Enver Paşa Sözleri

Enver Paşa Sözleri
2 yorum

Sayfamızda Enver Paşa Sözleri yer almaktadır.

Beni Napolyon’a benzetiyorIarmış. Kabul etmem! Ben ikinci adam olamam!

Adalet olan yerde de, din, vatan, millet selamet bulur.

Sen, bu biçare Türklük ve İslam âlemi için dua et Naciyem!

İnsan ile veba mikrobu dost olmaz. (Türk-Ermeni dostluğu hakkında)

Türkler, her nerede olurlarsa olsunlar hür ve bağımsız olmalıdırlar.

İnsan bazen gözünün görmediği, kulağının işitmediğini eliyle duyar ve anlar.

Tarihin akışını, tek tek olaylardan hareketle anlamaya çalışmak yanıltıcıdır.

Ya Rabbi! Bana, vatanıma, milletime ve dinime iyi hizmetler yapmayı nasip eyle.

Tarih şahittir ki, Türk askerinden şanlı, Türk askerinden fedakar hiçbir asker yoktur.

İnsanlarımızda yürekler daraldı, ufuklar kapandı; araya anlamsız siyasî endişeler girdi.

Servet namına bir şeyim yoktur. Mamafih ne varsa, eşim Sultan Efendi hazretlerine bırakıyorum.

Unutmayalım ki, bütün büyük aksiyonların temelinde, dünya gerçekleri değil, büyük inançlar vardır.

Onlar, hürriyet için uğraş veriyorlardı; hâlbuki halk oralarda değildi, halkın böyle bir sorunu yoktu.

Kendi görevini yapmayan bir mülazımın, en üst ordu idaresini, paşaları vb. tenkide hakkı olmadığını görmüştüm.

Bazen beynimin nefes alabilmek üzere, yeterince geniş bir mekân bulmak için kafatasımı delmek istediğini düşünüyorum.

Üzüntüden, vatanımı tehdit eden tehlikenin verdiği acılardan kaçamıyorum ve teselliyi nereden bulacağımı bilemiyorum.

Ben, benden başka bir şey değilim, olamam, binaenaleyh Napolyon’un taklidi olarak ikinci olmak aklımdan hiç geçmemiştir.

Bizim tarihimiz tek kişiye dayalı bir aşiret hikayesi Enver Paşa Sözleri değildir;adlı -adsız kahramanlar ordusunun oluşturduğu büyüklüktedir.

Benim tek bir mefkûrem var, vatanımın refah içinde olmasına çalışmak ve onun menfaatini korumak. Bu amaca ulaşmak için her şeyi feda ederim.

Şu an kendimi öz vatanımda hissediyorum. Başlayacağım mücadele, mukaddes bir mücadeledir. Göreceksiniz ki, halk beni yalnız bırakmayacaktır.

Bu insanları değerlendirmek de kolay değildir. Bunlar çöküşün kahramanlarıydılar, yürekleri dağ gibi idi; hayalleri de öyle. Asla küçük düşünmüyorlardı.

Bana acımayın, ben güvenimi hiçbir zaman kaybetmedim ve kaybetmeyeceğim. En büyük dileğim vatanımı tam mutluluk içinde görmektir. Allah bana merhamet edecektir.

Atalarımızın durdurulmak bilmeyen azimleri ile Viyana’ya kadar gittiklerini görüp, sonra hanedanın zevk ve sefahata meyli ve milletin kendilerine uyması ile ne kadar gerilediklerini anlarsınız.

Anadolu’nun birçok yerinden daha önce Türk yurdu olmuş Rumeli’nin her yanında,koca Osmanlı çınarı köklerinden sökülmüş olarak kan ve gözyaşı içinde Asya’ya,bayrağın dalgalandığı yere göçmektedir.

Teşkilat-ı Mahsusa mensupları savaş öncesi ve içinde Yemen’den Hindistan’a, Kâşgar’dan Makedonya’ya, Kafkasya’dan Afrika’da Darfur’a kadar her yerde olmuş ve kendilerine verilen görevleri yerine getirmek için uğraşmışlardır.

Özellikle okumuşlarımız, kendi milletinin kıblesine dönmeden, onun değerlerine iman etmeden, onun ölçüleriyle https://www.neguzelsozler.com ölçülenmeden,milli bir bakışa ve değerlendirme gücüne sahip olamayacaklarını, “aydın” olamayacaklarını bilmelidirler.

İkinci bir arzum daha vardır. O da Mustafa Paşa ile ilgilidir. Onun başarıya ulaşması için mümkün olan hiç bir yardımı esirgeme. Zira Allah (C.C) onu bu memleketi düşmanlardan kurtarmak ve korumak için seçip göndermiştir.” (Eşine mektubundan)

Uzun zamanlardan beri Türkistan Türklüğü ile Osmanlı Türklüğü arasındaki irtibat kopmuştur. Ben, Osmanlı ordularının başkomutanı ve İslâm Halifesinin damadı olarak oraya gelir ve Türkistan’ın bağımsızlığı uğruna ölürsem, bu köprüyü kurmuş oluruz.

Türklerin, dünyadaki savaşçı milletler listesinin başında yer aldığı kesindir.İngiliz ordusu şüphesiz ki kendini Gelibolu teşebbüsünden vazgeçirmeye mecbur eden,Kûtü’l -Ammare’de tam bir fırkasını esir eden,Süveyş kanalına doğru Sina çölünü geçen ve Gazze’ye yapılan iki hücumi def eden Türk ordusunu küçültemez.

Benim Türklük idealine daha büyük bir borcum vardı: Kanım… Burada ya şerefli, hür bir devletin gazileri olarak yaşayacağız ve ya bu uğurda öleceğiz… Ben;dağ başlarında, çöl enginliklerinde, yol kavşaklarında dövüşen yiğitlerin safına katılmak ve onları teşkilatlandırmak için yola çıkıyorum… Bana dua ediniz. (Enver Paşa, Lenin’e karşı.)

@Lütfi-l İsmail Enver Paşa Hazretleri 1 yıl önce

Böyle insanlar ülkede oldukça ülke gelişemez. Bu ne aptallık, bune cahillik, kendi atasına hakaret eden bir toplumdan bir şey beklenmez.!

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız