Ziya Gökalp Sözleri

Ziya Gökalp Güzel Sözler
1 yorum

Sayfamızda; Ziya Gökalp Sözleri, Ziya Gökalp Türklük Sözleri, Ziya Gökalp’in Türklükle ilgili Sözleri, Turan Sözleri yer almaktadır.

Vatan ne Türkiye`dir Türklere, ne Türkistan;
Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan…

Yol verince gizli yurt
Aldı bizi bir bozkurt,
Kafdağı’ndan geçirdi
Türk iline yetirdi.

Pirden sual ettim. “Sevgilim hani?”
Dedi bana: “Önce kendini tanı!..

Deme bana Oğuz, Kayı, Osmanlı…
Türk’üm, bu ad her unvandan üstündür…
Yoktur Özbek, Nogay, Kırgız, Kazanlı,
Türk milleti bir bölünmez bütündür…

Kadın yükselmezse alçalır vatan,
Samimi olamaz onsuz bir irfan!

Yayılmaktır Türk soyunun turası!
Böyle diyor Oğuz Han’ın yasası!

Salımız gönülmüş, uçtuk hülyada,
Dinlenmedik hiçbir tatlı rüyada
Son arzumuz budur fani dünyada:
”Türk’üz, varacağız Kızılelma’ya…”

İlk yayıldık: Beşbalığa!
Karakurum, Elmalığa,
Çin başladı zorbalığa,
Ezdi onu tokmağımız.

Kızılelma yok mu? Şüphesiz vardır;
Fakat onun semti başka diyardır…

Zemini mefkûre, seması hayal
Bir gün gerçek, fakat şimdilik masal…

Türk yurdu uykuda ey düşman sakın!
Uyuyan ülkeye yapılmaz akın.
Tan yeri ağardı, yiğitler kalkın.

Bakın yurt ne halde, vatan nerede?
Gideyim arayım: yatan nerede?

Salımız gönülmüş, uçtuk hülyada,
Dinlenmedik hiçbir tatlı rüyada
Son arzumuz budur fani dünyada
Türk’üz, varacağız Kızılelma’ya…

Düşmanın ülkesi viran olacak!
Türkiye büyüyüp Turan olacak!

Serseri bir aşka gönül bağlayan
Nasıl verebilir yurda yeni can?

Yayılmaktır Türk soyunun turası!
Böyle diyor Oğuz Han’ın yasası!

Yayların kirişi urgana dönmüş,
Şahin, yuvasında doğana dönmüş,
Türk yurdu soyulmuş soğana dönmüş,
Kılıç satır olmuş, takan nerede?
Gideyim, arayım: Kalkan nerede?

Dilde birlik, işte birlik!

Şair, kendi ruhunu bulandır.

İşini bil, aşını bil, eşini bil!

Hayatın özü yaratıcı bir gelişimdir.

Felsefe, bilime aykırı hüküm çıkarmaz.

Sen ben yokuz, biz varız.

“Ocağımız sönmesin” Türklerin eski duasıdır.

Gam çekmeyen olur mu hiç sevince şâyân(layık).

Sakın hakkım var deme. Hak yok, vazife vardır!

Eski Türklerde eş, yalnız bir tane olabilirdi.

Çünkü, halk, milli kültürün canlı bir müzesidir.

Milletini tanı, ümmettini tanı, medeniyetini tanı!

Ümit, benim ruhumun Ziya Gökalp Sözleri vazgeçilmez ihtiyaçlarındandır.

Ruhumu ne kadar boşaltsanız içinde biraz ümit kalır.

İnsani şahsiyetimiz, bedenimizde değil, ruhumuzdadır.

İnsanlardan uzak olmakla beraber, insaniyetten uzak değilim.

Ülkü uğrunda gönüller delidir. Kişiler ülkü uğrunda ölmelidir.

Vatan, uğruna hayatlar feda olunan mukaddes bir ülke demektir.

Kadın yükselmezse alçalır vatan, Samimi olamaz onsuz bir irfan!

Zaten, erkekler sevgililerine verdikleri sözleri çabuk unuturlar.

İnsan en samimi, en içten duygularını ilk terbiye zamanında alır.

Devletler, mutlaka bir milliyetin vatanı olmalıdır ki yaşayabilsin.

Eski Türklerde ana soyuyla baba soyu https://www.neguzelsozler.com değer bakımından birbirine eşitti.

Demir sana tapar, şimşek baş eğer, İsteme, sen yarat; görme, sen göster!

İnsanların duyguları gerçektir; fikirleri ise duygularına göre şekillenir.

O halde diriltici ve yaratıcı bir ülküye sahip olan devlet ebedidir, ölmez.

Bir ülkede öğretmenlere gerekilen değer verilmezse, bilim de değerli olmaz.

Türklerde “can” mukabili (karşılığı) “tin”dir ki, “nefes” manasına da gelir.

Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan, Vatan tek ve müebbettir: Turan.

Ulusallıkta soy sop aranmaz. Yalnız eğitimin ve ülkünün ulusal olması aranır.

Bazılarına göre din siyaset içindir. Hakikatte ise din sadece kendisi içindir.

Türklerde mukaddes kuş “tuğrul”dur.

Düşünceleri duygularına uymayan ve dayanmayan bir adam, ruh bakımından hastadır.

Düşünmek ve söylemek kolay, fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak çok zordur.

Türkçülük, Türk milletini yükseltmek demektir.

Türkleri sevmeyen bir Kürt, Kürt değildir, Kürtleri sevmeyen bir Türk de Türk değildir.

Ülkü, hâlin terbiyecisi ve geleceğin yaratıcısı olmakla beraber geçmişin bir hakikatidir.

Düşünmek ve söylemek kolaydır, fakat yapmak ve üzerine başarıyla sonuçlandırmak çok güçtür.

İstanbul Türkçesi, Türk lehçelerinin en güzeli, en işlenmişi, edebiyat ve ilimce en zenginidir.

Ulusal bilinç nerede oluşmuşsa, artık orası sömürge olma tehlikesinden sonsuza değin kurtulmuştur.

@ 4 sene önce

Başka dile uymaz annenin sesi her sözün ararsan vardır Türkçesi.

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız