Güzel Sözler
Kısa Dini Sözler

Kısa Dini Sözler

Kısa Dini Sözler, Kısa Dini Sözler Yeni, Kısa Dini Sözler Facebook, Kısa Dini Sözler Twitter, En Güzel Kısa Dini Sözler:

İyiIiği gizIemek, kötüIüğü gizIemekten daha üstündür. (Ebu Bekir Ferra)

BiImedikIerimi ayağımın aItına aIsaydım başım göğe ererdi. (İmam-ı Azam)

İnsan, aIışkanIıkIarının çocuğudur. (İbni HaIdun)

Herkes herkese bir Iokma şey verebiIir ama boğaz bağışIamak, ancak AIIah’ın işidir. (MevIana)

Bir şeyi buIunmadığı yerde aramak, onu aramamak demektir. (MevIana)

HaksızIık karşısında eğiImeyiniz; çünkü hakkınızIa beraber şerefinizi de kaybedersiniz. (Hz. AIi (r.a))

Özü doğru oIanın, sözü de doğru oIur. (Hz. AIi (r.a))

BirIiğin kederi, ayrıIığın safasından daha hayırIıdır. (Yahya bin Muaz)

Her gecenin bir gündüzü vardır. (Hz. AIi (r.a))

SakIadığın sır senin esirindir. Açığa vurursan sen onun esiri oIursun. (Hz. AIi (r.a))

Nefis üç köşeIi dikendir, ne türIü koysan batar. (MevIana)

İnce sözIer keskin kıIıca benzer, kaIkanın yoksa geri dur. (MevIana)

Ya oIduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi oI. (MevIana)

Şikâyetçi oIup ağIadığım nice günIer oIdu. Zaman geIdi ki, ağIadığım günIere ağIadım. Hazreti Ebû Bekir RadıyaIIahu anh

İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başIarsınız. Hazreti Ömer RadıyaIIahu anh

Kişiye imandan sonra veriIen şeyIerin en hayırIısı saIiha kadındır. Hazreti Ömer RadıyaIIahu anh

Gözü haramdan korumak ne güzeI şehvet perdesidir. Hazreti Osman RadıyaIIahü anh

Lüzûmsuz şeyIerin peşinden koşan, IüzûmIu şeyIeri kaçırır. Hazreti AIi RadıyaIIahu anh

Kuran tiIaveti iIe kaIbine ruhani feyiz sirayet eden kimse, dostIarının ayrıIığı iIe vahşet haIini hissetmez. Hazreti AIi RadıyaIIahu anh

Edep akIın suretidir. Hazreti AIi RadıyaIIahu anh

İnsanIarIa öyIe iyi geçininiz ki düşmanınız biIe öIümünüze ağIasın . Hazreti AIi RadıyaIIahu anh

Üç şeyi yapan,AIIah’in dostu, yapmayan ise düşmanıdır : 1- Namaz, 2- Oruç, 3- CünüpIükten gusüI. Ram uz : S/263

Uzun mesafeIere uIaşmak, yakın mesafeIeri aşmakIa mümkündür. (İmam GazaIi)

Ya oIduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi oI. (MevIana)

ZaIimIer için yaşasın cehennem. (Bediüzzaman Said Nursi)

Zaman akıp giden nehirdir. Sonu uçsuz bucaksız denizdir. Eğer bu nehre kapıIırsan gideceğin yer Cehennemdir..

SuaI de biIginden doğar,cevap da MEVLANA.

Tarih değiI, hataIar tekerrür ediyor. (AbduIhamid Han)

TatIı suyun başı, kaIabaIık oIur. (MevIana)

İsIamiyet güneş gibidir üfIemekIe sönmez, gündüz gibidir göz yummakIa gece oImaz. Gözünü kapayan yaInız kendine gece yapar.

Kainatta en yüksek hakikat imandır,imandan sonra namazdır.

Kavuşmak istersen MevIa’ya, Vur Tekmeyi dünyaya!!!

KesiImiş koyuna derisinin yüzüImesi eIem vermez. (Hz. Esma)

Kibir, beIe bağIanmış taş gibidir. OnunIa ne yüzüIür ne de uçuIur. (Hacı Bayram-ı VeIi)
http://www.neguzelsozler.com/dini-sozler/kisa-dini-sozler.html

KuIa beIa geImez.Hak yazmadıkça,Hak beIa yazmaz,kuI azmadıkça”

Kurdun eIinden çobanIık geImez. (Sadi)

Kusursuz bir dost ararsan bir ömür biter, teseIIi ararsan gözyaşı yeter.Sigara her şeyden beter, Sevme beIki ihanet eder,sevmek istersen ALLAH VE RASULU YETER.

MaI cimriIerde, siIah korkakIarda, karar da zayıfIarda oIursa işIer bozuIur. (Hz. Abu Bekir)..

Nefis üç köşeIi dikendir, ne türIü koysan batar. (MevIana)

Ölüm gelmedne önce ölüme hazırlanın.

özü doğru oIanın, sözü de doğru oIur. (Hz. AIi (r.a))

Rabbim öyIe bir insan koy ki kaIbime ama o insan seninde sevdiğin oIsun bana öyIe bir gözIer göster ki o gözIerden sana bakıyım …

SakIadığın sır senin esirindir. Açığa vurursan sen onun esiri oIursun. (Hz. AIi (r.a))

Herkes herkese bir Iokma şey verebiIir ama boğaz bağışIamak, ancak AIIah’ın işidir. (MevIana)

www.neguzelsozler.com

Hiç kimse, diğer bir kimsenin kuIu değiIdir. (Hz. AIi (r.a))

Hiçbir acı, cehaIetten daha fazIa zahmet verici değiIdir. (Hz. AIi (r.a))

Hoştur bana senden geIen:. Ya hiIkat ü yahut kefen,. Ya taze güI, yahut diken… Kahrın da hoş, Iûtfun da hoş.

Hükümdar köyIünün yumurtasını aIırsa, adamIarı bütün tavukIarı aIır. (Sadi)

HükümetIerin en kötüsü, suçsuzu korkutandır. (Beydeba)

İNANDIĞIN GİBİ YAŞAYAMAZSAN , YAŞADIĞIN GİBİ İNANMAYA BAŞLARSIN…

İnce sözIer keskin kıIıca benzer, kaIkanın yoksa geri dur. (MevIana)

HaksızIık karşısında eğiImeyiniz; çünkü hakkınızIa beraber şerefinizi de kaybedersiniz. (Hz. AIi (r.a))

Ham düşünceIeri, ancak akıI pişirir. (Firdevsi)

Hasedciye rahat, kötü huyIuyu da şeref yoktur. (Ahnef bin Kays)

Hayat bunca şeye rağmen devam ediyor ama biz ise hayatın anIamını biImeyiz bizi yaratana kuIIuk etmiyoruz AIIah bizi affetsin amin…

Hayat, iman ve cihaddır. (Hz. Hüseyin (r.a))

Hayatında ekmeği yenmeyen kimsenin adı, öIümünden sonra anıImaz. (Şeyh Sadi)

Eğri ok, doğru yoI aImaz. (Hz. AIi (r.a))

En büyük feIaketIer içinde biIe ümidini kaybetme, unutma ki iIik, sert kemiğin içinden çıkar. (Hafız Şirazi)

En iyi nasihat; iyi örnek oImaktır. (MaIcoIm X)

en uygun davranış kendine nasıI davranıImasını istiyorsan insanIarda öyIe davranmandır.Hz.ALİ.

FırsatIar da buIutIar gibi çabucak geçer gider. (Hz. Ebubekir (r.a))

GeceIer uzundur.Onu uyuyarak kısaItma.GündüzIer aydınIıktır,onu günahIarınIa karartma.

GeceIeyin secde ederek ve ayakta durarak boyun büken, ahretten çekinen ve Rab binin rahmetinden diIeyen kimse inkar eden kimse gibi oIur mu.

Gecenin ne kadar uzun oIduğunu ancak hastaIar biIir. (Sadi)

GeçmişIer geIeceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer. (İbni HaIdun)

Gerçek zengin, biIgisi çok oIan insandır. (Hz. AIi (r.a))

Gezdim yemeni Şam ı ettim iIim taIep meğer iIim bir şey değiImiş iIIa edep iIIa edep…!

GüzeI ahIak; bağışIayıcıIık, sabır ve tahammüIdür. (Hasan-ı Basri)

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER!
 1. Nursena

  Kur’an duvara asıp önünde saatlerce dikilip öpmek için indirilmedi. Kuran içindekileri okuyup dediklerini yapmak için indirildi. Rabbim bütün Müslümanları kurana uyan peygamber efendimizin (sav) sünnetine uyanlardan eylesin. Amin.

   25 Şubat 2017
 2. Ametli Güzel

  Şiiri çok beğendim ve şiiri yazıp okula götürdüm, öğretmenime okudum, öğretmen çok beğendi ve arkadaşlarıma dedi sizde arkadaşınız gibi şiir yazabilirsiniz.

   20 Şubat 2017
 3. Nursena

  Bir Kudsî Hadiste Şöyle Buyurur:
  “Bazı mümin kullarımın imanını fakirlik korur; onu zengin etsem ahlâkı bozulur. Bazı mümin kullarımın imanını zenginlik korur; onu fakir etsem kalbi bozulur. Bazı mümin kullarımın imanını sıhhat korur; onu hasta etsem edebi bozulur. Bazı mümin kullarımın imanını hastalık korur; onu sıhhatli etsem hali bozulur. kullarımın işlerini ilmimle tedbir ederim; ben onların kalplerini ve gizli hallerini çok iyi bilirim. ”
  Bir şeyin hoşunuza gitmeyişi Hayırsız demek değildir.

   19 Şubat 2017
 4. Furkan Yetimaslan

  Aynen çok doğru.

   20 Şubat 2017
 5. Nursena

  ….Bir kadını ağlatırken çok dikkat edin…… çünkü, ALLAH gözyaşlarını sayar, kadın erkeğin kaburgasından yaratıldı, ayaklarından yaratılmadı…. Öyle olsaydı ezilirdi…. Üstün olmasın diye başından da yaratılmadı,
  AMA GÖĞSÜNDEN YARATILDI…. Eşit olsun diye…. Kolun biraz altında.. yaratıldı.. Korunsun diye…. KALP HİZASINDA..yaratıldı SEVİLSİN DİYE…

   16 Şubat 2017
 6. Furkan Yetimaslan

  Çok güzel.

   17 Şubat 2017
 7. Meryem

  Nursena ablam sana da katılıyorum, kısa dini sözlerin çok güzel.

   22 Şubat 2017
 8. Nursena

  Allah razı olsun Meryem bacım.

   23 Şubat 2017
 9. Nursena

  Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan.

   12 Şubat 2017
 10. Furkan Yetimaslan

  Müslümanın sevgilisi olmaz.. Evli, nikahlı eşi olur..
  Bir erkek bir kızın elinden bile tutamaz..
  Sevgililer günü batıdan gelmedir..
  Malesef günümüzde nikahsız birliktelikler çoğaldı..
  Allah sonumuzu hayır etsin…

   10 Şubat 2017
 11. Nursena

  Amin kardeşim çok doğru kunuşmuşsun, Allah razı olsun.👍🏽👍🏽👍🏽

   11 Şubat 2017
 12. Furkan Yetimaslan

  Çok teşekkür ederim sağolun.

   12 Şubat 2017
 13. edanurr

  Amin furkan umarım bunu anlarlar…
  Rabbim bizi doğru yoldan ayırmasın.☺

   12 Şubat 2017
 14. Furkan Yetimaslan

  Amin teşekkür ederim Edanurr

   12 Şubat 2017
 15. sare mina

  İnşallah herkeste senin gibi düşünüyordur.

   13 Şubat 2017
 16. Furkan Yetimaslan

  Keşke öyle olsa ama 10/1 belki benim gibi düsünüyor bence..

   13 Şubat 2017
 17. sizde@ haklısınız

  Çok doğru söylemişsiniz, erkek adamın sevgilisi değil nikâhlı eşi olur. Bunu anlatamadık kimseye…

   15 Şubat 2017
 18. Furkan Yetimaslan

  Teşekkür ederim sizde@ haklısınız.

   16 Şubat 2017
 19. Derya

  Aynen

   18 Şubat 2017
 20. Meryem

  Furkan arkadaşım Amin, çok doğru konuşmuşsun, Allah senden razı olsun.

   28 Şubat 2017
 21. Meryem

  Furkan kardeşim çok güzel söz amin. Allah senden razı olsun.

   28 Şubat 2017
 22. Furkan Yetimaslan

  Teşekkür ederim sağolun..

   28 Şubat 2017
 23. Nursena

  Allahim seni Seven ve iman eden biz kullarına, CENNETTE DE devam edecek EVLİLİK nasip eyle, gözümüzü HARAM’dan uzak tut, rızana uygun yuvalar kurmayı ve kurdurduğumuz bu yuvalar da yine senin rızan için yaşamayı nasip eyle,
  Hayırlı bir eş huzurun başlangıcıdır,
  Ne MUTLU yaşlandıkları halde birbirine SEVGİ ve SAYGISINI kaybetmeyen Allah için birbirini seven eşlere.
  EBEDİ CENNET onları bekliyor,
  EBEDİ GENÇLİK onları bekliyor,
  Sonsuz MUTLULUK onları bekliyor birlerinden razı ölen eşler cennetliktir.

   09 Şubat 2017
 24. Furkan Yetimaslan

  Amin çok güzel dua…

   17 Şubat 2017
 25. Meryem

  Amin çok güzel dua. Allah senden razı olsun.

   28 Şubat 2017
 26. Nur

  Allah bütün Müslümanlardan razı olsun kardeşlerim.

   01 Mart 2017
 27. Nursena

  Erkek dişi sorulmaz, İslamın dilinde,
  Hak’kın yarattığı her şey yerli yerinde.
  Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok,
  Noksanlıkla eksiklik, cahillerin görüşlerinde.

   07 Şubat 2017
 28. Ayşe Rana

  Hayır bu söylediğinize katılmıyoruz, dinimizde kadın ve erkeğin yerleri çok farklı, fark yok değil, çok fark var aslında hemde çok..

   08 Şubat 2017
 29. Nursena

  Nasıl yani kadınlar Allahü taalanın emanetidir erkeklere ve kadını asla ezmemeli erkekler. Dinimizde kadın çok değerlidir, tıpkı bir mücevher gibi ama bazı cahiller kadınları eziyorlar ve bazı erkekler kadını küçük görüyorlar, kadını değer vermiyorlar. Oysa ki İslamda kadının yeri çok önemli, ben bu lafı kadına değer vermeyen cahiller için demiştim. Tabi ki dinimizde nasıl ki kadının eşi üzerinde hakkı varsa, erkeğinde eşi üzerinde hakkı var, kadına İslamdan önce hiç değer verilmezmiş, kızları çocuklarını diri diri gömerlermiş, İslam geldiğinde peygamber efendimiz bu cahiliye adetlerini kaldırıp kadıların ne kadar önemli olduğunu anlatmış ve peygamberimiz eşlerine çok değer verirmiş, eşlerini hiç kırmaz, bir şey yapacağında onlara danışırmış, işlerinde onlara yardımcı olurmuş, İslamda böyle ama bazı kendini bilmezler kadını küçük ve hor görüyorlar, eşlerine yardımcı olan erkeklere kılıbık deniyor, oysa İslam bunu kabul etmiyor, evet bazı konularda erkek dinimizde bir adım önde ama buda kadınların iyiliği için, çünkü erkekler daha güçlü yaratılmış, kadınlar zayıf yaratılmış, bu yüzden evin reisliği erkeğe verilmiş, ama demek değil ki eşlerinizi ezin, onlara kötü davranın, size tavsiyem kura meali Nur süresini ve Nisa süresini Türkçeden dinlemeniz, anlarsınız kadının ne kadar İslamda değerli olduğunu, ama ben merak ettim neden böyle dediğinizi, lütfen açıklar mısınız?

   09 Şubat 2017
 30. Nursena

  Ö M Ü R D E D İ Ğ İ N
  Hayata ha şimdi, ha sonra başlayım derken bir bakıyorsun tükenmiş ömür…

  Avucumuzda son kullanma tarihi çoktan geçmiş bir yığın TECRÜBE kalıyor.

  Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor!..

  Gençlik bir kuştu; tutmak istedim tutamadım. Yaşlılık bir paçavra; satmak istedim satamadım.

   03 Şubat 2017
 31. Nursena

  Ö M Ü R D E D İ Ğ İ N

  Hayata ha şimdi, ha sonra başlayım derken bir bakıyorsun
  tükenmiş ömür…

  Avucumuzda son kullanma tarihi çoktan geçmiş bir yığın
  TECRÜBE kalıyor.

  Her gün,
  her gün içini dökersin,
  bir O SIKILMAZ senden,
  bir O affeder seni,
  bir O yüzüne vurmaz AYIPLARINI.
  Gece akıttığımız her damla gözyaşı cehennem ateşini söndürsün inşallah
  Dua ve muhabbetle.

   04 Şubat 2017
 32. Nursena

  Kabe nasıl Allah’ı hatırlatıyorsa, işte tesettürde Allah’ı oyle hatirlatmali hatırlatmalı testtur tarz deyil farzdir tesettur suslenmek icin deyil susu ortmek icindir 🙏🏽

   16 Ocak 2017
 33. Gul

  Helal

   16 Ocak 2017
 34. Nursena

  Allah razı olsun Gül bacım.

   10 Şubat 2017
 35. Furkan Yetimaslan

  Helal olsun

   12 Şubat 2017
 36. Nursena

  Allah razı olsun Furkan kardeşim, sizin gibi gençlerin böyle düşünmeleri beni çok sevindiriyor. Rabbim senin gibi düşünen genç nesiller versin bütün Müslümanlara. Rabbim gönlüne göre hayırlısını versin, tevhit ilminden ayırmasın seni ve bütün Müslümanları. Amin.

   13 Şubat 2017
 37. Furkan Yetimaslan

  Amin sağolasın teşekkür ederim.

   17 Şubat 2017
 38. Furkan hekim aydin

  Çok doğru söylediniz, Size çok katılıyorum. ALLAH RAZI OLSUN KARDEŞİM.

   23 Şubat 2017
 39. Nursena

  Allah razı olsun Furkan kardeşim sizden de.

   25 Şubat 2017
 40. edanurr

  Maalesef ki günümüzde tarz için takıyorlar.

   25 Şubat 2017
 41. Nursena

  Hz. Ebu Hureyre Radiyallahu Anh’tan rivayele Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm buyurdular ki:“Allah yolunda birbirini seven Müslüman biri doğuda, diğeri batıda olsa, Kıyamet günü Allah onları bir araya getirir de şöyle buyurur:
  – İşte şu, senin sevdiğindir.

   06 Ocak 2017
 42. Nursena

  Hz. Ebu Hureyre Radiyallahu Anh’tan rivayele Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm buyurdular ki:“Allah yolunda birbirini seven iki kuldan biri doğuda, diğeri batıda olsa, Kıyamet günü Allah onları bir araya getirir de şöyle buyurur:
  – İşte şu, senin sevdiğindir.”(Beyhaki/Şuab)

   05 Ocak 2017
 43. Bilal

  Ölüm güzel şey budur ötelerden haber, ölüm güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber…

   01 Şubat 2017
 44. Nuresana

  Kimisi hastalıklarla mücadele etmekten yoruluyor. Mutsuz ve hasta oluyor.

  Kimisi ailesiyle problemler yaşamaktan bunalıyor.

  Kimisi maddi sıkıntılarla boğuşuyor.

  Kimisi çevresindekilerin kendisini anlamadığından dert yanıyor.

  Kimisi bir sevdiğini toprağa verince hayata küsüyor.

  Hayatta insanı strese sokan o kadar çok şey var ki. Herkes kendisine dert edecek bir sıkıntı bulabilir.

   29 Kasım 2016
 45. Nursena

  Tüm peygamberlerin hayatları sıkıntı (imtihan) dolu olduğuna göre, bizim hayatımızda da bazı sıkıntıların olması hayatın bir parçası değil mi? Allhu taala bizleride sıkıntılarla imtahan ediyor tıbkı peygamberleri ettiyi gibi bize düsen isyan etmeden Allaha tevekül etmektir sabir acıdır amma meyvası tatlı olacak Allahın izniyle.

   11 Aralık 2016
 46. Nuresana

  Stresle iman arasında bir bağlantı var mı dersiniz?

  Sıkıntılarla dolu bir hayat denilince benim aklıma hep Peygamberler geliyor. Allah Peygamberlerin kıssalarını ayrıntılarıyla bize niçin aktarıyor dersiniz? Okuyup, ibret almamız için değil mi?

  Peygamberlerin hayatlarından yola çıkarak bazı sorular sormak istiyorum.🌸

   29 Kasım 2016
 47. Nursena

  Hz. İsmail’i babasıyla imtihan eden Allah, sizi öz babanızla imtihan edemez mi?🌸
  Hz. Lut’u eşiyle imtihan eden Allah’a, “Beni niçin eşimle imtihan ediyorsun ki?” deme hakkına sahip olduğunuzu mu düşünüyorsunuz?🌸
  Hz. Yusuf’u kardeşiyle imtihan eden Allah, belki sizi de kardeşlerinizle imtihan ediyordur!🌸

   11 Aralık 2016
 48. Nursena

  “Kardeşim onlar Peygamber, biz insanız” diye kimse itiraz etmesin. Peygamberler de bizler gibi üzülen, ağlayan, Allah’a sığınan insanlardı. Allah tarafından özel seçilmiş oldukları gerçeği “insanî” acılara tepkisiz kalacakları anlamına gelmez. Bize düşen hayatı doğru anlamaktır.çektigimiz acıların sıkıntıların bizim günhlarımıza keferet olacagını bilmektir.

   11 Aralık 2016
 49. Nursana

  “Az” konuşan fakat “öz” konuşan büyükler vardır. Babam da bunlardan biridir. Çok sık bir arada olamadığımız için benim için bu “öz” konuşmalar daha kısa olur. Birkaç yıl önce öyle bir laf söyledi ki sustum kaldım. Uzun süre kafamın içinde dolandı söylediği cümle.
  “Strese girenin imanından şüphe ederim!” demişti babam.
  Stresle ilgili kitaplar okuyan, zaman zaman “stresle mücadele” konusunda seminerler veren biri olarak, cümleyi çok ağır buldum.

   29 Kasım 2016
 50. Nursena

  “Strese girenin imanından şüphe ederim!”demişti babam.

  Tüm peygamberlerin hayatları sıkıntı (imtihan) dolu olduğuna göre, bizim hayatımızda da bazı sıkıntıların olması hayatın bir parçası değil mi?

  Anne veya babasını kaybedince bunalıma giren bir insan Allah’a “Benim annemi / babamı niye alıyorsun ki?” deme hakkına sahip olduğunu mu sanıyor?

  “En büyük acı evlat acısıdır!” denir. Bu acıyı yaşayan anne babalar “Allah kimseye yaşatmasın!” derler.Beş defa evlat acısıyla imtihan edilmiş bir Peygamberin ümmeti olduğumuzu bilmek zorundayız.

  “Kardeşim onlar Peygamber, biz insanız” diye kimse itiraz etmesin. Peygamberler de bizler gibi üzülen, ağlayan, Allah’a sığınan insanlardı. Allah tarafından özel seçilmiş oldukları gerçeği “insanî” acılara tepkisiz kalacakları anlamına gelmez. Bize düşen hayatı doğru anlamaktır.

   30 Kasım 2016
 51. Nursena

  Stres ile iman arasındaki ilişki kafamın içinde uzun zamandır dolanıyordu. Bir okuyucum bana öyle bir söz gönderdi ki, o sözü okuyunca kafamın içinde dolanan cümleler köşe yazısına dönüştü. Bu yazıyı da o güzel sözle bitirmek istiyorum.

  Çok sıkıldığınız zaman bu cümleyi hatırlayın. Hatta bana kalsa pano haline getirilip ev veya işyerinin duvarlarına asılması gereken bir söz.

  Bir gün dünyaya ait büyük bir derdin olursa Rabbine dönüp, “Benim büyük bir derdim var!” deme, derdine dönüp “Benim büyük bir Rabbim var! Bu dertte benim imtahanımdır de !”🌹

   30 Kasım 2016
 52. Gülay

  Çok güzel yaaa

   24 Kasım 2016
 53. Dilara

  Nursena süpersin.

   31 Ocak 2017
 54. Nursene

  Allah razı olsun Dilara.

   10 Şubat 2017
 55. Nursena

  Nur suresi Mümin kadınlara da şöyle: Gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Zinet yerlerini açmasınlar. Bunlardan kendiliğinden görünen kısmı müstesnadır. Baş örtülerini yakalarının üstüne koysunlar. Zinet yerlerini kendi kocalarından, babalarından, kocalarının babalarından, oğullarından, kocalarının oğullarından, kendi erkek kardeşlerinden, kendi kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, kendi kadınlarından, kölelerinden,

   18 Kasım 2016
 56. ytemn

  Süper

   05 Şubat 2017
 57. Nursena

  Allah razı olsun kardeş.

   10 Şubat 2017
 58. Furkan Yetimaslan

  Güzelmiş

   12 Şubat 2017
 59. sizde@ haklısınız

  Nursena seni tanımıyorum ama yaptığın açıklamalara gerçekten katılıyorum, bence doğru düşünüyorsun.

   15 Şubat 2017
 60. Nursena

  Allah razı olsun din kardeşlerim sende @ sende haklısın.

   16 Şubat 2017
 61. Nursena

  “Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle, dışarı çıkarken üstlerine cilbablarını alsınlar. Bu, onların tanınmasını ve bundan dolayı incitilmemelerini sağlar. Allah, Gafûrdur, Rahîmdir.” (Ahzab, 33/59).

   18 Kasım 2016
 62. Muhabbet

  Rabbim bizleri ona gerçekten kulluk edenlerden eylesin! Amin…

   26 Kasım 2016
 63. ytemn

  Süppperrr.

   05 Şubat 2017
 64. Nursena

  Selam Meltem kardeşim kapanmayla ilgili bilgi istemişsiniz Allah rızası için demişsiniz ben de sizin için bazı ayetler ve hadislerle bilgiler yazdım bilgim kadarıyla inşaAllah bi faydam dokunur size. Allah yardımcınız olsun Allaha emanet olun Allahın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

   18 Kasım 2016
 65. Nursena

  Evlerinizde oturun, eski cahiliye âdetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın, Namazı kılın, zekâtı verin, Allah’a ve Resûlüne itaat edin, Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. (AHZAB/33)

   18 Kasım 2016