Hoca Ahmet Yesevi Sözleri

Ahmet Yesevi Güzel Sözler
1 yorum

Bu sayfamızda Hoca Ahmet Yesevi Sözleri, Ahmed Yesevi Öğütleri ve Nasihatleri yer almaktadır.

Başına sarık sarar,
Kendine mürit arar,
İlmi yok neye yarar,
Ahir zaman şeyhleri.

Yol boyunca kül olmadan,
Yâr nezdinde kul olunmaz.

Zâlim eğer cefa eylese ‘Allah’ de,
Elini açıp dua eyleyip sabreyle…

Nerde görsen gönlü kırık, merhem ol sen,
Öyle mazlum yolda kalsa, yoldaşı ol sen.

Ahir zaman şeyhi düzeltir dış görünüşünü
Zühd ve takva kılmayıp bozar iç âlemini
Keramet der gaflet uykusunda gördüklerini
Riya ile halka kendini satar dostlar!

Aslım toprak, neslim toprak, her şeyden aciz,
Basıp geçsen kirli cismin kılacağı ar,
Kim ar etse şeytan kavmi havası var,
İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed.

Ey Dostlar! Câhillerle dostluk kurmaktan sakınınız.

Yoklar doymadığında, varlar ağlamıyorsa dünya tez yıkılır.

Gerçek âlim yastığını taştan kıldı; bildiği şeyleri âleme söyledi.

Bismillah diye başlayarak hikmet söyleyip: İsteyenlere inci ve cevher saçtım işte.

Ahir zaman ümmetleri, dünya fani bilmezler; gidenleri görerek ondan ibret almazlar…

Zalim olup zulmedeni, yetim gönlünü inciteni mahşerde Hoca Ahmet Yesevi Sözleri kara yüzlü, kolunu arkada gördüm.

Kâfir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırma. Kalp kırmak, Allahü teâlâyı incitmek demektir.

Tatlı tatlı yiyenler; türlü türlü giyenler; altın tahta oturanlar, toprak altında kalmışlar…

Herkese ferman olmuştur ölümün şerbetini içmek; kaçıp kurtulamazsın, ondan ne kadar sakınsan.

Nefse uymak yolunda bulunan kimse rüsvâ olmuştur. Artık, yatıp kalkarken onun yoldaşı şeytandır.

Gönlü kırık, zavallı ve garip birini görürsen, yarasına merhem ol. Onun yoldaşı ve yardımcısı olmaktan çekinme.

İmam yitirip, ölmem diye gülüşen; ölmem deyip dünyada Mevlâ’m ile https://www.neguzelsozler.com vuruşan; gafillik ile her an ömrünü boşa geçiren…

Ahir zaman ümmetleri süsler evlerini; nefislerine kapılıp bozar huylarım; şan ve şehvetler ile dik tutarlar boylarını…

Malının çokluğu dillere destan olan Kârûn bile, malının hayrını, faydasını göremedi. Nihâyet toprak altında yok olup gitti.

Gönlünde Allahü teâlânın aşkını taşıyanlar, dünyâ ile tamâmen alâkalarını kesmişlerdir. Halk içinde Hak ile olurlar. Bir an Allahü teâlâyı unutmazlar.

Nefs yoluna giren kişi rüsva olur; yolda azıp gezen tozan şaşkın olur; yatsa kalksa, şeytan ile yoldaş olur. Nefsi tep sen, nefsi tep sen, ey bedkirdâr.

Gariblere merhamet etmek, Resûlullah’ın sallallahü aleyhi ve sellem sünnetidir. Nerede bir garib görsen, ona olan merhametinden dolayı gözyaşların akmalıdır.

Şeriat, tarikat ve hakikatten nasıp almak isteyen, büyük velilerin makamına ulaşmak, cehennemden kurtulup cennete kavuşmak isteyen kişi ilim tahsil etmelidir.

Akıllı ve uyanık kimse isen, dünyâya gönül bağlama. Şeytan seni kandırıp, dünyâya meylettirirse, seni emri altına almış demektir. Bundan sonra felâketlerden felâketlere sürüklenirsin de hiç haberin olmaz.

Günahlar sebebiyle, paslanan gönüllerin kurtuluşu Allahü teâlâya çok tövbe, istigfâr etmek, her zaman Allahü teâlâyı düşünmek, O’nun râzı olduğu, beğendiği işleri yapmak ve hiçbir zaman O’ndan gâfil olmamakla mümkündür.

Ey dostlar! Bir kimse, Allahü teâlânın aşkı ile yanıp yakılarak, bu denizde çok usta bir dalgıç olmadıkça, bundan çok daha derin olan vahdâniyet denizine giremez. Ona girmek için çok usta ve dikkatli bir dalgıç olmak gerekir.

Himmet, yardım kuşağını sıkı sıkıya beline sarmayan insan, dünyâya meyl ve muhabbetten kurtulamaz. Allah yolunda göz yaşları dökerek ağlamadıkça, Allahü teâlâya âit ince sırlara kavuşamaz ve bu yolda ilerlemesi mümkün değildir.

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız