John Stuart Mill Sözleri

John Stuart Mill Sözleri
0 yorum

Bu sayfamızda John Stuart Mill Sözleri yer almaktadır.

Hakikatin yasaklanması, hakikatten bir şey eksiltmez.

Özgürlük insanın arzuladığını yapabilmesinden ibarettir.

Tarih, zulümlerle susmak zorunda bırakılmış doğrularla doludur.

Cehaletin başlıca nedenlerinden biri çok şey bildiğine inanmaktır.

Mutluluğumu, isteklerimi gidermekte değil; onları kısıtlamakta buldum.

Bir milletin değeri, o milleti meydana getirenlerin değerleriyle ölçülür.

İnsanın hatalarını tartışma ve deneyim yolu ile düzeltme becerisi vardır.

Bir uygarlığın seviyesini ölçmek isterseniz, derhal kadının hayat şartlarına bakın.

Özgürlüğün genel ilkeleri kabul edilmediğinde, özgürlük onu hak etmeyenlere verilir.

Bir kişinin özgürlüğüne karışmak, sadece başkasına zarar vermesini engellemek içinse doğrudur.

İnsanlar kötülük yaparlar; arzuları çok şiddetli olduğu için değil, vicdanları çok zayıf olduğu için.

Talep edilen kadınlara ayrıcalıklar tanınması değil, erkeklere tanınan ayrıcalıkların kaldırılmasıdır.

İnanmış bir kişi; sadece çıkarlarına göre hareket eden doksan dokuz kişiye denk toplumsal bir güçtür.

Eylemler mutluluğu artırmaya yöneldiği ölçüde doğru, mutluluğun tersini üretmeye yöneldiği ölçüde yanlıştır.

Başkalarına zarar vermeden bütün yaşam tarzları özgürce deneyimlenmeli, kişi istediği hayatı yaşayabilmelidir.

Bir ilke olan özgürlüğün, insanlığın henüz tartışmayı bilmediği bir ortamda uygulanıp uygulanamayacağı meçhuldür.

İnsanın varlığı sırla kuşatılmıştır. Bizim dar bilgimiz ve tecrübemiz sınırsız denizlerde bir küçük adadır sadece.

Doğal olmayanın genellikle sadece alışılmış dışı olması ve alışılmış olan John Stuart Mill Sözleri her şeyin doğal görünüyor olması ne kadar da doğrudur.

Tutucu insanların genel olarak aptal olduklarını söylemiyorum; benim kast ettiğim aptal insanların genel olarak tutucu oldukları.

Bireylerin davranışlarını kurallara göre düzenlemelerini öğütleyen şey, ‘kendine nasıl davranılmasını istiyorsan başkasına da öyle davran’ ilkesidir.

Özgürlük ilkesi, bir kimsenin özgür olmamakta özgür olmasını gerektirmez. Bir adamın kendi özgürlüğünü başkasına devretmesine izin vermek özgürlük değildir.

Bir düşünür olarak ilk görevinin, kendisini hangi sonuçlara ulaştırırsa ulaştırsın, aklın izinden ayrılmamak olduğunu kabullenmeyen hiç kimse, büyük bir düşünür olamaz.

Düşünce özgürlüğü sadece büyük düşünürler yetiştirmek için elzem değildir, aksine sıradan insanların ulaşabileceği en yüksek düşünce seviyesine ulaşması için olmazsa olmazdır.

Yanlış düşünceler, yanlış eğilimler olay ve kanıtın karşısında zamanla teslim olurlar; ama anlak üzerinde herhangi bir etki oluşturmaları için, olay ve kanıtların algılanması gerekir.

Bir insan bir konunun tamamını bilmeye yaklaşmasının tek yolunun, her türlü farklı görüşe sahip insanları dinlenmek, her türden zihnin bu konuya bakış biçimlerinin tümünü incelemektir.

Unutulmamalıdır ki, insanlık herkesin kendi istediği gibi yaşamasına tahammül gösterdiği zaman, kişileri https://www.neguzelsozler.com başkalarına hoş gelecek şekilde yaşamaya zorladığından daha büyük kazanç elde eder.

Özgürlük denmeye değer biricik özgürlük, başkalarını mutluluklarından yoksun bırakmaya veya onların mutlu olma çabalarına engel olmaya kalkışmadığımız sürece, kendi iyiliğimizi kendi bildiğimiz yolda aramak özgürlüğüdür.

Korkunç olan kötülük, hakikatin parçaları arasındaki şiddetli çarpışma değildir, ancak, hakikatin yarısının sessiz sedasız ortadan kaldırılmasıdır; insanlar her iki yanı dinlemeye zorunlu bırakıldıkça sürekli ümit vardır.

Medeni bir toplumun herhangi bir üyesi üzerinde kendi iradesine aykırı bir güç kullanılmasını mazur gösterebilecek tek amaç diğerlerine zarar vermenin engellenmesidir. Fiziksel ve ahlaki manada kişinin kendi iyiliği yeterli bir haklı neden değildir.

Dünyanın dinsel özgürlük adına nesi varsa, kendilerine borçlu olduğu yazarlar, en çok vicdan özgürlüğünü kaldırılamaz bir hak olarak öne sürmüş, insanoğlunun kendi dinsel inançlarından dolayı, başkalarına hesap verme zorunda olmasını, kesin olarak reddetmişlerdir.

İlk yorumu sen yapmak ister misin

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız