Seyyid Ahmet Arvasi Sözleri

Seyyid Ahmet Arvasi Sözleri
0 yorum

Bu sayfamızda Seyyid Ahmet Arvasi Sözleri yer almaktadır.

Bize göre;
‘İlim’ objektif gerçeği,
‘Sаnаt’ subjektif gerçeği,
‘Din’ mutlаk gerçeği аrаmаk demektir.

…ihanetin tedavisi yoktur, cezası vardır.

İnsanın açlığı, şuurun açlığıdır.

İnsan için temel problem ‘varlık’tır.

Din, insan bilgisinin başka bir görünüşüdür.

Biz zeki doğarız, fakat aklı sonradan kazanırız.

Madde dünyası, kendini çevreleyen yokluk fikrinden kurtulamaz.

Biz yalnız objeleri idrak etmeyiz, bu idrakimizi de idrak ederiz.

Allah’a kul olmak demek, başka hiçbir şeye “kul olmamak” demektir.

Şaşarım insanların haline; geçimi maaştan, şifayı ilaçtan bilirler.

Düşünen insana saygı duyulur, şartlanmış insan saygı değer bulunmaz.

Ruhun mahiyetini bilmeyen insan, maddenin de mahiyetini bilmemektedir.

Ben sayısız parçacıkları birlik prensibinde tutmaya muvaffak oldukça yaşar.

Sayılarda anlaşmak kolaydır da, kelimelerde ve kavramlarda anlaşmak zordur.

Dün ve yarın bugünümüzün iki kanadı olmuş, onlarla bu mahbeste dolaşıyoruz.

İnsanın en önemli hazinesi, bizzat insanlığıdır; insan olarak var oluşudur.

Ölüm, maddi varlığımızı değil, orjinalliğimizi ve manamızı tehdit etmektedir.

Soyutlama gücü henüz tam gelişmemiş idrakler Seyyid Ahmet Arvasi Sözleri mistisizmi anlamada güçlük çeker.

Obje ile mutlak varlık arasında bir çatışma söz konusu olamaz. Çatışma idrakimizdedir.

Her halde, tehlikeler ihtiyaçlara, ihtiyaçlar ise istek ve ilgilere vesile olmaktadırlar.

İnanıyorum ki, hem Türk hem Müslüman olmak hem de muasır dünyaya öncülük etmek mümkündür.

Batmayacağına inanarak suya bas, yürür gidersin. Mucize yürüyebilmen değil, inanabilmendir.

Varlığımızda, duyularımızda, isyan eden bir prensip vardır. Bu insan zihninin tabiatı icabıdır.

Benim milliyetçilik anlayışımda asla ırkçılığa, bölgeciliğe ve dar kavmiyet şuuruna yer yoktur.

İslam dünyasını esir almak isteyen şer kuvvetlerin ilk hedefi Türk devleti ve Türk milleti olmuştur.

Hiçbir zaman Türk’ün totemi olmamış olan bozkurt, https://www.neguzelsozler.com coğrafyamızın kültürümüze kazandırdığı bir motiftir.

Biz Müslüman Türküz. Bizi, gelecek asırlarda yine biz olarak temsil edebilecek güçlü kadrolara muhtacız.

Kadrolar değişmedikçe, anayasalar, kanunlar, kararnameler ve tüzükler değişşe bile bir mana ifade etmez.

Kesin olarak iman etmişimdir ki, müslüman Türk milleti ve onun devleti güçlüyse, İslam dünyası da güçlüdür.

Kişi kavmini sevmekle suçlandırılamaz. Kavminin efendisi, kavmine hizmet edendir. Vatan sevgisi imandandır.

İslâmiyet, hiçbir ırkın, kavmin, zümrenin, partinin, ailenin ve şahsın inhisarında değildir. O, Allah’ın dinidir.

Türk devletini yıkmak ve Türk milletini parçalamak isteyen bölücüler yalnız Türklüğe değil, İslam’a da ihanet etmektedirler.

Açlığı, sadece midelerindeki sancıdan ibaret zanneden, beyinlerindeki ve kalblerindeki açlığı duymamazlıktan gelen nice insanlar tanıdım.

Ve tarih bir gün, acz içinde kıvrana kıvrana şehadete susamış bir ülkücüden daha müthiş bir silahın keşfedilemediğini yazmak zorunda kalacaktır.

Sanat, zekâ ve hayatın, kendilerini bağlayan eşya iplerini gevşetme ve kırma gayreti içindeki isyan çığlığıdır; insanın madde mahpesi içinde soluk almasıdır.

Dinimizin ve milliyetimizin düşmanları, din ve milliyet gibi iki mukaddes varlığımızı birbirine düşman göstermek oyunundan kolay kolay vazgeçeceğe benzemiyor.

İtikat ve ibadete bid’at katan, İslamiyeti kendi dar idraklerine göre tamamlamaya kalkan beyinsizler, kendilerine ne ad verirlerse versinler, asla İslam’a hizmet etmemektedirler.

Kalkınmak, gelişmek ve çağdaşlaşmak isteyen her ülkenin yöneticileri, eğitim konusuna gereken önemi ve değeri vermek zorundadır. Bir ülkenin geri kalmışlığı, aslında insanının geri kalmışlığı demektir.

Vatanımız ve milletimiz dört bir yandan ayrı renk ve biçimde gelişen kültür emperyalizmine maruz kalmaktadır. Kapitalist ve komünist oyunlara ilaveten Arap ve Fars kültürünün ülkemizdeki tahribatı çok büyük olmaktadır.

Türk milliyetçisi, Türk içtimaî ırkını benimser, sever ve sevdirirken ailelerini de bu espri içinde kurmaya çalışır. Kozmopolitlikten hoşlanmaz. Bununla beraber, başka içtimaî ırkları da Allah’ın bir âyeti olarak değerlendirir.

Çok defa beynelminelci sloganlara yapışarak vatan çocuklarını kendi öz tarihlerine milli ve mukaddes kültür ve medeniyetlerine, milli ülkülerine yabancılaştırmaya; dinlerine, dillerine, bayrağına ve tarihine düşman etmeye çalışıyorlar.

İlk yorumu sen yapmak ister misin

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız