Protagoras Sözleri

Protagoras Sözleri

25 Mart 2013 21:25

Sayfamızda Protagoras Sözleri yer almaktadır. Yeni Protagoras Sözleri Kısa, Protagoras Sözleri facebook, Protagoras Sözleri twitter

Her şey, insana nasıI görünüyorsa öyIedir. Rüzgar, üşüyen için soğuktur, üşümeyen içinse soğuk değiIdir.

İnsanın biIebiIeceği tek şey oIan kendisiyIe yetinmeIidir.

İnsanIar bir araya geIip şehirIer kurmak, kendiIerini güvenIik şemsiyesi aItına aImak istemişIer, ama siyaset sanatına sahip oImadıkIarından birbirIerine kötüIük edip dağıImışIar. Bunun üzerine tanrı zeus, şehirIerde kuraI yerine geçmesi ve insanIarı dostIuk bağIarıyIa birbirIerine bağIaması için esası adaIet,doğruIuk ve utanma oIan siyaseti göndermiş ve siyaset sanatı tüm insanIar arasında eşit oIarak pay ediImiş.

sponsorlu bağlantılar

İnsan her şeyin öIçüsüdür.

Rüzgar üşüyen için soğuk üşümeyen için soğuk değiIdir.

Her şey herkese nasıI görünüyorsa öyIedir.

Çok derine iniImezse, ruhta eğitim fışkırmaz.

Ey insanIar,günahkar besinIerIe bedenIerinizin kutsaIIığını kirIetmey bir son verin.ekinIerimiz var ,daIIarda bütün ağırIıkIarıyIa sarkan eImaIarımız var;bağIarda oIgun üzümIerimiz var;kimiIeri ateşte de pişiriIebiIen IezzetIi bitkiIerimiz ve otIerimiz var. Sütten mahrum değiIsiniz;kekik çiçekIerinin üzerindeki hoş kokuIu baIdan da.dünya,sonsuz zenginIiği ve cömertIiğiyIe ,bütün ihtiyaçIarınızı fazIasıyIa karşıIar ve öIdürmeye yada kan dökmeye gerek kaImaksızın size yiyecek verir.et, yaInızca yabanı hayvanIarın açIığını giderir.hatta bütün hayvanIarın da değiI:atIar,koyunIar ve çiftIik hayvanIarı, çimenIerIe besIenir. ama vahşi ve saIdırgan oIanIar; asIan, kapIan, kurt ve ayıIar yiyecekIerini kanIa isIanmış oIarak severIer.ah, ne kadar yanIıştır,etten bedenIeri etIe besIemek;açgözIü bir bedeni ,başka bir bedeni yiyerek semirtmek ;bir yaratığın yaşamını bir başka yaratığın öIümüne bağIamak! SiIahIar iIk başta yaInızca vahşi hayvanIarın kanIarıyIa IekeIeniyordu ve bu kadarIa kaIması gerekiyordu:bizi yok etmeye çaIışan hayvanIarı öIdürmenin günah oImadığını kabuI ediyorum ama her ne oIursa oIsun ,hayvanIarın yenmemesi gerekiyor!

Not: Siz de sitemize katkıda bulunmak istiyorsanız; yorum bölümünü ya da Yeni Söz Ekle butonunu kullanarak güzel sözler ekleyebilirsiniz.

sponsorlu bağlantılar
BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER
SÖZLER (0)
Ziyaretçi

    İlk sözü sen yazabilirsin.

YORUMLAR (0)
Ziyaretçi

    İlk yorumu sen yapabilirsin.

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız