve mutlak iyidir.

Kendini idare etmesini bilmeyenler, kendi yurttaşlarını yönetmek iddiasında bulunamazlar.

Kanun sahibinin en önemli vazifesi; gayret gösterip edebi gerçekleştirmek ve yerleştirmektir.

Devlet işleri, devlet içinde idare edenlerle idare edilenlerin yönetime katılmasıyla gerçekleşir.

Kötülüğün yolu yakındır kolay ulaşılır ona. İyiliğin önüne ise alın teri ve vicdanı koymuştur tanrı.

Düşünceli olun, çünkü karşılaştığınız herkes inanın ki en az sizin kadar zorlu bir mücadele veriyor.

Bir hüküm, bütün insanların aynı şekilde sarılması gereken şey değildir. Mesela ihtiyarın raksı gibi.

İktidar, iktidara düşkün olmayan ve iktidardan gelecek yararlara ihtiyacı bulunmayanlara verilmelidir.

Beden terbiyesi ruhu eğitmek içindir. Bedenlerin doğrulup düzelmesi ruhun doğrulup düzelmesini sağlar.

Kuşkusuz, dedim, bilgi ruhun beşinidir. Ama bilgi satın almak, besin satın almaktan daha tehlikelidir.

Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kâmil akıl ile yürütülmezse onun sonu çöküş ve yok oluştur.

İdareciler edepli olmadıkları zaman hem kendiişleri hem de idareleri altında bulunanların işleri bozulur.

Bir insanın akıllı olmasına birşey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın.

Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın, yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır.

Bilinen bir şey hakkında araştırma yapmak gereksiz, bilinmeyen bir şey hakkında araştırma yapmak imkânsızdır.

Hak ve doğrulukla galip olan şahıs faziletli şahıs, hak ve doğrulukla galip olan şehir de faziletli şehirdir.

Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır.

Bir takım insanlar felsefeyi gereksiz görüyorlar. Fakat felsefe, İslam dinini ve düşünce dünyasını derinden etkilemiştir.

Bir karenin kenarlarıyla köşegenlerinin rasyonel orantılı olmadığı gerçeğinden habersiz olan, insan sıfatına layık değildir.

Adaletli olmak herkese eşit davranmak değildir, herkesin durumuna, konumuna göre davranmaktır. Yani adalet= eşitlik değildir!

Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar.

Zor duruma düşecek olsanız dahi dürüstlükten, hakikatten ve doğrudan vazgeçmeyin. Diğer türlüsü sizi daha zor durumda bırakacaktır.

Akıllı konuşur, çünkü onun söylemek istedikleri var; aptal konuşur, zira kendinin bir şeyler söylemek mecburiyetinde olduğunu sanır.

Sevginizi belli edin, dertlerinizi samimi olduklarınızla paylaşın ulu orta yerlerde değil. Gönül bağları kurun ki mutlu olmanız kuvvetlensin.

Adet ve kanunlar iyilik ile kabul edilmelidir. İyilik ve fayda bundadır. Baskı ve kölelik yolu ile kabul ettirilmesi ile doğacak zarar sayılamaz.

Her şey de iyi kötü olabilir. Musikide iyi olan; karakteri sağlamlaştıran, insanı cömertliğe ve cesarete, iyi ve faydalı ahlaka sevk eden musiki iyidir.

İnsanoğlu, bilgeliği sevenler siyasi gücü ellerine alana kadar veya siyasi gücü ellerinde tutanlar bilgeliği sevene kadar problemlerin bittiğini görmeyecek.

Güzel adetler kullanıldığı ölçüde pekişir, sağlamlaşır. Şayet ihmal edilirse silinip gider. Gençler ve çocuklar bunu bilemez. Öyleyse bu onlara kabul ettirilip yaptırılır.

Nerede eşcinsel ilişkiye girmenin ayıp olduğu kanaati varsa, bunun suçlusu kısmen yasaların kötülüğü, kısmen yöneticilerin despotluğu ve kısmen yönetilenlerin korkaklığıdır.

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir.

Bir zorba, ne zaman düşman ülkeyi işgalle veya anlaşmayla sustursa ve artık düşmandan korkacak bir şey kalmasa, tekrar bir başka savaşı başlatmalıdır ki insanlar bir lidere ihtiyaç duysun.

Çoğu insanlar her şeye çabuk inanıp güvenirler ve güvenip inandıkları şeylerden çabucak vazgeçebilirler. Bazı insanlar ise bazı şeylere belli bir sürede inanıp güvenirler ve bu onların hayatı olur.

Bu güzel sözümüze bir örnek verelim: kolunuz kangren oldu ise kolunuzun kesilmesi kötü bir şey değildir. Çünkü kol kesilmediği takdirde hastalık vücuda yayılır ve ölüme neden olur yani daha büyük bir kötülüğe.

Şehir halkı huy ve tabiat itibariyle iyi olmadıkları zamanlarda istibdat idaresine ihtiyaç duyabilir. İdareci karakter itibariyle müstebitse istibdat o zaman kötülenebilir. Köleler ve kötüler için istibdat en üstün iyiliktir.

Bitkilerde, bütün canlılarda, her tohumun, her fidanın yaşama gücü ne kadar büyük olursa, kendine uygun beşini, mevsimi, yeri bulamayınca göreceği zarar da o ölçüde büyük olur; çünkü kötünün iyiye zararı, iyi olmayana zararından daha çoktur.

Edep, devlet başkanları ve benzeri kişilerin tabiatına yerleşince bunu neticesi olarak iyilikler çoğalır, bunlar iyi olarak görülüp beğenilir. Böylece halk da bunların gerçek olduğuna inanır ve iyiliklerin kabulünde birleşir. İşte istenen istikamet budur.

Bir insan tanrıların varlığına hiç inanmasa da, eğer aynı zamanda dürüst bir mizacı varsa, böyle kişiler insanlardaki kötülükten nefret eder; yanlışlıklara karşı olan nefretleri, onları yanlış işler yapmaktan uzaklaştırır; haksızlıktan kaçınırlar ve namuslu yaşarlar.

Eşcinsellik, barbarlar tarafından ve aynen büyük fikirleri kölelerinin öğrenmesi açıkça liderin işine gelmediği için felsefeyi sevmedikleri gibi, eşcinselliğin yaratma eğiliminde olduğu güçlü dostlukların ve ateşli aşkların da liderin işine gelmediği despot hükümetlerin yönetimi altında yaşayan insanlar tarafından ayıp karşılanır.

Oğullarım büyüdüğünde, dostlarım onları cezalandırmanızı istiyorum sizden; eğer servetini veya herhangi bir şeyi erdemden daha çok önemserlerse veya aslında hiçbir şey değilken bir şeymiş gibi davranırlarsa, hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda utanç ve kötülük vardır.

Felsefi Sözler

Felsefi Sözler, Filozof Sözleri, Düşünür Sözleri, Felsefe Sözleri, En Yeni Felsefi Sözleri yer almak

Demokrasinin esas prensibi, halkın egemenliğidir. Ama milletin kendini yönetecekleri iyi seçebilmesi için, yetişkin ve iyi eğitim görmüş olması şarttır. Eğer bu sağlanamazsa demokrasi, otokrasiye geçebilir. Halk övülmeyi sever. Onun için, güzel sözlü demagoglar, kötü de olsalar, başa geçebilirler. Oy toplamasını bilen herkesin, devleti idare edebileceği zannedilir.

Gençler için müzik kadar beden eğitimi de önemlidir. Bunun ilk basamağını doğru beslenmek oluşturur. Bir hekim pek çok hasta görmüş tecrübeli kendisini kafasıyla tedavi edebilen bir insan olmalıdır. Diğer yandan kötülüklere savaşacak olan yargıç içinse bu durum tam tersidir. Yargıç çocukluğundan itibaren kötülerle düşüp kalkmamış ve yaşlı çevresindekileri gözlemleyerek iyi ile kötüyü ayırma tecrübesine ulaşmış olan bir kimse olmalıdır.

@Bilgi aşığı 3 yıl önce

Bunlardan bir kısmı Sokratesin sözleridir

@İSA 5 yıl önce

Platon varken islam diye bir şey yoktu ortada nasıl oluyor da hakkında söz söylüyor. Uydurun uydurun yazın.

@Ünlü birisi 3 yıl önce

Bence bunlar kesinlikle uyduruk değil. Çünkü insanlar bunca şeyi bu kadar güzel bir şekilde uyduramaz.

@ada 4 yıl önce

Vallaa bu konuda hiç bir bilgim yok haklısınız bence.

@Ünlü birisi 3 yıl önce

?????? da ne demek hani anlamadım ya ondan soruyorum.

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız