Alfred Adler Sözleri

Alfred Adlar Güzel Sözler
0 yorum

Bu sayfamızda Alfred Adler Sözleri yer almaktadır.

İnsan ruhunun amacı zaferdir.

İnsanın kaderi ruhunda saklıdır.

Nihayet hepimizi de kadınlar eğitir.

Her şeyi gerektiğinden çok ciddiye alma!

İyi olanı istiyorum ama kötü olanı yapıyorum.

İhmâl, toplumsallık duygusunun bir eksiğidir.

Yaşamda en büyük tehlike, fazlaca önlem almaktır.

Bir çocukla konuşmak sanattır, öğrenilmesi gerekir.

Yalan söylemek, güvensizliğin ve güçsüzlüğün belirtisidir.

Deneyimlerinden bir türlü ders alamadığı görülür insanların.

Aşırı ilgiyle büyütülmüş çocuk, cesaretini kolay kaybedebilir.

Bir insanın gülüşü onun karakteri hakkında bir çok bilgi verir.

Hiçbir şeyin önemi yok. Ya kurtuluşumu istiyorum ya da batışımı.

Prensipler uğruna savaşmak, onlara uygun yaşamaktan daha kolaydır.

Gerçek hayatı çekilmez bulan hırslı insan, hayal dünyasına sığınır.

Mutluluk yalnızca birinci olmak ya da en üstün olmak demek değildir.

Üstünlük kompleksinin temelinde her zaman bir aşağılık kompleksi vardır.

Bir insanın bireyselliği ve biricikliği neyi nasıl algıladığıyla belirlenir.

Uygarlığımızda bir kızın özgüvenini ve cesaretini yitirmemesi kolay değildir.

Aşırı kuşku ve uzun süreli kararsızlık, yalnızca vakit öldürmeyi amaçlamaktadır.

Anne ve babanın çocuğun yanında birbirine fazla sevecenlik göstermesi yanlıştır.

Bir çocuğu dilediğiniz kadar sevebilirsiniz, ama onu kendinize bağımlı kılamazsınız.

Her büyük fikir, her sanat eseri varlığını insanlığın yorulmaz yapıcı ruhuna borçludur.

İnsan ancak içerisinde bulunduğu yaşam şartlarını kabul ettiği zaman mutluluğa ulaşabilir.

Bazı kimseler vardır ki, amaçları konusunda çoğunlukla, açık seçik bir fikirden yoksundur.

Toplumsal yaşamda bir insana ilişkin olarak verilecek yargılarda hataya daha çok yer vardır.

Dikkat, ilgi duyulan bir nesnenin belirli bir amaçla ele geçirilmesini sağlayan bir araçtır.

Kendimizi konuştuğumuz kimsenin yerine koyamıyorsak, başkalarıyla ilişki kurmamız düşünülemez.

Bir insanın karakterini can sıkıcı psikolojik çözümlemelerden çok, gülüşünden anlamak mümkündür.

Her ruhsal yaşamın başında az çok bir aşağılık Alfred Adler Sözleri duygusunun yer aldığını kabul etmek gerekecektir.

Yaşamın bizim için güzelliği, albenisi, her şeyden önce bir kesinliği içermeyişinden kaynaklanır.

Aptallık yalnızca zekâ düzeyinin alçak olması demek değil, aynı zamanda değişik bir düşünme biçimidir.

Bir çocuğun yaşam modeli çelişki temeline dayanıyorsa, rüşvetle söz dinlemesini sağlamak olanaksızdır.

Bir insanın değeri, toplumsal işbölümünde üzerine düşen yeri ne ölçüde doldurduğuna bakılarak belirlenir.

Çocuğun aile çevresindeki bir kişiye göstereceği aşırı sevginin hiçbir zaman gözden kaçırılmaması gerekir.

Tüm yaşamımız, insanların birbirini karşılıklı etkileyebileceği varsayımına bağlı olarak akıp gitmektedir.

Sürekli olarak çocuğunun yerine hareket eden, düşünen, konuşan anne bütün gelişme imkanlarını felce uğratır.

İki kişinin aynı şeyi yapması, aynı şey değildir; ama aynı şeyi yapmasalar da, yaptıkları aynı şey olabilir.

Friedrich Nietzsche Sözleri

Sayfamızda Friedrich Nietzsche Sözleri, Friedrich Nietzsche Alıntılar yer almaktadır. Neysen o ol

Bugünkü toplumsal düzende insanın kendini beğenmişlikten tümüyle https://www.neguzelsozler.com yakayı sıyırması gerçekleşecek gibi değildir.

Sürekli güvenlik duygusu insanı, daha mükemmel bir gerçeğe ulaşmak için şimdi ki gerçeği aşmaya zorlamaktadır.

İnsan iradesi özgür değildir. İşin doğrusu, bir amaca bağlanır bağlanmaz insan iradesi özgürlüğünü yitirecektir.

Ruhsal ilişkiler örgüsünden koparılıp alınmış bir tek ruhsal olaya dayanılarak insanı tanımak gibi bir işe kalkışılamaz.

Birçok kimsede korkuya yol açan neden, o kimsenin yanında bulunup kendisiyle ilgilenecek bir kişiye gereksinim duymasıdır.

Çocuğun anne ve babasıyla ilişkini anlamak istiyorsak her zaman aile içinde durumu bütün ayrıntılarıyla görme durumundayız.

Hayatta birçok kötü olayla karşılaşmış güçsüz çocukların hayal gücü üstün düzeydedir; böylesi çocuklar, düş kurup dururlar hep.

Bir başkasını etkilemenin en iyi yolu, o kişiyi hak ve çıkarlarını garanti altına alınmış hissedeceği bir ruh durumuna sokmaktır.

Uzun zamandır inanıyorum ki, hayatın tüm soruları üç büyük soruna bağlıdır ve bunlar; toplum, çalışma ve aşk hayatı sorunlarıdır.

Yalnızca kötü olanı görmek ve suçlamak yetmez. İnsan kendine şu soruyu sormalıdır: ‘Bütün bunların düzelmesi için ben ne yaptım?’

Bir insanın devinimlerinin yöneldiği amaç, o insanın çocukken dış dünyadan aldığı izlenimlerin etkisi altında gelişip ortaya çıkar.

Kadınların erkeklerden daha az yetenekli olduğu savı bir masaldan, gerçekmiş izlenimi veren bir uydurmacadan başka nitelik taşımaz.

Bu Sayfayı Değerlendir
İlk yorumu sen yapmak ister misin

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız