Yusuf Has Hacib Sözleri

Yusuf Has Hacip Güzel Sözler
14 yorum

Bu sayfamızda; Yusuf Has Hacib Sözleri, Yusuf Has Hacip Alıntılar, Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig Sözleri yer almaktadır.

Sözün, gözsüzlere göz olsun.

Ok düz olmasaydı, doğru gitmezdi.

Bütün halka içten gelen merhamet göster.

Akıllı insanın sözü, akılsız için gözdür.

Beylik hastalığının ilacı akıl ve bilgidir.

Ey bilgili insan, her işte itidalden ayrılma.

Binlerce dostun olsa bile daima biri eksiktir.

İyi hareket et, kötülerin zararlarını ortadan kaldır!

Bir bey için fena olan şeylerden birisi inatçılıktır.

Bey haya sahibi, yumuşak huylu ve asıl tabiatlı olmalıdır.

Kötülük değersiz bir şey olduğu için, onu yapan da değersizdir.

Beyler hangi yoldan giderse, beylerin bu gidişi kulunda yoludur.

Kimin düşündüğü ile söylediği bir olursa. İşte doğru insan odur.

Çok dinle fakat az konuş. Sözü akıl ile söyle ve bilgi ile süsle.

Bey fesatlık yapmamalıdır. Bu hareket yüzünden ikbal elden gider.

İnsan her işe başlarken bilgi ile başlar ve akıl ile sona erdirir.

Öfke ve gazapla işe yaklaşma; eğer yaklaşırsan, ömrü heder edersin.

İnsan nadir değil, insanlık nadirdir. İnsan az değil, doğruluk azdır.

Bütün iyilikler bilginin faydasıdır. Bilgi ile göğe dahi yol bulunur.

Ey nimet sahibi olan kimse, şükret. Şükredene Tanrı nimetini artırır.

Diline ve gözüne sahip ol, boğazına dikkat et; az ye, fakat helal ye.

Akıl bir meşaledir. Kör için göz, ölü vücut için can, dilsiz için sözdür.

İnsan inciyi denizden çıkarmayı bilmezse, o, ha inci olmuş, ha çakıl taşı!

Kimin sana biraz emeği geçerse, sen ona karşılık daha fazlasını yapmalısın.

İnsan, binlerce yaşasa, arzu ettiği şeylere kavuşsa bile, yine dileği bitmez.

Söz ağızda iken sahibinin esiridir, ağızdan çıktıktan sonra sahibi onun esirdir.

Bak, doğan ölür; ondan, eser olarak, söz kalır; sözünü iyi söyle! Ölümsüz olursun.

Tecrübe edilmiş ve güvenilir insana iyice yapış, böyle insandan sen zevk duyarsın.

İnatçılık insan için ağır bir yüktür; inatçılıktan kendini kurtar ve onunla savaş.

Her sözü söz diye ağzından çıkarma. Lüzumlu Yusuf Has Hacib Sözleri olan sözü düşünerek ve ihtiyatla söyle.

Huzur istersen zahmet ile birlikte gelir. Sevinç istersen kaygı ile birlikte bulunur.

Hangi işe girersen, önce sonunu düşün; sonu düşünülmeyen işler, insana zarar getirir.

Ey asil insan! İnsanlığı elinden bırakma; insanlığa karşı daima insanlıkla muamele et.

Bu dünyanın kusuru bin, meziyeti ise birdir. İnsan bunu nasıl geçirirse, o öyle geçer.

Çok mal açgözlüyü doyurmaz. Ecel gelince pişman olur, fakat artık işini yoluna koyamaz.

Hiç bir işte acele etme, sabırlı ol, kendini tut; sabırlı insanlar arzularına erişirler.

Akıl senin için iyi ve yeminli bir dosttur. Bilgi senin için çok merhametli bir kardeştir.

Her mahlûk kendi nasibini alır. Yürüyenler yiyeceklerini ve uçanlar da yemlerini bulurlar.

Bu dünya renkli bir gölge gibidir, onun peşine düşersen kaçar; sen kaçarsan o seni kovalar.

Beyler örf ve kanuna nasıl riayet ederlerse, halk da https://www.neguzelsozler.com aynı şekilde örf ve kanuna itaat eder.

Elini uzatarak gökteki yıldızları tutsan ve başın göğe değse bile, sonunda sen yine yerdesin.

Uçan kuş bile eşini bilir ve sürüsünü bulur. Sen insansın. İçine karışacağın adamları iyi seç.

Her bakımdan tam zengin olmak istersen, kanaatkâr ol. Böylece kendi nasibini elde etmiş olursun.

Kara toprak altındaki altın, taştan farksızdır. Oradan çıkınca, beylerin başında tuğ tokası olur.

Menfaat sandalyeye benzer; başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan seni yükseltir.

Eğer kendine candan bağlı birisini arıyorsan, sözün kısası, kendinden daha candan birini bulamazsın.

Yalnız kendi menfaatini gözeten dosta gönül bağlama. Fayda görmezse, sana düşman olur, ondan vazgeç.

Bey memleket ve kanunu siyaset ile düzene koyar; halk hareketini onun siyasetine bakarak tanzim eder.

Bey çok ihtiyatlı ve çok da uyanık olmalı; beyler ihmalkâr olurlarsa, bunun cezasını başkaları çeker.

İşe acele ile girme, sabır ve teenni ile hareket et. Acele yapılmış olan işler yarın pişmanlık getirir.

Bey haya sahibi ve insanların seçkini olmalı; haya sahibinin tavır ve hareketi eksilmeyen bir bütündür.

İşi adaletle yap, buna gayret et; hiç bir zaman zulüm etme; Allah’a kulluk et ve O’nun kapısına yüz sür.

İnsanların seçkini insanlığa faydalı olan insandır. Halk nazarında muteber kimse, merhametli olan insandır.

İnsana insanlığı nispetinde mukabelede bulun. Böyle mukabelede bulunduğu için, insana insan adı verilmiştir.

Bir insan bütün dünyaya tamamen sahip olsa bile, sonunda dünya kalır; onun kısmetine ancak iki top bez düşer.

Büyüklük taslayan, kibirli ve küstah adam, tatsız ve sevimsiz olur; kibirli insanın itibari günden güne azalır.

İnsandan insana miras olarak söz kalır. Vücudun nasibi hep ağızdan girer; ruhun nasibi ise sözdür ve kulaktan girer.

Bey sabırlı ve sakin olmalıdır. Sabır ve sükûnet bey için bir ziynettir; bunlar beyliğin başta gelen meziyetleridir.

İnsаnın buncа zаhmet çekmesi hep boğаzı ve sırtı içindir; mаl toplаr, yiyemez; öldükten sonrа dа vebаli аltındа kаlır.

Bey аdil olmаlıdır. Ey hâkim, memlekette uzun müddet hüküm sürmek istersen, kаnunu doğru yürütmeli ve hаlkı korumаlısın.

Dünyа ve аhireti her ikisini birden elde etmek istersen, şu birkаç işi bırаkmа; muktedirsen bunlаrı mutlаkа yerine getir!

İnsаnı dil kıymetlendirir ve insаn onunlа sааdet bulur. İnsаnı dil kıymetten düşürür ve insаnın dili yüzünden bаşı gider.

Bey tаkvа sаhibi ve temiz olmаlıdır; eğer bey tаkvа sаhibi ve temiz kаlpli olmаzsа, hiç bir vаkit temiz ve isаbetli hаreket edemez.

Akıl süsü dil, dil süsü sözdür. İnsаnın süsü yüz, yüzün süsü gözdür. İnsаn sözünü dil dili ile söyler; sözü iyi olursа, yüzü pаrlаr.

Bey аdı bilig kelimesi ile ilgilidir; bilig’in lаmı giderse, beg аdı kаlır. Bey hаlkı bilgi ile elinde tutаr; bilgisi olmаzsа аklı işe yаrаmаz.

Arslаn köpeklere bаş olursа, köpeklerin her biri kаrşısındаkilere аrslаn kesilir. Eğer аrslаnlаrа köpek bаş olursа, o аrslаnlаrın hepsi köpek gibi olur.

@isim yok 3 yıl önce

Her sözü açıklasaydınız daha iyi olabilirdi ama yine de güzel olmuş👍

@Atilla ilhan 3 yıl önce

Yusuf has hacıb dünya tarafından tanınıyor, tabi ilgili olanlar...Beğenip beğenmemeye açık değil.. İnsan olmanın olmazsa olmazlarını anlatıyor...
UNESCO'nun 2019 yılını "Kutadgu Bİlig'in Yusuf Has Hacip tarafından yazılışının 950. Yılı" olarak anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alması vesilesiyle Türkiye Barolar Birliği tarafından 9 ekim 2019 tarihinde "Kutadgu Bilig ve Adalet" konulu bir toplantı gerçekleştirildi.

@Mustafa Türkoğlu 3 yıl önce

Yusuf Has Hacipi ne bilirki beğensinler

@Ayşenur 3 yıl önce

Çok az sözü varmış

@Çağatay Özçelik 6 yıl önce

Enteresan bir şekilde emoji bırakanların %50’si Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig’de ki bu sözlerini beğenmemiş. Cahilliklerine veriyorum döneminin en ünlü Türk düşünürlerinden olan yazar, şair ve devlet adamı bu eserini 1069 yılında yazmıştır. (Yanlış okumadın bundan BİN yıl önce) Google’dan söz araklayıp tweet sallayan (ki bunların cuma günleri ayet sallayanları da mevcuttur) malum tayfanın bahsettiğim yüzdesi de aslında tüm sorularımın cevabı olup boş konuştuğumun resmidir...

@Damla su 7 yıl önce

Açık açık söylesene.

@Emir Şenol 7 yıl önce

Güzel sözleri artırarak kaynak da belirtebilirsiniz..

@Hgjhj 8 yıl önce

Niye Kırmızı dil kara başın düşmanıdır. sözü yok

@Nur 2 yıl önce

Sen sor diye yok.

@Erbil 8 yıl önce

Bence edep ve ağır bey adamlara yakışır ama.

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız