İmam Şafii Sözleri

İmam Şafii Sözü
1 yorum

Bu sayfamızda; İmam Şafii Sözleri yer almaktadır.

İMAM ŞAFİ SÖZLERİ

Hizmet edene, hizmet edilir.

Ve sabret;
Sabır senin kalkanındır…

Kırk âlimi bir delille yendim,
Bir cahili kırk delille yenemedim.

Zaman eğittikce görürüm aklımın eksikliğini
İlim arttıkça bilirim, bir şey bilmediğimi..

Kanaatkâr olmak, rahatlığa kavuşturur.

Kaç kurtar ruhunu, yalnızlıkla rahatla.

İlim öğrenmek, nafile ibadetten üstündür.

Sırrını saklamasını bilen, işinin hâkimidir.

Kendini alçaltmayan nefis, asla yücelemez ki.

Sadık dost ve halis kimya az bulunur, hiç arama.

Hakkı doğruyu kim söylerse söylesin kabul ediniz.

Haksız sözleri tasdik eden, dalkavuk ve ikiyüzlüdür.

Kendini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni işgal eder.

Günün belli bir vaktinde yalnız kalsın ve huzura dalsın.

Sadık dost, arkadaşının hüzün ve sevinçte ortağı olandır.

Gururlanıp böbürlenmek, adi ve bayağı kimselerin vasfıdır.

İlimleriyle yalnız dünyalık arzu eden kimselere yaklaşmasın.

Dünyada en huzursuz kimse, kalbinde hased ve kin taşıyanlardır.

Sadık dost, arkadaşının ayıplarını görünce ihtar eder, ifşa etmez.

Dünyada arsız kimseyle arkadaş olmak, ahirette insanı mahcub eder.

Dünyayı ve Yaradanını bir arada sevdiğini söyleyen kimse yalancıdır.

Ufak bir yanlış hareketinle üzülecek, darılacak kimseye çok güvenme.

Sana gelene sen de git. Sana kötülük ve eziyet edene sen eziyet etme.

İlim öğren, kimse âlim olarak doğmaz, ilim sahibi ile cahil bir olmaz.

İlim, ezber edilen şey değil, ezber edilen şeyden temin edilen faydadır.

Sefih kimselerle düşüp kalkmayı bıraksın, kötü kimselerle düşüp kalkmasın.

Dünya işlerinde bir darlığa ve sıkıntıya düşen kimse, ibadete yönelmelidir.

İbret almak istersen, hata sahibi kişilerin akıbetlerine bak da kalbini topla.

Herkese akıllı denmez. Akıllı kimse, kendisini her türlü kötülükten koruyandır.

Başkalarını senin yanında çekiştiren, senin bulunmadığın İmam Şafii Sözleri yerde de seni çekiştirir.

Dünya sevgisi ile Allah sevgisini bir arada toplarım iddiasında bulunmak, yalandır.

Öğrenmenin acısını bir müddet tatmayan, hayatı boyunca cehaletin zilletini yudumlar.

Bütün düşmanlıkların aslı, kötü kimseler ile dostluk etmek ve onlara iyilik yapmaktır.

İlim öğrenmek için üç şart vardır: Hocanın maharetli, talebenin zeki olması ve uzun zaman.

Resulullahın ve esbabının yolunda olmayanı havada uçar görsem, yine doğruluğunu kabul etmem.

İki kişinin, darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını ortaya çıkarması, münafıklık alametidir.

Sefih ve cahil bir kimse konuşunca ona cevap verme. Sükût, ona cevap vermekten daha hayırlıdır.

Bütün düşmanlıkların sevgiye dönüşmesi umulur. Fakat hasetten dolayı olan düşmanlık böyle değil.

Bir kimseyi affedip, ona kin tutmadığım zaman, düşmanlık düşüncesinden kendimi rahata kavuşturdum.

Kimin düşüncesi, arzusu, maksadı yemek içmek (dünya) https://www.neguzelsozler.com ise; kıymeti, bağırsaklarından çıkardığı kazurat kadardır.

Tasavvufi Sözler

Sayfamızda Tasavvufi Sözler, Tasavvuf Sözleri, Tasavvufi Ehli Sözleri yer almaktadır. İlim ilim b

Kendini bilmeyene ilim öğreten, ilmin hakkını zayi etmiş olur. Layık olandan ilmi esirgeyen de, zulmetmiş olur.

Dostlar ile yapılan sohbetten sevimli bir hareket yoktur. Dostların ayrılığı kadar da gam ve keder veren şey yoktur.

Senden görüşünü istemeyene, görüşünü verme. Çünkü böyle yaparsan, övülmediğin gibi, görüşün de o kimseye fayda vermez.

İlim iki kısımdır; birincisi ilmi edyan, (nakli ilimler), din bilgileri, ikincisi ilmi ebdan (akli ilimler) fen bilgileridir.

İlmi sevmeyende hayır yoktur. Böyle kimselerle dostluk ve bağlılığını kes. Çünkü, ilim kalblerin hayatı, gözlerin aydınlığıdır.

Âlimlerin güzelliği, nefslerini ıslah etmeleridir, ilmin süsü, şüpheli şeylerden sakınmak, yumuşak olup, sertlik göstermemektir.

Allahü teâlâyı bilen necat (kurtuluş) bulur. Dininde titizlik gösteren, kötülüklerden kurtulur. Nefsini ıslah eden saadete kavuşur.

Hiçbir kimse yoktur ki, dostu ve düşmanı olmasın. Mademki böyledir, o halde Allahü teâlâya itaat edenlerle beraber bulun, onları sev.

Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)den sonra insanların en üstünü Hz. Ebu Bekir, sonra Hz. Ömer, sonra Hz. Osman, sonra Hz. Ali’dir.

Hiç bir vakit yoktur ki, ilim mütalaası, hüzün ve kederi yok etmesin, ilmi mütalaa, kalbin en ince ve en gizli noktalarını harekete geçirir, insanda yüce duygular uyandırır.

@yılmaz ergin 10 yıl önce

Sen ilim sahibi misin fayda veriyor mu bildiğin yoksa dinliyor ve unutuyor musun ey gafil olan kul.

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız